Skip to content Skip to footer
Неволја нè снајде, неволја нè спои

ВО ЗАЕДНИШТВОТО Е СИЛАТА

Здружение на граѓани за заштита на човековите праваОД НАС ЗА НАС

Се бориме за почитување на слободата и човековите права. Нè нарекуваат антиваксери или гугл едуцирани. Не се доживуваме како такви. Свесни сме, едуцирани, веруваме во нашето неприкосновено право на избор при информирана согласност, јасно опишано и запишано во Устав и во ратификуваните меѓународни конвенции од страна на Република Македонија.

ДОЗНАЈТЕ ПОВЕЌЕ

НАЈНОВИ ОБЈАВИ

Неуспехот на вакцините – Дел 3: Вакцинација против грип

Ова е трета од серијата написи што го испитуваат сериозниот проблем со неуспехот на вакцината - проблем што, скандалозно, останува непризнаен од страна на јавно-здравствените службеници и политичарите кои промовираат драконски мандати за…

ПОВЕЌЕ

Неуспехот на вакцините: Дел 1- Вакцината против морбилите

Ова е прва од серијата написи што го испитуваат сериозниот проблем со неуспехот на вакцината - проблем што, скандалозно, останува непризнаен од страна на јавно-здравствените службеници и политичарите кои промовираат драконски мандати за…

ПОВЕЌЕ

Неуспехот на вакцините: Дел 2 -Вакцината против пертусис

 Ова е втора од серијата написи кои го испитуваат сериозниот проблем со неуспехот на вакцината - проблем што, скандалозно, останува непризнаен од страна на јавно-здравствените службеници и политичарите кои промовираат драконски мандати за…

ПОВЕЌЕ

Полио: Што родителите треба да знаат

Лекари за информирана согласност (Physicians for Informed Consent - PIC)  е коалиција од лекари и партнер со многу непрофитни организации кои се борат за правото на информирана согланост при вакцинацијата. Мисијата…

ПОВЕЌЕ

Дифтерија: Што треба да знаат родителите

   Лекари за информирана согласност (Physicians for Informed Consent - PIC)  е коалиција од лекари и партнер со многу непрофитни организации кои се борат за правото на информирана согланост при вакцинацијата. …

ПОВЕЌЕ

Информации за болеста тетанус

Националниот центар за информации за вакцините на САД има изготвено огромен број на информации поврзани со вакцинопревентабилните болести, како и за самите болести, поддржани од обемна рецензирана литература. Националниот центар за информации за…

ПОВЕЌЕ

DTaP – Податоци за ризик од вакцината DTaP (дифтерија, тетанус и пертусис)

Лекари за информирана согласност (Physicians for Informed Consent - PIC)  е коалиција од лекари и партнер со многу непрофитни организации кои се борат за правото на информирана согланост при вакцинацијата. Мисијата…

ПОВЕЌЕ

Тетанус: Што треба  родителите да знаат

Лекари за информирана согласност (Physicians for Informed Consent - PIC)  е коалиција од лекари и партнер со многу непрофитни организации кои се борат за правото на информирана согланост при вакцинацијата. Мисијата…

ПОВЕЌЕ

Статистика

ДОВЕРБА ВО МЕДИУМИТЕ

Довербата во медиумите, според многу истражувачки агенции, во Македонија е на завидно ниво. На што се должи тоа, може многу да се дискутира, но секако некои од прочините се: нетранспарентно објавување на сите достапни податоци; цензура на „непогодни“ личности; конфликт на интереси; следење на неколку агенции, извори како единствени релевантни докази...
За да добивате информации ослободени од стегите на наративот, претплатете се на нашиот билтен и слушнете ја и другата страна.

Пријавете се!

ДОЗНАЈТЕ ПОВЕЌЕ

ССО

ССО – Историја во Македонија

„Сексуалното и репродуктивно здравје и права се табу како дома, така и во училиште. Во нашето формално образование само 13% од учениците учеле за кондом, а едвај 2% за орална контрацепција. Најчеста причина…

ПОВЕЌЕ

ССО – 15 штетни елементи!

Анализа на Прирачникот за Сеопфатно Сексуално Образование (ССО) на ХЕРА. Идентификувани 13 од 15-те штетни елементи детектирани од страна на FWI. Родителите сè повеќе реагираат, надлежните сè повеќе игнорираат. Од септември, родово-сензитивното образование…

ПОВЕЌЕ

ССО – Соопштение – Нашата борба

Здружението за заштита на човековите права ОД НАС ЗА НАС ги чува и промовира основните човекови права на сите луѓе, без разлика на нивната сексуална ориентација, меѓу другото, и се спротивставува на малтретирањето…

ПОВЕЌЕ

ССО – Уште едно предавање од д-р Гросман

„Овде сум да ве предупредам, во најсериозна смисла на зборот, дека родово-сензитивниот тренинг, како што е дизајниран од IPPF, е опасен за најголемиот дел од децата и семејставата. Кога дипломирав на медициснкиот…

ПОВЕЌЕ

ССО – Д-р Мириам Гросман

ВИСТИНАТА ЗА РОДОТ, 24.6.2021 и 1.7.2021 во 19:30h, Zoom, YouTube, livestream Сите информации, измени и дополнувања поврзани со настанот, може да ги следите преку регистрација (притискање Interested/Going) на овој линк. Почитувани родители и…

ПОВЕЌЕ

ССО – Апел до Собрание

На 4.2.2021 година Здружението ОД НАС ЗА НАС испрати електронска порака со прилог Апел за спротивставување на задолжителните елементи од Сеопфатното Сексуално Образование (ССО) во основните училишта. Дописот беше преведен и на албански…

ПОВЕЌЕ

ССО – Допис до МОН

На 18.1.2021 година, во рамките на предвидениот рок, Здружението ОД НАС ЗА НАС испрати допис до МОН - Коментари, предлози и сугестии за унапредување на содржината на документот „Нацрт верзија на Концепцијата за…

ПОВЕЌЕ

ССО – Врската со Истанбулската Конвенција

Статијата за ССО можете да ја преземете тука „Уставниот суд смета дека и покрај нејзините неспорни позитивни аспекти, Конвенцијата е внатрешно контрадикторна и оваа противречност создава два слоја во неа. Така, содржината не…

ПОВЕЌЕ

ССО – Каде отиде во погрешна насока?

Статијата за ССО можете да ја преземете тука „Сексуалното однесување го одредуваат вредностите, а не само знаењето. Студиите покажуваат дека учениците кои имаат вредносна ориентација (на пример, добиваат добри оценки на училиште, имаат…

ПОВЕЌЕ

ССО – Оркестриран напад на ОД НАС ЗА НАС

Науката за ССО не е единствена! Струката за ССО не е единствена! Но, тоа што е единствено во врска со ССО е цензурата на информациите кои се спротивни од мејнстрим пропагандата управувана од…

ПОВЕЌЕ

ССО – Соопштение

На 10.2.2021 година, Здружението се огласи кон своите следачи по повод обидот за наметнување на задолжително Сеопфатно Сексуално Образование од страна на Министерството за Образование и Наука Во продолжение, соопштението: Се огласуваме по…

ПОВЕЌЕ

ССО – Здравје или индоктринација на децата

Статијата за ССО можете да ја преземете тука „Сеопфатното сексуално образование е само мудро маскирана едукација за правата на абортус и сексуалното задоволство, која се провлекува под маската на човековите права, сексуалното, родовото…

ПОВЕЌЕ

Неволја нè снајде, неволја нè спои

ВО ЗАЕДНИШТВОТО Е СИЛАТА

Здружение на граѓани за заштита на човековите права ОД НАС ЗА НАС

Како да станам член?

Во нашето здружение е добро дојден секој која ја поддржува нашата работа и цели. Можете да станете член поддржувач со плаќање на месечна членарина, но и активен член кој ќе придонесе во работата на здружението.

ДОЗНАЈТЕ ПОВЕЌЕ

ВАКЦИНИ

Неуспехот на вакцините – Дел 3: Вакцинација против грип

Ова е трета од серијата написи што го испитуваат сериозниот проблем со неуспехот на вакцината - проблем што, скандалозно, останува непризнаен од страна на јавно-здравствените службеници и политичарите кои промовираат драконски мандати за…

ПОВЕЌЕ

Неуспехот на вакцините: Дел 1- Вакцината против морбилите

Ова е прва од серијата написи што го испитуваат сериозниот проблем со неуспехот на вакцината - проблем што, скандалозно, останува непризнаен од страна на јавно-здравствените службеници и политичарите кои промовираат драконски мандати за…

ПОВЕЌЕ

Неуспехот на вакцините: Дел 2 -Вакцината против пертусис

 Ова е втора од серијата написи кои го испитуваат сериозниот проблем со неуспехот на вакцината - проблем што, скандалозно, останува непризнаен од страна на јавно-здравствените службеници и политичарите кои промовираат драконски мандати за…

ПОВЕЌЕ

Полио: Што родителите треба да знаат

Лекари за информирана согласност (Physicians for Informed Consent - PIC)  е коалиција од лекари и партнер со многу непрофитни организации кои се борат за правото на информирана согланост при вакцинацијата. Мисијата…

ПОВЕЌЕ

Дифтерија: Што треба да знаат родителите

   Лекари за информирана согласност (Physicians for Informed Consent - PIC)  е коалиција од лекари и партнер со многу непрофитни организации кои се борат за правото на информирана согланост при вакцинацијата. …

ПОВЕЌЕ

Информации за болеста тетанус

Националниот центар за информации за вакцините на САД има изготвено огромен број на информации поврзани со вакцинопревентабилните болести, како и за самите болести, поддржани од обемна рецензирана литература. Националниот центар за информации за…

ПОВЕЌЕ

DTaP – Податоци за ризик од вакцината DTaP (дифтерија, тетанус и пертусис)

Лекари за информирана согласност (Physicians for Informed Consent - PIC)  е коалиција од лекари и партнер со многу непрофитни организации кои се борат за правото на информирана согланост при вакцинацијата. Мисијата…

ПОВЕЌЕ

Тетанус: Што треба  родителите да знаат

Лекари за информирана согласност (Physicians for Informed Consent - PIC)  е коалиција од лекари и партнер со многу непрофитни организации кои се борат за правото на информирана согланост при вакцинацијата. Мисијата…

ПОВЕЌЕ

Д-р Хамфрис: За тетанусот, имунитетот и епигенетиката

Видеото е дел од  предавањето на д-р Сузан Хамфрис во Шведска, 2014 год. - За вакцините, болестите и здравјето.   Д-р Сузан Хамфрис првенствено зборува за тетанус бактеријата, каде се наоѓа, како се пренесува, историјата…

ПОВЕЌЕ

Факти за ракот на грлото на матката, Гардасил и студии

Ставот на јавното здравство, поддржан силно од медиумите,  е дека „вакцините се безбедни и ефикасни“, а несаканите реакции се „еден во милион“.  Една од најконтроверзната вакцина наметната за млади тинејџери е Гардасил 9,…

ПОВЕЌЕ

Пертусис: неуспех на вакцината, а не неуспех да се вакцинира

Со зголемување на „актуелноста“ на одредена болест, а секако со цел зголемување на стапката за вакцинација, секогаш е потребно да се разгледат двете страни. Подобната за наративот, но и другата затскриена, не толку…

ПОВЕЌЕ

Морбилите можат да бидат добри за Вас?

  ЦКБ неодамна објави дека исклучоците од „рутинските вакцини во детството“ достигнале највисоко ниво на сите времиња. Како одговор на таа најава, многумина од нас кои биле низ медиумските напади во минатото, ja очекуваат…

ПОВЕЌЕ

Како првата вакцина за полио беше направена

  Д-р Џозеф Меркола даде одличен опис на тоа како оригиналната вакцина против полио беше направена, но и ефектите од неа предизвикани од самиот процес на производство и нејзината апликација..Дали денешното производство на вакцини…

ПОВЕЌЕ

Вие антиваксери сакате да го вратите полиото?!

  На секој кој некогаш се вклучил во онлајн дебата на социјалните медиуми, веројатно барем еднаш му било кажано дека оние од нас кои се осмелуваат да ја преиспитаат безбедноста, ефикасноста или неопходноста од…

ПОВЕЌЕ

7 деца парализирани од вирусот на полио од новата вакцина против полио

  Седум деца биле парализирани од детска парализа добиена од вакцина, поврзана со новата вакцина против детска парализа nOPV2 развиена од Фондацијата Бил и Мелинда Гејтс, според здравствените власти во Демократска Република Конго и…

ПОВЕЌЕ

Вистината за ХПВ вакцините – Дел 4: Опасните состојки во ХПВ вакцините го зголемуваат ризикот за младите луѓе

Ова е четврти дел од серијата на истражувања за ХПВ вакцината во кој се разгледуваат проблематичните адјуванти во ХПВ вакцината, нивното влијание, како и можниот начин на предизвикување на пост - вакцинални авоиумуни…

ПОВЕЌЕ

Податоците за безбедноста на вакцината против хепатит Б за новороденчиња недостасуваат

Агенцијата за храна и лекови на САД ја одобри Recombivax HB, вакцината против хепатит Б за новороденчиња, врз основа на клинички испитувања извршени само на 147 доенчиња и деца кои биле следени само…

ПОВЕЌЕ

Повисоки стапки на смртност на доенчиња поврзани со поголем број на дози на вакцини, потврдува новото истражување

  Нова рецензирана студија откри позитивна статистичка корелација помеѓу стапката на смртност на доенчиња (infant mortality rates - IMRs) и бројот на дози на вакцини кои ги примаат бебињата - потврдувајќи ги наодите направени…

ПОВЕЌЕ

Количината на алуминиум во вакцините за доенчиња е „како лотарија“, велат истражувачите

Една  студија предводена од д-р Кристофер Ексли, откри дека содржината на алуминиум во вакцините за доенчиња во голема мера не се следи и понекогаш ја надминува количината наведена во упатството на производот. Тимот…

ПОВЕЌЕ

Алуминиумот во вакцините е поврзан со 36% поголем ризик од астма

Студијата финансирана од Центарот за контрола и превенција на болести (САД) покажа дека децата кои ги примиле сите или повеќето од препорачаните детски вакцини кои содржат алуминиум, имале најмалку 36% поголем ризик од…

ПОВЕЌЕ

Митови и факти за вакцините против грип

Анализата што следи на независниот новинар Џереми Р. Хамонд, е одговор на бескруполозната политика на здравствените власти во САД, која има само една единствена цел - да се вакцинирате, а најважниот сегмент како…

ПОВЕЌЕ

Како алуминиумот го оштетува мозокот

Истражувањата открија силна врска помеѓу изложеноста на алуминиум и Алцхајмеровата болест. Пациентите со генетска мутација која ги предиспонира за ран почеток на Алцхајмерова болест и поагресивна болест имаат универзално висока содржина на алуминиум…

ПОВЕЌЕ

Нова студија: Поврзаноста на Гардасил со автоиуминитетот повторно потврдена

Девојките и младите жени кои имаат компликации од вакцината за ХПВ - Гардасил на Мерк, покажуваат симптоми и биолошки маркери на автоимуни состојби, според новата студија објавена во The Journal of Autoimmunity - објавено…

ПОВЕЌЕ

Вистината за ХПВ вакцините – Дел 3: Дали може да го спречи ракот на грлото на матката?

  Не постојат валидни студии кои покажуваат дека вакцината за хуманиот папиломавирус или ХПВ го спречува ракот на грлото на матката. Сепак, постојат студии кои сугерираат дека вакцината може да го зголеми ризикот од…

ПОВЕЌЕ

Документарен филм: „Под кожата“ – Механизми на повреда од ХПВ вакцините

„Под кожата“, нов документарец на научниот новинар Берт Ехгартнер, ги разгледува истражувањата за алуминиумските соединенија што се користат во вакцините, вклучително и новото „екстра-силно“ алуминиумско соединение што се користи во вакцината на Мерк…

ПОВЕЌЕ

Вистината за ХПВ вакцините – Дел 2: Загриженост за зголемени невролошки и автоимуни настани по ХПВ вакцините

Истражувачите кои внимателно ја разгледаа ХПВ вакцината Гардасил заклучија дека ризиците од вакцината се чини значително ги надминуваат сè уште недокажаните долгорочни придобивки - објaвено на The Epoch Times Овој втор…

ПОВЕЌЕ

Вистината за ХПВ вакцините – Дел 1: Колку е навистина безбедна?

Ова е прв дел од серијата на повеќе делови за вакцината за хуманиот папиломавирус или ХПВ, кој ја истражува рецензираната научна литература што открива сериозни безбедносни грижи за вакцината која нашироко се смета…

ПОВЕЌЕ

„Фактите“ на Вистиномер

Вистиномер рецензираше пост на претседателот на Здружението ОД НАС ЗА НАС Скопје, Гордана Гоџо искривувајќи ја вистината и селективно прикажувајќи информации, кои секако одговараат на омилената наратива дека вакцините спасуваат животи. Рецензијата започнува и…

ПОВЕЌЕ

И покрај вакцината против ХПВ, стапката на рак на грлото на матката постојано расте

Анализа на д-р Џозеф Меркола   На кратко: -Идентификувани се повеќе од 200 видови на хуман папиломавирус (ХПВ), а околу 40 од нив може да предизвикаат рак, вклучувајќи рак на грлото на матката, рак на пенисот,…

ПОВЕЌЕ

Приказна за детскатa парализа, пестицидите и значењето на науката

Ни кажаа дека науката за детска парализа е востановена, но тоа можеби не е случај. Има научници кои веруваат дека симптомите слични на детска парализа може да бидат предизвикани од токсични супстанции, вклучително…

ПОВЕЌЕ

Измислување дијагнози за прикривање на повредите од вакцините – измама стара колку самата вакцинација

Луѓето повредени од вакцините за КОВИД-19 можеби не го сфаќаат тоа, но преправањето дека повредите и смртните случаи по вакцинацијата се само „тажни случајности“ - далеку од тоа дека се единствени за пандемиските…

ПОВЕЌЕ

Како вирус од мајмун, кој предизвикува рак, заврши во вакцини против детска парализа

Во 1950-тите и 1960-тите, истражувањето спроведено во потрагата по вакцина против детска парализа вклучуваше „преминување“ на полиовирусот низ мајмуните - процес што доведе до контаминирање на некои од вакцините со симиан вирус што…

ПОВЕЌЕ

Како ЦКБ лаже за безбедноста на алуминиумот во вакцините

Тврдењето на ЦКБ дека количината на алуминиум на кои се изложени децата според календарот за вакцинација е „безбедна“, е еднакво на научна измама – беше објавено од Џереми Хамонд Вовед   Една од легитимните грижи…

ПОВЕЌЕ

Причини за зголемената појава на РСВ инфекции

    Зголемена појава на РСВ инфекции   Во есенскиот период, па дури и крајот на летово видовме зголемени респираторни заболувања, особено кај децата. Не само кај нас, туку и во светот се појавија зголемен број…

ПОВЕЌЕ

Од шимпанзата до децата: Потеклото на РСВ – респираторен синцицијален вирус

  Истражувањата покажуваат дека респираторниот синцицијален вирус, или RSV - препознаен како една од најчестите причинители на болести слични на настинки во детството - потекнува од мајмуни сместени во установа во Мериленд каде што…

ПОВЕЌЕ

Нова искра во очите на фармацевтската индустрија – гРНК вакцини за РСВ

Сега кога вакцините за КОВИД ја воспоставија mRNA технологијата  како „нова граница за развој на вакцини“, фармацевтските гиганти се насочија кон mRNA вакцината  за респираторен синцицијален вирус (RSV) - која се надеваат дека…

ПОВЕЌЕ

Да учиме од текот на агресивната кампања за вакцинирање против грип во Јужна Кореја

  Од 26 октомври, најмалку 59 лица починаа, а пријавени се повеќе од 1.200 несакани реакции по агресивната кампањата за вакцинирање против грип во Јужна Кореја.     Секоја година, Центарот за контрола и превенција на…

ПОВЕЌЕ

9 факти за вакцините против грип

Лекари за информирана согласност (Physicians for Informed Consent) е непрофитна организација, коалиција на доктори од целиот свет, кои се фокусирани на медицина базирана на докази и информации во полето на вакцинацијата кај деца…

ПОВЕЌЕ

„Универзалните“ препораки на ЦKБ за вакцинација против хепатит Б кај новороденчиња – засновани на претпоставки

  Ова е последниот дел од серијалот за хепатит Б вакцината, што го испитува образложението на ЦКБ за неговата универзална препорака за вакцинација на новороденчиња против хепатитис Б. Првиот дел го истражува…

ПОВЕЌЕ

СЗО повторно признава: Вакцината против полио предизвикува епидемии на полио во Африка

Ширењето на болести предизвикани од вакцини (вакцинален сој на вируси) не е ниту нова, ниту непозната појава кај „живите“ вакцини. Особено е изразена кај оралната полио вакцина. Иако здравствените власти секогаш велат дека…

ПОВЕЌЕ

Нова студија открива дека вакцините за ХПВ предизвикуваат сериозни нарушувања на нервниот систем

Ако одредена вакцина во однос на безбедноста има дигнато голема прашина - тоа е вакцината против хуман папилома вирус (ХПВ). Фактот што возраста на адиминистрирање е поголема и примателите можат да посведочат за…

ПОВЕЌЕ

Нова студија за здравствените исходи кај вакцинирани наспроти невакцинирани деца

Постојат голем број на студии помеѓу вакцинирани и невакцинирани деца, но се цензурираат по секоја цена, а официјалните здравствени институции одбиваат да спроведат нивна студија - бидејќи „било неетички“.   Новата рецензирана студија, објавена…

ПОВЕЌЕ

Препораката за хепатит Б вакцина кај новороденчиња – без докази за безбедност?

Вториот дел (од трите дела) на анализата на Џереми Р. Хамонд за вакцината против хепатит Б кај новороденчиња, открива како ЦКБ започнала да препорачува вакцинација за бремени жени и доенчиња и покрај недостаток…

ПОВЕЌЕ

Компаративна студија на човечкиот геном во Приорикс Тетра и клеточната линија МРЦ-5

Здружението CORVELVA – Регионален координативен комитет за слобода при вакцинација –  Венето, е основано во 1993 година. Се залага за слободен избор при вакцинација, како и правна поддршка. Нуди помош на семејствата кои…

ПОВЕЌЕ

FDA призна дека клетки кои се користат за вакцини се загадени со канцерогени вируси

Агенцијата за храна и лекови на САД (FDA) објави шокантнa студија која открива дека клетките што се користат при производство на бројни вакцини, се честопати загадени со сериозни вируси, вклучувајќи и такви кои…

ПОВЕЌЕ

Како вакцинираните деца ги заразуваат невакцинираните (ротавирус)

Со илјадниците статии од мејнстрим медиумите кои ги обвинуваат невакцинираните за предизвикување на епидемии на болести, оваа статија ќе обезбеди неопходна противтежа со приказ како вакцинираните можат и ги заразуваат невакцинираните…     Истражувачката…

ПОВЕЌЕ

Вакцината против полио сѐ уште предизвикува полио

  Премногу е ретко јавната здравствена заедница да признае какви било проблеми со вакцинацијата. Сепак, од време на време, околностите ги принудуваат јавните службеници да направат такво признание.   Неодамна се појави дебакл во вестите…

ПОВЕЌЕ

Вакцините што содржат животински, растителни, габични протеини предизвикуваат автоимуни болести и карцином

Автоимуните заболувања стануваат се почести и сега е проценето дека опфаќаат 5% -10% од населението. Широката категорија на „автоимуни заболувања“ опфаќа над 100 различни ревматски, ендокринолошки, гастроинтестинални и невролошки состојби што следуваат кога…

ПОВЕЌЕ

Д-р Стенли Плоткин – „таткото на вакцинологијата“ го потврди неуспехот на вакцините

На 1 ноември 2019 година беше објавена статија (1) за која малку е да се каже дека е ексползивна, сепак, чудно, помина незабележано - никој не зборува за тоа, барем не јавно. Можеби…

ПОВЕЌЕ

Приказната за МРП вакцината

Д-р Алан Палмер е лекар практичар повеќе од 30 години и го помина тоа време учејќи и едуцирајќи ги луѓето за широк спектар на теми поврзани со здравјето и велнесот. Д-р Палмер се…

ПОВЕЌЕ

200 сигнали за повреди поврзани со вакцинацијата

  Медиумите, вашиот педијатар, политичарите и здравствените власти како и CDC и FDA тврдат дека вакцините се недвосмислено безбедни и ефикасни. Па, зошто стотици рецензирани студии укажуваат точно на спротивното, што е и случај…

ПОВЕЌЕ

Дали искоренувањето на морбилите преку вакцинацијата е реална цел?

  Кога САД започнаа со вакцинирање против морбили во 1960-тите години, помогнато со дарежливо федерално финансирање. И во тоа време имаше експерти кои ја доведоа во прашање потребата за вакцина, со оглед на ниската…

ПОВЕЌЕ

МРП на Мерк и ГСК со еднаков, голем ризик за несакани реакции

Двајца високо котирачки научници на Мерк, Стивен Крахлинг и Џоан Влоховски, во 2010 година поднесоа Федерална тужба за свиркачи (Federal whistleblower lawsuit), во која тврдат дека Мерк додале зајачки антитела на примероци од…

ПОВЕЌЕ

Алуминиумски адјуванти во вакцините – информации кои недостасуваат

Д-р Кристофер Ексли е биолог, со докторат по еко-токсикологија на алуминиумот. Целата истражувачка кариера, од 1984 до денес, ја посвети на парадоксот: „како третиот најзастапен елемент во Земјината кора (Ал) е несуштински и…

ПОВЕЌЕ

Треба ли да се плашиме дека морбилите можат да предизвикаат амнезија на имунолошкиот систем?

  Дали сипаниците го потиснуваат вашиот имунолошки систем преку имунолошка амнезија? Да направиме проверка на „фактите“.     Во 2002 година, д-р Питер Аби и коавтори, објавија студија спроведена во рурален Сенегал, во областа што имало…

ПОВЕЌЕ

Корвелва: Збирен извештај со потврдени податоци од други лабаратории

Здружението CORVELVA - Регионален координативен комитет за слобода при вакцинациите -  Венето, е основано во 1993 година. Се залага за слободен избор при вакцинација, како и правна поддршка. Нуди помош на семејствата кои…

ПОВЕЌЕ

Пронајдена ДНК од фетални клетки во вакцина!

Италијанската организација Корвелва, неодамна објави нови податоци во врска со употребата на абортирани фетални клетки во производството на вакцините. Извештајот ги прикажува добиените резултати од анализата на MRC-5 клетките, особено оние што…

ПОВЕЌЕ

Пронајден целосен машки геном од абортирано бебе во вакцина

(Natural News) Вакцините вообичаено во својот состав содржат клетки од абортирани човечки фетуси познати како MRC-5 и WI-38. Центарот за контрола и превенција од болести отворено ги објавува вакцините кои ги содржат…

ПОВЕЌЕ

Студии за инјектирање на синтетички витамин К

Дали знаете дека витаминот К има „black box warning“, што претставува најстрого предупредување означено на упатството, коешто го издава FDA, кога има основани докази кои асоцираат на сериозна опасност при користење? Ако не…

ПОВЕЌЕ

Витамин К инјекција при раѓање – само витамин?

Како нов родител, вие сте соочени со многу одлуки. Но, понекогаш не многу информации. Лекарот веројатно ви кажал дека на вашето новородено дете ќе му треба оваа синтетичка формулација... но, веројатно не ви…

ПОВЕЌЕ

Како се третираат морбилите? – Природни лекови кои ќе Ви помогнат да ја победите инфекцијата

-Антисептичките и антиоксидантните својства на куркумата ја прават ефикасна во ублажување на симптомите на морбилите; -Постои директна врска помеѓу малите сипаници и недостаток на витамин А, а тоа може да резултира во сериозни…

ПОВЕЌЕ

25 причини да се одбие вакцината Гардасил

Роберт Ф.Кенеди, Јуниор, Видео презентација на Денот на науката, за Гардасил: „Многу од работите кои ќе ги кажам денес би биле клевета, ако не беа вистина. А ако не се вистина, тогаш Мерк…

ПОВЕЌЕ

Студии за вакцините и аутизмот

  Постојат многу студии што ги поврзуваат вакцините со почетокот на аутизмот, како и многу студии што ја поврзуваат популарната состојка на вакцините - алуминиумот, со невролошката регресија (и аутизмот и Алцхајмеровата болест). Дел…

ПОВЕЌЕ

Пертусис Пеги и големата кашлица – Како вакцинираните ја шират болеста

(NaturalNews) Во 1990-тите, во САД и во другите земји беше воведена нова ацелуларна пертусис (голема кашлица) вакцина (ДТаП). Пред тоа, се користеше целоклеточна вакцина против пертусис (ДТП). Целоклеточната вакцина имаше умерена ефикасност (со…

ПОВЕЌЕ

Алармантниот пораст на хроничните воспалителни болести и ретровирусите – Д-р Џуди Миковиц

Инциденцата на хроничните инфламаторни заболувања се зголеми енормно во последните 25 години. Деталите кои објаснуваат како ретровирусите во денешната биолошка терапија, вклучувајќи ги и вакцините, придонесуваат за автоимуни, невроимуни заболувања и рак -…

ПОВЕЌЕ

Пневмококната вакцина ги зголеми бактериските инфекции наместо да ги спречи

    Одредени бактериски инфекции кај децата, кои тешко се лекуваат, се во пораст поради широката употреба на антибиотици и конјугирани пневмококни вакцини, вклучувајќи ја Prevnar.       -  Во извештајот на Друштвото за инфективни…

ПОВЕЌЕ

ДНК од свински вирус пронајдена во вакцината против ротавирус

  Пронајдено е дека вакцината против ротавирус е контаминирана со ретровирус. Rotarix на GlaxoSmithKline и RotaTeq на Merck - се контаминирани со ДНК на свински вирус. Но, има разлика помеѓу двете вакцини: Rotarix содржи…

ПОВЕЌЕ

Темната страна на рутинскиот витамин К кај новороденчињата

Стандардна пракса во Обединетите Нации и повеќето западни земји, од 1944 година, е да им посакаат добре дојде на бебињата во светот така што ги подложуваат на палета од медицински интервенции, меѓу кои…

ПОВЕЌЕ

Пневмокок – Болест и вакцина

Вакциналниот календар на Република Северна Македонија, од 1-ви јули се збогатува со уште две нови вакцини и тоа против пневмококна инфекција и рота вирус. „Вакцината за рота вирус се дава кај бебињата на…

ПОВЕЌЕ

За отвореното писмо на д-р Тереза Дајшер

  Во април 2019 година, д-р Тереза Дајшер објави отворено писмо до законодавците за опасностите од хуманата фетална ДНК, која е присутна во МРП вакцината, вакцините за варичела, хепатит А и во Pentacel (дифтерија,…

ПОВЕЌЕ

Медицински неуспех – Заблудата на дијагнозата

Што претставува дијагнозата? Дали збирот од симптоми е доволен за идентификација на болеста, односно состојбата на еден организам? Што е идиопатска, а што јатрогена болест? Дали ги лечиме симптомите или причините?   Дознајте повеќе…

ПОВЕЌЕ

Првата студија на невакцинирани и вакцинирани деца – Повлечена, избришана од интернет

Последниве години тежишната точка на скептицизмот е свртена кон темата вакцини, правејќи огорчена поделба меѓу родителите и жолчна расправа меѓу лекарите од современата медицина – ама, без разлика каков е вашиот став за…

ПОВЕЌЕ

Во мозокот на аутистичните пронајдени високи количини алуминиум

Студија објавена во почетокот на 2018 година идентификуваше многу високи количини на алуминиум во мозокот на повеќе луѓе со аутизам. Знаеме малку за тоа каде тешките метали, што се користат како засилувачи…

ПОВЕЌЕ

Како се нарачува „епидемија на морбили“? Повеќе вакцини, Повеќе морбили!!!

Како се лажираат бројките? Како се манипулира јавноста? Како регулативата е поставена на начин на кој ги заштитува здравствените власти и работници? Кои се здружените играчи? И како сето ова обезбедува „епидемија на…

ПОВЕЌЕ

Што се случува со морбилите? Науката и политиката за искоренувањето на морбилите

Ова видео е специјален референтен извештај со коментар на Барбара Ло Фишер, коосновач и претседател на Националниот информативен центар за вакцини (NVIC) во Америка. Медицинската литература служи како основа за овој преглед на…

ПОВЕЌЕ

Дали вирусите се наши непријатели?

Зошто природните вируси се важни?   Науката открива дека изложувањето на  вообичаените вируси  во детството, подоцна го намалуват ризикот од здравствени проблеми, вклучувајќи го и ракот. Фармацевтските компании и медицинскиот систем сакаат да…

ПОВЕЌЕ

Студии за имунитетот од вакцини

  Овие студии покажуваат дека вакцините не секогаш создаваат имунитет.   112-годишната одисеја на пертусис и вакцината за пертусис - Направени грешки и импликации за иднината. Индукција на секреторниот имунитет и меморија на мукозните…

ПОВЕЌЕ

Студии кои докажуваат дека вакцините не создаваат имунитет

  Овие студии укажуваат на појава на епидемии кај популации со висока стапка на вакцинација.     Пренесување на мали сипаници кај високо вакцинираната популација во училиштата - Енкориџ, Алјаска, 1998. Фактори на ризик за…

ПОВЕЌЕ

МРП Вакцина – Дали е побезбедна од морбилите?

  „Лекари за информирана согласност“ (PIC) е независна, непрофитна образовна организација посветена на заштита на информираната согласност за вакцинација. Тие изготвија рецензирани материјали за болеста и вакцината за морбили, овозможувајќи им на пациентите…

ПОВЕЌЕ

Морбили – Што треба да знаат родителите

„Лекари за информирана согласност“ (PIC) е независна, непрофитна образовна организација посветена на заштита на информираната согласност за вакцинација. Тие изготвија рецензирани материјали за болеста и вакцината за морбили, овозможувајќи им на пациентите и…

ПОВЕЌЕ

Данската студија

Студијата за МРП вакцината која неодамна ја објави Hviid et al. (2019, Annals of Internal Medicine) со наслов - „Вакцинација за морбили, заушки, рубеола и аутизам - Национална збирна студија“, остава многу посериозни…

ПОВЕЌЕ

Вакцина која не успева, а не неуспех да се вакцинира

Дали неодамна пријавените епидемии на сипаници во САД (2013 година) се предизвикани од неуспехот да се вакцинираат децата или неуспехот на вакцината? Шокантно, клинички потврдени извештаи за неуспехот на вакцината против морбили, кај…

ПОВЕЌЕ

Непријавените здравствени придобивки од морбилите

Речиси преку ноќ, од карактеризирање на морбилите како природен обред на прележување, неопходен за зајакнување на имунитетот, преминаа во смртоносната инфекција, против која имаме само една надеж против целосно уништување - 100% вакцинирање.…

ПОВЕЌЕ

Мит бр.4 – Колективен имунитет

  Мит: Вакцините обезбедуваат  „имунитет на стадото“  и се за доброто на општеството. Вистина: Колективен имунитет преку вакцинација не постои!       Теоријата за колективен имунитет е дека ако одреден процент на поединци (обично…

ПОВЕЌЕ

Мит бр. 3 – Вакцините се безбедни

    Мит: Вакцините се безбедни и ефикасни. Одамна билo докажанo дека ги спречуваат болестите и истражувањата покажале дека се побезбедни од болестите што ги спречуваат. Вистина: Вакцините НЕ се безбедни.   FDA и…

ПОВЕЌЕ

Мит бр.2 – Вакцините спасија многу животи

Мит: Вакцините беа одговорни за пад на двете појави (морбидитет) и смртни случаи (морталитет) од болести што ги мачеа претходните генерации. Вистина: Вистинското чудо на јавното здравство кое спасило толку многу животи…

ПОВЕЌЕ

„Исчезнувањето“ на полиото – Др Сузан Хамфрис

По инфицирање со полио, околу 95% од луѓето немаат никакви симптоми. Околу 4% имаат минори симптоми кои се слични на грипот. Околу 1 % од заразените добиваат перманентна парализа, најчесто на долните екстремитети.…

ПОВЕЌЕ

Студија на вакцинирани и невакцинирани глувци со хепатит Б вакцина

  „Овој  труд открива за прв пат дека раната вакцинација со хепатит Б, предизвикува пореметувања во однесувањето и хипокампалната неврогенеза. Оваа работа дава иновативни податоци кои ја поддржуваат долго сомневаната потенцијална асоцијација на…

ПОВЕЌЕ

Морбилите и вакцината за морбили – Втор дел

      7. Имунитетот не е секогаш имунитет?     Поради вакцината со мртов вирус на морбили, недостатокот на разбирање на мајчините антитела и употребата на серумскиот глобулин, на голем број луѓе им беше кажано…

ПОВЕЌЕ

Неволја нè снајде, неволја нè спои

ВО ЗАЕДНИШТВОТО Е СИЛАТА

Здружение на граѓани за заштита на човековите права ОД НАС ЗА НАСКонтакт

Доколку имате потреба од правна помош, доколку сакате да го споделите Вашето искуство, сведоштво во однос на правниот, здравствениот или образовниот систем, доколку едноставно имате прашање за нас – контактирајте нѐ!

ДОЗНАЈТЕ ПОВЕЌЕ

КОВИД

Систематски преглед: Сериозни штети од КОВИД вакцините

Д-р Мариен Демаси е истражувачка медицинска репортерка со докторат по ревматологија, која пишува за онлајн медиуми и највисоки медицински списанија. Повеќе од една деценија, таа продуцираше ТВ документарни филмови за Австралиската радиодифузна корпорација…

ПОВЕЌЕ

Федералната влада во САД ги следи невакцинираните, Македонија во чекор со дигитализацијата

    На кратко: -Владата на САД тајно ги следи оние кои не добиле КОВИД инјекција, или се само делумно вакцинирани, преку претходно непозната програма за надзор дизајнирана од Националниот центар за здравствена статистика на САД…

ПОВЕЌЕ

Интервју на водечкиот автор на новата мета-анализа на Кохран: Нема докази дека маските функционираат

  Том Џеферсон, виш вонреден тутор на Универзитетот во Оксфорд, е главен автор на неодамнешната рецензија на Кохран што стана „вирална“ на социјалните мрежи и повторно ја разгоре една од најразделните дебати за време…

ПОВЕЌЕ

Дебатата за маските е решена

Преглед на Кохран од 2023 година за физички интервенции против респираторни вируси - Но, дали науката е веќе важна? –  д-р Роберт Малоун   Што претставува библиотеката Кохран?   „Библиотеката Кохран содржи висококвалитетни, независни докази за…

ПОВЕЌЕ

Измислување дијагнози за прикривање на повредите од вакцините – измама стара колку самата вакцинација

Луѓето повредени од вакцините за КОВИД-19 можеби не го сфаќаат тоа, но преправањето дека повредите и смртните случаи по вакцинацијата се само „тажни случајности“ - далеку од тоа дека се единствени за пандемиските…

ПОВЕЌЕ

Научниците проучувале 12 типови на маски – секоја го содржи ова канцерогено соединение

Во студијата на 12 маски за лице, секоја маска содржела честички од титаниум диоксид (TiO2) во најмалку еден слој, на нивоа што „го надминале прифатливото ниво на изложеност“ - беше објавено на страната…

ПОВЕЌЕ

Мета-анализи потврдуваат дека витаминот Д штити од КОВИД 19

  Анализа од д-р Џозеф Меркола     НА КРАТКО: -Покрај многуте студии од декември 2021 година, објавени се четири големи систематски мета-анализи (1,2), кои ги разгледуваат нивоата на витамин Д, суплементите или и двете. Во сите случаи,…

ПОВЕЌЕ

Студија откри 42% стапка на лажни резултати при PCR тестовите за САРС-КоВ-2

Уште од самиот почеток на пандемијата, секако и според постоечките информации - се знаеше за точноста на ПЦР тестовите кои без малку го дефинираа текот на пандемијата. Нивната улога беше од огромно значење,…

ПОВЕЌЕ

Ново ниско ниво во студиите за маски

  Mожеби мислевте дека одвратната пропаганда на ЦКБ, дизајнирана да шири дезинформации до нивните партнери во намерно подложните медиуми е лоша, сигурно беше. Нивните повторени обиди да го оправдаат маскирањето преку лошо спроведени студии во…

ПОВЕЌЕ

Повеќе од 170 компаративни студии и написи за неефективноста и штетите од маските

Од почетокот на пандемијата и со почетокот на налагањето за носење маски се отвори темата колку всушност тие се ефикасни при респираторни инфекции, но не беше само ефикасноста во прашање, но и можните…

ПОВЕЌЕ

ЦКБ одбива да ја објави корекцијата на својата студијата за маски

Институтот Браунстоун има објавено многу ригорозни, доверливи, висококвалитетни докази во последните две години, со кои се докажува и потврдува дека заклучувањата за КОВИД, затворањето на училиштата, наложувањата за носење маски за лице биле…

ПОВЕЌЕ

КОВИД протоколи, третмани за лечење и превенција

Со почетокот на КОВИД пандемијата, исклучително се форсираше кон вакцината како единствен спас, единствена превенција за оваа болест. Како што времето одминува, сѐ појасно е дека вакцината не штити како што беше…

ПОВЕЌЕ

75 студии и написи против затворање на училиштата во КОВИД пандемијата

Повторно одложување на школската година, повторно дебата за маските и децата, повторно децата на тапет во контекст на пандемијата со КОВИД 19.   Но, што се постоечките докази во врска со оваа тема до…

ПОВЕЌЕ

Маските, децата и КОВИД-19

Со почетокот на учебната година се разгоре темата околу задолжителното носење маски од страна на децата, а деновиве е повторно актуелна. На многумина не им беше јасно што значи долготрајно носење на маските,…

ПОВЕЌЕ

НАУКАТА ЗА МАСКИТЕ

  Додека кризата со КОВИД-19 продолжува, науката против и за поддршка на носење маски се акумулира секојдневно. Од една страна, највисоките здравствените организации, а најгласно политичките власти, разбрано – недоразбрано, тврдат дека маските…

ПОВЕЌЕ

Повеќе од 400 студии за неуспехот на задолжителните интервенции против КОВИД

„Не постојат убедливи докази кои ги поддржуваат тврдењата дека некоја од овие рестриктивни мерки делувала на намалување на преносот на вирусот или бројот на смртни случаи. Заклучувањата беа неефикасни, затворањето на училиштата беа…

ПОВЕЌЕ

Медиумите ја поттикнуваат хистеријата за Омикрон, покажуваат со прст кон невакцинираните

Д-р Роб Веркерк ги истражува ризиците од донесување политички одлуки во отсуство на научни докази во врска со претераната реакција на варијантата Омикрон: „Веднаш штом хистеријата на Омикрон се појави на насловните страници,…

ПОВЕЌЕ

Дали претерано реагираме на Омикрон?

  СЗО и секако медиумските мрежи повторно во акција за дигање паника. „Нова варијанта на КОВИД! Поопасна, пострашна, поинфективна... Вакцинирајте се, само тоа е спасот... Невакцинираните повторно криви за сите букви од грчката азбука...“…

ПОВЕЌЕ

Над 160 студии кои потврдуваат дека природниот имунитет на КОВИД е еднаков или супериорен во однос на имунитетот од вакцини

Како се движи пандемијата со КОВИД 19 сѐ повеќе рестриктивни мерки се воведуваат за невакцинираните луѓе – без разлика дали ја имаат прележано болеста. Според последните рестриктивни мерки, прележаните можат да се движат…

ПОВЕЌЕ

21 студија кои покажуваат дека наложувањето на КОВИД вакцини не се заснова на наука

Студиите подолу покажуваат како наложувањето за вакцина против КОВИД не дава севкупна здравствена корист за заедницата, па дури и можат да бидат штетни. -Објавено на Childrеn's Heаlth Defense     Секојдневно слушаме како…

ПОВЕЌЕ

Над 28 000 смртни случаи, над 2.6 милиони повреди по КОВИД вакцините пријавени во EudraVigilance – Што велат членовите на Европскиот парламент?

  Базата на податоци на Европската унија со извештаи за сомнителни реакции на лекови е EudraVigilance и тие сега известуваат за 28.103 жртви и 2.637.525 повреди, по инјекциите за КОВИД-19.     Базата на податоци…

ПОВЕЌЕ

Зошто имунолошкиот систем на децата може да се справи со КОВИД и како вакцините можат да го компромитираат нивниот природен имунолошки одговор

Со оглед на речиси „нула“ ризикот што КОВИД го носи за децата, а врз основа на научните докази, епидемиологот и истражувач д-р Пол Елијас Александар, вели дека „играме опасна игра и го слабееме…

ПОВЕЌЕ

Студија: Вакцинираните луѓе може да играат клучна улога во еволуцијата на поопасни варијанти на КОВИД

  Според истражувањето објавено неодамна во Scientific Reports, најголем ризик за воспоставување вирус отпорен на вакцина се јавува кога голем дел од населението е веќе вакцинирано, но преносот не е контролиран, пренесеChildren's Health Defense.…

ПОВЕЌЕ

СЗО конечно призна дека PCR тестот за КОВИД-19 има „проблем“

  Новото Упатство на СЗО, кое вклучува пониски прагови (број на циклуси) на PCR, речиси гарантира дека броевите на КОВИД „случаи“ автоматски ќе паднат драматично низ целиот свет.     Светската здравствена организација (СЗО) соопшти нови…

ПОВЕЌЕ

Зошто mRNА вакцините предизвикуваат несакани реакции особено по втората доза

Како што беше очекувано и предупредувано од многу експерти, сведоци сме на многу несакани реакции од почетокот на вакцинацијата против КОВИД-19. Секако станува збор за оние реакции кои се пријавени по релативно краток…

ПОВЕЌЕ

Испитувањата на Фајзеровата вакцина за ковид покажуваат алармантни докази за патогенен прајминг кај постарите возрасни групи

Извештајот од Советодавниот комитет за вакцини и поврзаните кон нив биолошки производи, направен за вакцината на Фајзер-БиоНтек против Ковид19, содржи вознемирувачки индиции кои се можеби безбедносен сигнал за предизвикувачи на патогенен прајминг особено…

ПОВЕЌЕ

Питер Доши: Да бидеме внимателни со новите ковид вакцини

„ДА БИДЕМЕ ВНИМАТЕЛНИ: Фајзер и Модерна треба да објават повеќе податоци за да ја потврдат 95% ефикасност кај нивната вакцина. Единствено целосно транспарентна и строга проверка на податоците може да овозможи одлука…

ПОВЕЌЕ

Безбедноста кај водечките кандидати за КОВИД вакцини

  Недокажани технологии, небезбедни состојки и несоодветно тестирање - за среќа, сегашните прописи забрануваат да се налагаат нелиценцирани вакцини одобрени за „итна употреба“. Но, очигледно не забрануваат реклама и заплашување.     „Функционира!“ трубаше вообичаено стоичкото…

ПОВЕЌЕ

Пропагандата за КОВИД вакцината на Модерна од медиумите расте, а ризиците никаде не се прикажуваат

Медиумите главно молчат за безбедносните проблеми и недостатокот на транспарентност околу експерименталната вакцина за КОВИД на Модерна, додека заинтересираните страни стануваат сѐ побогати.   По втор пат во една недела, веста за „ветувачка“ вакцина…

ПОВЕЌЕ

Успешниот третман за лечење на КОВИД-19 со хидроксихлорокин е закана за продажбата на било која вакцина!

Со почетокот на пандемијата на САРС-КОВ-2, почна потрагата по евентуална директна или супортивна терапија за КОВИД 19. Прв на листата, покрај супортивните терапии беше хидроксихлорокинот (HCQ). Текот на приказната за хидроксихлорокинот за време…

ПОВЕЌЕ

Дали е разумен пристапот кон mRNA вакцинација во ерата пост-КОВИД 19?

Неодамнешните публикации за клиничкото испитување од фаза I (без плацебо!!!) за вакцината mRNA-1273 (COVID-19) на Модерна, којашто следеше по студијата на животни –мајмуни (и двете објавени во престижниот New England Journal of Medicine),…

ПОВЕЌЕ

Дежа Ву: ГСК го рециклира својот проблематичен адјувант со додавање во вакцините против КОВИД 19

Од 100-те глобални играчи кои сега работат на експериментални вакцини за Covid-19, повеќето од субјектите што се сметаат за предводници се непознати фирми за биотехнологија и нанотехнологија. И покрај нивниот фокус на „следната…

ПОВЕЌЕ

Врска помеѓу вакцината за грип и смртноста од КОВИД-19?

Бројот на починати од пандемијата на корона вирус покажува зачудувачка варијација. Некои земји имаат стапка помала од десет на милион, додека Западна Европа и САД бројат стотици на милион. Меѓу најверојатните причини се…

ПОВЕЌЕ

ТЕСТИРАЊЕ ЗА КОВИД-19: ФАКТИ НАСПРОТИ НЕОБЈАСНЕТА ПРАКСА

Во „Авицена лабораторија“ ќе се работи високопрецизен молекуларен RT Real Time PCR тест. Овој тест е CE-IVD сертифициран, валидиран за целосно автоматизирана употреба и со него се прави истовремен скрининг и конфирмација на…

ПОВЕЌЕ

Д-р Сладољев: RT-PCR е најчувствителен, но истовремено и најнесигурен тест

-R Д-р Среќко Сладољев е хрватски имунолог, поранешен раководител на Одделот за истражување при Имунолошкиот завод во Загреб, член на Хрватската академија на науки и уметности на дијаспората. Д-р Сладољев беше почесен…

ПОВЕЌЕ

Неинформирани, па изманипулирани! Дали маските спречуваат ширење на КОВИД-19?

  СЗО: Една корист од носењето маска од страна на здравите лица е дека „ќе ги направи луѓето да се чувствуваат дека можат да придонесат за спречување на вирусот“.     Со СЗО се поврзани…

ПОВЕЌЕ

ЗДРАВИТЕ ЛИЦА НЕ ТРЕБА ДА НОСАТ МАСКИ! ТИЕ МОЖЕ ДУРИ И ДА БИДАТ ШТЕТНИ!

  Забелешка: СЗО ги ажурираше своите препораки за носење маски на 1.6.2020, но како точно гласат препораките - дознајте овде.   Обрвска во некои земји, меѓу кои и нашата е носење на маска, шал, марама…

ПОВЕЌЕ

Воспалителен синдром што ги погодува децата: Кавасаки болест, КОВИД-19 или нешто друго?

Постојат многу медицински неизвесности кои се вртат околу приказната со COVID-19, но општо прифатена обсервација е дека децата се меѓу најмалку погодените, како по број, така и со сериозноста на симптомите. Барем до…

ПОВЕЌЕ

КОВИД 19 – пионерот на „новата ера“ генетски дизајнирани вакцини со висок ризик

  Поради „немањето“ на конкретен третман за КОВИД 19, се наметна вакцината како еден и единствен спас од оваа „страшна“ болест. Трката започна. Кој прв ќе ја направи вакцината со којашто треба да…

ПОВЕЌЕ

Дали можеме да веруваме на СЗО за КОВИД 19

  Светската здравствена организација е специјализирана агенција на Обединетите нации, основана во 1948 година со цел понатамошна меѓународна соработка за подобрa состојбa во јавното здравство. Ѝ беше даденo широко овластување според нејзините начела…

ПОВЕЌЕ

По 20 години истражување – катастрофа со Денгаваксија, а што ќе се случи со избрзана вакцина за КОВИД 19?

  Развојот на вакцините е тема што се наоѓа во сечија мисла, бидејќи светот се обидува да најде начини како да го заштитиме нашето здравје и здравјето на нашите најблиски од корона вирус.…

ПОВЕЌЕ

Имунологот д-р Среќко Сладољев за корона вирусот

Д-р Среќко Сладољев е хрватски имунолог, поранешен раководител на Одделот за истражување при Имунолошкиот завод во Загреб, член на Хрватската академија на науки и уметности на дијаспората. Д-р Сладољев беше почесен гостин на…

ПОВЕЌЕ

Витаминот Ц и КОВИД-19

    Според Orthomolecular Medicine News Service, како и според многу истражувања, има само еден постоечки третман за новиот корона вирус - витаминот Ц.   Витаминот Ц го поддржува вашиот имунолошки систем. Витаминот Ц помага…

ПОВЕЌЕ

Здружение на граѓани за заштита на човековите права ОД НАС ЗА НАСДонација

Нашето здружение е формирано врз основа на доброволна помош, материјална и интелектуална. Имаме многу идеи, проекти, цели кои не би можеле да се остварат без Вашата помош. Доколку сакате да ни помогнете, а со тоа и на самите Вас – донирајте за некои од нашите активни и идни проекти.

2024 © Developed by PROCESS IN. Hosted by  INHOST.