Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Над 160 студии кои потврдуваат дека природниот имунитет на КОВИД е еднаков или супериорен во однос на имунитетот од вакцини

Како се движи пандемијата со КОВИД 19 сѐ повеќе рестриктивни мерки се воведуваат за невакцинираните луѓе – без разлика дали ја имаат прележано болеста. Според последните рестриктивни мерки, прележаните можат да се движат слободно 45 дена по позитивен тест. Со никакви медицински, научно поддржани докази се ограничува нивното движење, а уште пострашно се препорачува вакцина и за прележаните. Се препорачува вакцина за секого, се препорачува и трета доза со тенденција оваа вакцина да стане сезонска.

Но, науката ако е ослободена од политички и финански влијанија е јасна!

Имунитетот по прележување на КОВИД е најмалку еднаков, а дури и супериорен во однос на имунитетот стекнат од вакцините. Докажано е дека природно стекнатиот имунитет е долгорочен и робустен во однос на варијантите на САРС-КоВ-2 кај најголем број луѓе. Исто така, постојат докази за вкрстен имунитет кон овој вирус од претходно прележување на друг корона вирус (обична настинка) што предизвикува одреден број на луѓе да не се воопшто подложни на САРС-КоВ-2.

Сепак, науката се игнорира и се продолжува кршењето на основните човекови права, ограничување на движење, мобинг на работните места, присилување на „незадолжителната вакцина“ во услови кога науката е јасна – прележаните имаат долговечен имунитет на КОВИД19, а од друга страна нема разлика помеѓу вакцинирани и невакцинирани во однос на контрола на инфекцијата.

Институтот Браунстоун наведува над 160 од најквалитетните, целосни, најцврсти научни студии и извештаи за докази/позиции за природниот имунитет во споредба со имунитетот предизвикан од вакцината за КОВИД-19.


Не треба на никому да ги присилуваме вакцините против КОВИД кога доказите покажуваат дека природно стекнатиот имунитет е еднаков или поробустен и супериорен во однос на постоечките вакцини. Наместо тоа, треба да го почитуваме правото на телесниот интегритет и поединците сами да одлучуваат.

Претставниците на јавното здравство и медицинскиот естаблишмент, со помош на политизираните медиуми, ја доведуваат во заблуда јавноста со тврдењата дека вакцините против КОВИД-19 обезбедуваат поголема заштита од природниот имунитет.

Имунологијата и вирологијата нè научија во текот на еден век дека природниот имунитет дава заштита од протеините на надворешната обвивка на респираторниот вирус, а не само од еден, на пример, шилестиот гликопротеин на SARS-CoV-2.

Постојат дури и силни докази за перзистентноста на антителата. Дури и ЦКБ признава природен имунитет за варичела, морбили, заушки и рубеола, но не и за КОВИД-19.

Вакцинираните покажуваат вирусни оптоварувања (многу високи) слични на невакцинираните, а вакцинираните се исто толку заразни. (Acharya et al. и Riemersma et al.) Riemersma et al. исто така пријавија и податоци од Висконсин кои потврдуваат како вакцинираните лица кои се инфицираат со варијантата Делта може потенцијално да го пренесат САРС-КоВ-2 (и го прават тоа) на други (потенцијално вакцинирани и невакцинирани).

Оваа вознемирувачка ситуација каде вакцинираните можат да бидат заразни и да го пренесуваат вирусот се појави во трудовите за болничка епидемија од Чау и сор. (ЗР- Здравствните работници во Виетнам), болничката епидемијата во Финска (распространета меѓу ЗР и пациентите) и болничката епидемијата во Израел (распространета меѓу ЗР и пациентите).

Овие студии, исто така, открија дека опремата за лична заштита (PPE) и маските беа суштински неефикасни во здравствената заштита. Повторно, болеста на Марек кај кокошките и ситуацијата со вакцинација објаснува со што потенцијално се соочуваме со овие вакцини (зголемен пренос, побрз пренос и повеќе „пожешки“ варијанти).

Покрај тоа, постојниот имунитет треба да се процени пред каква било вакцинација, преку точен, сигурен и релевантет тест за антитела (или тест за Т-клеточен имунитет) или да се заснова на документација за претходна инфекција (претходен позитивен PCR или антигенски тест). Тоа би било доказ за имунитет кој е еднаков на оној на вакцинацијата и на имунитетот треба да му се обезбеди ист општествен статус како и секој имунитет индуциран од вакцина.

Ова ќе функционира за ублажување на општествената вознемиреност со овие насилни наложувања за вакцини и општествени превирања поради губење на работа, негирање на општествени привилегии итн.

Разделувањето на вакцинираните и невакцинираните во едно општество – нивно раздвојување, не е медицински или научно издржливо.

Оваа табела за следење е најобновената и најсеопфатната листа од над 160 од најквалитетните, најкомплетните, најцврстите научни студии и докази, извештаи/изјави за природниот имунитет во споредба со имунитетот предизвикан од КОВИД-19 вакцините и Ви овозможува сами да извлечете заклучок.

Докази за природниот имунитет наспроти имунитетот предизвикан од вакцината против КОВИД-19:

Објавен наслов на студија / извештај, автор и година Доминантен наод за природниот имунитет
1) Неопходност од вакцинација против КОВИД-19 кај претходно инфицирани лица,
Шреста, 2021 година
„Кумулативната инциденца на КОВИД-19 беше испитана меѓу 52.238 вработени во американскиот здравствен систем.
Кумулативната инциденца на инфекција со САРС-КоВ остана речиси нула кај претходно инфицирани невакцинирани субјекти, претходно инфицирани субјекти кои биле вакцинирани и претходно неинфицираните субјекти кои биле вакцинирани, во споредба со стабилното зголемување на кумулативната инциденца кај претходно неинфицираните субјекти кои останале невакцинирани.
Ниту еден од 1359-те претходно заразени субјекти кои останаа невакцинирани немаа инфекција со САРС-КоВ-2 за време на траењето на студијата.
Поединците кои имале инфекција со САРС-КоВ-2, најверојатно нема да имаат корист од вакцинацијата против КОВИД-19…“
2) Т-клеточен специфичен имунитет за САРС-КоВ-2 во случаи на КОВИД-19 и САРС и неинфицирани контроли,
Ле Берт, 2020 година
„Проучени Т-клеточните одговори против структурните (нуклеокапсид (N) протеин) и неструктурните (NSP7 и NSP13 од ORF1) региони на САРС-КоВ-2 кај индивидуи кои закрепнуваат од корона вирус КОВИД19 (n = 36). Кај сите овие лица, откривме ЦД4 и ЦД8 Т-клетки кои препознаа повеќе региони на N протеинот… покажаа дека пациентите (n = 23) кои закрепнале од САРС поседуваат долготрајни мемориски Т-клетки кои се реактивни на N протеинот на САРС-КоВ 17 години по избувнувањето на САРС во 2003 година; овие Т-клетки покажаа силна вкрстена реактивност на N протеинот на САРС-КоВ-2“.
3) Споредување на природниот имунитет на САРС-КоВ-2 со имунитетот предизвикан од вакцина: реинфекции наспроти пробивни инфекции,
Газит, 2021 година
Ретроспективна опсервациска студија која споредува три групи: „(1) лица кои не се вакцинирани за САРС-КоВ-2 кои примиле режим со две дози на вакцината BioNTech/Pfizer mRNA BNT162b2, (2) претходно инфицирани лица кои не биле вакцинирани и (3) претходно инфицирани и вакцинирани лица со единечна доза – покажа дека 13 пати е зголемен ризикот од пробив на инфекции со Делта кај двојно вакцинирани лица и 27 пати зголемен ризик за симптоматска пробивна инфекција кај двојно вакцинираните во однос на лица со природно стекнат имунитет…
…ризикот од хоспитализација бил 8 пати поголем кај двојно вакцинираните…
…оваа анализа покажа дека природниот имунитет овозможува подолготрајна и посилна заштита од инфекција, симптоматска болест и хоспитализација поради Делта варијантата на САРС-КоВ-2, споредено со имунитетот предизвикан од вакцини со две дози BNT162b2“.
4) Високо функционален, вирусно специфичен клеточен имунолошки одговор при асимптоматска инфекција со САРС-КоВ-2,
Ле Берт, 2021 година
„Студирани специфични Т-клетки за САРС-КоВ-2 во група од асимптоматски (n = 85) и симптоматски (n = 75) пациенти со КОВИД-19 по сероконверзија… Затоа, асимптоматските лица инфицирани со САРС-КоВ-2 не се карактеризираат со слаб антивирусен имунитет; напротив, тие создаваат високо функционален клеточен имунолошки одговор специфичен за вирусот“.
5) Голема студија за опаѓање на бројот на антителата по вакцината со mRNA BNT162b2 или инфекција со САРС-КоВ-2,
Израел, 2021 година
„Вкупно 2.653 лица целосно вакцинирани со две дози вакцина во текот на периодот на студијата и 4.361 реконвалесцентен пациент беа вклучени. Повисоки титри на антитела за САРС-КоВ-2 беа забележани кај вакцинирани индивидуи (средна 1581 AU/mL IQR [533,8-5644,6]) по втората вакцинација, отколку кај лица кои закрепнуваат (средна 355,3 AU/mL IQR;987]-141. стр<0,001). Кај вакцинираните субјекти, титарот на антитела се намалуваше до 40% секој нареден месец, додека кај оние кои закрепнуваа тие се намалија за помалку од 5% месечно…
Оваа студија покажува дека лицата кои примиле mRNA вакцина на Pfizer-BioNTech имаат различна кинетика на нивоа на антитела во споредба со пациентите кои биле инфицирани со вирусот САРС-КоВ-2, со повисоки почетни нивоа, но многу побрзо експоненцијално намалување во првата група.”
6) Ризик од повторна инфекција со САРС-КоВ-2 во Австрија,
Пилц, 2021 година
Истражувачите забележале „40 непотврдени повторни инфекции кај 14 840 преживеани од КОВИД-19 од првиот бран (0,27%) и 253 581 инфекција кај 8 885 640 лица од преостанатата општа популација (2,85%) што се преточува во однос на шансите ( 95% интервал на доверба) од 0,09 (0,07 до 0,13)…релативно ниска стапка на повторна инфекција на САРС-КоВ-2 во Австрија. Заштитата од САРС-КоВ-2 по природна инфекција е споредлива со највисоките достапни проценки за ефикасноста на вакцините. Дополнително, хоспитализација кај само пет од 14 840 (0,03%) луѓе и смрт кај еден од 14 840 (0,01%) (непотврдена повторна инфекција)“.
7) Т-клетките специфични за САРС-КоВ-2 индуцирани од mRNA вакцина ги препознаваат варијантите B.1.1.7 и B.1.351, но се разликуваат по долговечноста и својствата во зависност од претходниот статус на инфекција,
Ниделман, 2021
„Спајк- специфичните Т-клетки од вакцинирани после опоравување неверојатно се разликуваа од оние на вакцинирани кои не биле на инфицирани, со фенотипски карактеристики што укажуваат на супериорна долгорочна перзистенција и способност да се вдомат во респираторниот тракт вклучувајќи го и назофаринксот. Овие резултати обезбедуваат уверување дека Т-клетките предизвикани од вакцина робусно реагираат на варијантите B.1.1.7 и B.1.351, потврдувајќи дека на реконвалесцентите можеби нема да им треба втора доза вакцина“.
8) Добри вести: Благиот КОВИД-19 предизвикува трајна заштита со антитела,
Бандари, 2021 година
Месеци по закрепнувањето од благите случаи на КОВИД-19, луѓето сè уште имаат имунолошки клетки во нивното тело кои испумпуваат антитела против вирусот што предизвикува КОВИД-19, според студијата на истражувачите од Медицинскиот факултет на Универзитетот Вашингтон во Сент Луис.
Таквите клетки би можеле да опстојуваат цел живот и цело време да произведуваат антитела. Наодите, објавени на 24 мај во списанието Nature, сугерираат дека благите случаи на КОВИД-19 ги оставаат инфицираните со трајна заштита од антитела и дека повторени напади на болеста веројатно ќе бидат невообичаени“.
9) Робустни неутрализирачки антитела кон инфекцијата со САРС-КоВ-2 опстојуваат со месеци,
Вајнберг, 2021 година
„Титерите на неутрализирачките антитела против шилестиот протеин на САРС-КоВ-2 опстојуваа најмалку 5 месеци по инфекцијата. Иако ќе биде потребно континуирано следење на оваа група за да се потврди долговечноста и моќта на овој одговор, овие прелиминарни резултати сугерираат дека шансата за реинфекција може да биде помала отколку што се стравува во моментов“.
10) Еволуција на имунитет на антитела на САРС-КоВ-2,
Габлер, 2020 година
„Истовремено, неутрализирачката активност во плазмата се намалува за пет пати во анализите на псевдо-тип на вируси. Спротивно на тоа, бројот на мемориски Б-клетки специфични за RBD е непроменет. Мемориските Б-клетки покажуваат клонален промет по 6,2 месеци, а антителата што тие ги изразуваат имаат поголема соматска хипермутација, зголемена моќ и отпорност на RBD мутации, што укажува на континуирана еволуција на хуморалниот одговор…
Заклучуваме дека одговорот на мемориските Б-клетки на САРС-КоВ-2 еволуира помеѓу 1,3 и 6,2 месеци по инфекцијата на начин што е во согласност со перзистенција на антигенот“.
11) Перзистенција на неутрализирачки антитела една година по инфекцијата со САРС-КоВ-2 кај луѓето,
Хавери, 2021 година
„Ја проценивме упорноста на серумските антитела по инфекција со WT САРС-КоВ-2 на 8 и 13 месеци по дијагнозата кај 367 лица… Откриено е дека NAb против вирусот WT опстојува кај 89% и S-IgG кај 97% од испитаниците најмалку 13 месеци по инфекцијата“.
12) Квантификување на ризикот од реинфекција на САРС-КоВ-2 со текот на времето,
Мурчу, 2021 година
„Идентификувани се 11 големи кохортни студии кои го проценуваа ризикот од реинфекција со САРС-КоВ-2 со текот на времето, вклучително и три во кои беа вклучени здравствени работници и две во кои беа вклучени жители и персонал во домовите за нега на стари лица. Во текот на студиите, вкупниот број на PCR-позитивни или позитивни на антитела учесници на почетокот беше 615.777, а максималното времетраење на следењето беше повеќе од 10 месеци во три студии. Реинфекцијата беше невообичаен настан (апсолутна стапка 0%-1,1%), при што ниту една студија не известуваше за зголемување на ризикот од реинфекција со текот на времето.“
13) Природниот имунитет на КОВИД е моќен. Изгледа дека креаторите на политики се плашат да го кажат тоа,
Макари, 2021 година
Макари пишува „во ред е да се има неточна научна хипотеза. Но, кога новите податоци ќе докажат дека се погрешни, мора да се прилагодите. За жал, многу избрани лидери и функционери за јавно здравје премногу долго се држат до хипотезата дека природниот имунитет нуди несигурна заштита од КОВИД-19 – расправа што науката брзо ја разоткрива.
Повеќе од 15 студии ја покажаа моќта на имунитетот стекнат со претходно заболување од вирусот.
Студија од 700.000 лица од Израел пред две недели покажа дека оние кои доживеале претходни инфекции имале 27 пати помали шанси да добијат втора симптоматска инфекција со ковид од оние што биле вакцинирани.
Ова ја потврди студијата на клиника во Кливленд на здравствените работници (кои често се изложени на вирусот), во која ниту еден кој претходно бил позитивен на тестот за коронавирус не се реинфицирал.
Авторите на студијата заклучија дека „поединците кои имале инфекција со САРС-КоВ-2 веројатно нема да имаат корист од вакцинацијата против Ковид-19.
И во мај, една студија на Универзитетот во Вашингтон откри дека дури и блага инфекција со ковид резултира со долготраен имунитет“.
14) САРС-КоВ-2 предизвикува силни адаптивни имунолошки одговори без оглед на тежината на болеста,
Нилсен, 2021 година
„…203 закрепнати пациенти инфицирани со САРС-КоВ-2 во Данска помеѓу 3 април и 9 јули 2020 година, најмалку 14 дена по закрепнувањето на симптомите на КОВИД-19…
Пријавени се широки серолошки профили во групата, откривајќи антитела што се врзуваат за други човечки коронавирус… шилестиот протеин на површина на вирусот беше идентификуван како доминантна цел и за неутрализирачките антитела и за ЦД8+ Т-клеточните одговори. Генерално, поголемиот дел од пациентите имаа силни адаптивни имунолошки одговори, без оглед на тежината на болеста“.
15) Заштитата од претходна инфекција со САРС-КоВ-2 е слична на заштитата од вакцината BNT162b2: Тримесечно национално искуство од Израел,
Голдберг, 2021 година
„Анализиа на ажурираната база на податоци на индивидуално ниво на целото население на Израел за проценка на заштитната ефикасност и на претходната инфекција и на вакцинацијата во спречување на последователна инфекција со САРС-КоВ-2, хоспитализација со КОВИД-19, тешка болест и смрт поради КОВИД- 19…
…вакцинацијата беше високо ефективна со вкупна проценета ефикасност за документирана инфекција од 92,8% (CI:[92·6, 93·0]); хоспитализација 94·2% (CI:[93·6, 94·7]); тешка болест 94,4% (CI:[93·6, 95·0]); и смрт 93 · 7% (CI: [92 · 5, 94 · 7]). Слично на тоа, целокупното проценето ниво на заштита од претходна инфекција со САРС-КоВ-2 за документирана инфекција е 94,8% (CI: [94,4, 95,1]); хоспитализација 94·1% (CI: [91·9, 95·7]); и тешка болест 96,4% (CI: [92,5, 98,3])…резултатите ја доведуваат во прашање потребата да се вакцинираат претходно инфицираните лица“.
16) Инциденца на тежок акутен респираторен синдром коронавирус-2 инфекција кај претходно инфицирани или вакцинирани вработени,
Коџима, 2021 година
„Вработените беа поделени во три групи: (1) САРС-КоВ-2 наивни и невакцинирани, (2) претходна инфекција САРС-КоВ-2 и (3) вакцинирани. Лице-денови беа измерени од датумот на првиот тест на вработениот и скратени на крајот од периодот на набљудување. Инфекцијата со САРС-КоВ-2 беше дефинирана како два позитивни САРС-КоВ-2 PCR тестови во период од 30 дена… …претходната инфекција со САРС-КоВ-2 и вакцинацијата за САРС-КоВ-2 беа поврзани со намален ризик за инфекција или повторна инфекција со САРС-КоВ-2 во рутински проверената работна сила. Немаше разлика во инциденцата на инфекција помеѓу вакцинираните лица и лицата со претходна инфекција“.
17) Прележувањето на САРС-КоВ-2 некогаш дава многу поголем имунитет од вакцината – но вакцинацијата останува витална,
Вадман, 2021 година
„Израелците кои имаа инфекција беа позаштитени од варијантата на коронавирусот делта од оние кои имаа веќе високо ефикасна вакцина за КОВИД-19…
Новообјавените податоци покажуваат дека луѓето кои некогаш имале инфекција со САРС-КоВ-2 имале многу помала веројатност од никогаш незаразените, вакцинирани луѓе да добијат делта, да развијат симптоми од неа или да бидат хоспитализирани со сериозен КОВИД-19“.
18) Едногодишен одржлив клеточен и хуморален имунитет на реконвалесценти од КОВИД-19,
Џанг, 2021 година
„Системска имунолошка евалуација специфична за антиген кај 101 реконвалесцент од КОВИД-19; Специфичните IgG антитела на САРС-КоВ-2, а исто така и NAb може да опстојуваат кај над 95% од КОВИД-19 реконвалесцентите од 6 месеци до 12 месеци по почетокот на болеста. Најмалку 19/71 (26%) од реконвалесцентите со КОВИД-19 (двојно позитивни кај ELISA и MCLIA) имаа детектирачки циркулирачки антитела на IgM против САРС-КоВ-2 на 12 месеци по почетокот на болеста. Имено, процентите на закрепнување со позитивни Т-клетки специфични за САРС-КоВ-2 одговори (барем еден од САРС-КоВ-2 антигените S1, S2, M и N протеин) беа 71/76 (93%) и 67/73 (92%) на 6м и 12м, соодветно“.
19) Функционална имунолошка меморија специфична за САРС-КоВ-2 опстојува по благ КОВИД-19, Рода, 2021 година „Опоравените лица развија антитела специфични за САРС-КоВ-2 имуноглобулин (IgG), неутрализирање на плазмата и мемориски Б и мемориски Т-клетки кои опстојуваа најмалку 3 месеци. Нашите податоци дополнително откриваат дека специфичните САРС-КоВ-2 IgG Б мемориски клетки се зголемиле со текот на времето. Дополнително, мемориските лимфоцити специфични за САРС-КоВ-2 покажаа карактеристики поврзани со моќна антивирусна функција: мемориските Т-клетки лачат цитокини и се проширија по повторното соочување со антигенот, додека мемориските Б-клетки изразија рецептори способни да го неутрализираат вирусот кога се изразуваат како моноклонални антитела. Затоа, благиот КОВИД-19 предизвикува мемориски лимфоцити кои опстојуваат и покажуваат функционални знаци на антивирусен имунитет“.
20) Дискретен имунолошки одговор на mRNA вакцинација за САРС-КоВ-2 наспроти инфекција,
Иванова, 2021 година
„Извршено мултимодално едноклеточно секвенционирање на периферна крв на пациенти со акутен КОВИД-19 и здрави доброволци пред и по примањето на mRNA вакцината за САРС-КоВ-2, BNT162b2 за да се споредат имунолошките одговори предизвикани од вирусот и оваа вакцина…
И инфекцијата и вакцинацијата предизвикаа силни вродени и адаптивни имунолошки одговори, нашата анализа откри значајни квалитативни разлики помеѓу двата типа на имунолошки предизвици. Кај пациентите со КОВИД-19, имунолошките одговори се карактеризираа со високо зголемен одговор на интерферон кој во голема мера беше отсутен кај примателите на вакцини. Зголемената сигнализација на интерферон веројатно придонесе за набљудувано драматично зголемување на цитотоксичните гени во периферните Т-клетки и вродени лимфоцити кај пациенти, но не и кај имунизирани субјекти. Анализата на репертоарите на рецепторите на Б и Т-клетките откри дека додека поголемиот дел од клоналните Б и Т-клетки кај пациентите со КОВИД-19 биле ефекторни клетки, кај примателите на вакцините клонално проширените клетки биле примарно циркулирачки мемориски клетки… Забележавме присуство на цитотоксични ЦД4 Т-клетки кај пациенти со КОВИД-19, кои во голема мера беа отсутни кај здрави доброволци по имунизацијата. Иако хипер-активирањето на воспалителните одговори и цитотоксичните клетки може да придонесе за имунопатологија при тешка болест, кај блага и умерена болест, овие карактеристики се индикативни за заштитните имунолошки одговори и решавањето на инфекцијата“.
21) Инфекцијата со САРС-КоВ-2 индуцира долговечни плазма клетки на коскената срцевина кај луѓето,
Тарнер, 2021 година
„Плазма клетките на коскената срцевина (BMPCs) се постојан и основен извор на заштитни антитела… Перзистентните титри на серумски антитела се одржуваат со долготрајни плазма клетки – нереплицирани, антиген-специфични плазма клетки кои се детектирани во коскената срцевина долго по клиренсот на антигенот… „BMPCs кои се врзуваат со S се мирни, што сугерира дека тие се дел од стабилен оддел. Доследно, циркулирачките мемориски Б-клетки во мирување насочени против САРС-КоВ-2 С беа откриени кај лица кои закрепнале. Генерално, нашите резултати покажуваат дека блага инфекција со САРС-КоВ-2 предизвикува силна антиген-специфична, долготрајна хуморална имунолошка меморија кај луѓето… Севкупно, нашите податоци даваат силен доказ дека инфекцијата со САРС-КоВ-2 кај луѓето цврсто ги воспоставува двете краци на хуморалната имунолошка меморија: долговечните плазма клетки на коскената срцевина (BMPCs и мемориските Б-клетки“.
22) Стапки на инфекција со САРС-КоВ-2 на антитела – позитивни во споредба со антитела – негативни здравствени работници во Англија: голема, мултицентрична, проспективна кохортна студија (SIREN),
Џејн Хол, 2021 година
„Студијата за евалуација на имунитетот и реинфекцијата со САРС-КоВ-2… 30 625 учесници беа запишани во студијата… Претходна историја на инфекција со САРС-КоВ-2 беше поврзана со 84% помал ризик од инфекција, со просечен заштитен ефект забележан 7 месеци по примарната инфекција. Овој временски период е минималниот веројатен ефект бидејќи не беа вклучени сероконверзии. Оваа студија покажува дека претходната инфекција со САРС-КоВ-2 предизвикува ефективен имунитет на идни инфекции кај повеќето поединци“.
23) Врв на пандемијата на инфекција со САРС-КоВ-2 и стапки на сероконверзија кај здравствените работници од првата линија во Лондон,
Хулихан, 2020 година
„Испитувани 200 HCW(здравствени работници) кои се соочуваат со пациенти помеѓу 26 март и 8 април 2020 година… Претставува стапка на инфекција од 13% (т.е. 14 од 112 HCW) во текот на 1 месец од следењето кај оние без докази за антитела или вирусно ширење при испитувањето. Спротивно на тоа, од 33 HCW кои биле позитивни на серолошки тестови, но биле негативни на RT-PCR при запишувањето, 32 останале негативни на RT-PCR преку следење, а еден бил позитивен на RT-PCR на 8 и 13 дена по почетокот на студијата” .
24) Антителата на САРС-КоВ-2 се поврзани со заштита од реинфекција,
Лумли, 2021 година
„Критично е да се разбере дали инфекцијата со тежок акутен респираторен синдром Коронавирус 2 (САРС-КоВ-2) штити од последователна реинфекција… Учествуваа 12219 HCW…
претходна инфекција со САРС-КоВ-2 што генерираше одговори на антитела понуди заштита од реинфекција за повеќето луѓе шест месеци по инфекцијата“.
25) Лонгитудиналната анализа покажува издржлива и широка имунолошка меморија по инфекција со САРС-КоВ-2 со постојани одговори на антитела и мемориски Б и Т-клетки,
Коен, 2021 година
„Оценивме 254 пациенти со KОВИД-19 лонгитудинално до 8 месеци и пронајдeни се трајни широки имунолошки одговори. Врзувачките и неутрализиралките антителата на САРС-КоВ-2 покажуваат двофазно распаѓање со продолжен полуживот од >200 дена, што укажува на генерирање на подолготрајни плазма клетки… Повеќето оздравени пациенти од КОВИД-19 имаат изградено широк, издржлив имунитет по инфекција, се зголемуваат IgG+ мемориските Б-клетки и продолжуваат по инфекцијата, трајните полифункционални Ц-4 и Ц8-Т-клетки препознаваат изразени вирусни епитопски региони“.
26) Едноклеточно профилирање на репертоарите на Т и Б-клетките по mRNA САРС-КоВ-2 вакцината,
Сурешчандра, 2021 година
„Користено секвенционирање на едноклеточна РНК и функционални анализи за да се споредат хуморалниот и клеточниот одговор на две дози на mRNA вакцина со одговори забележани кај реконвалесцентни индивидуи со асимптоматска болест… природната инфекција индуцира експанзија на поголеми ЦД8 Т-клеточни клонови окупирајќи различни кластери, најверојатно поради препознавање на поширок сет на вирусни епитопи претставени од вирусот што не е забележано кај вакцината mRNA“.
27) Позитивноста на антитела на САРС-КоВ-2 штити од реинфекција најмалку седум месеци со 95% ефикасност,
Абу-Радад, 2021 година
„Лицата позитивни на антитела на САРС-КоВ-2 од 16 април до 31 декември 2020 година со брис од ПЦР-позиционирани ≥14 дена после првиот позитивен тест за антитела беа тестирани за реинфекција, 43 044 лица позитивни на антитела кои беа следени за средна вредност од 16,3 недели…
Реинфекцијата е ретка кај младата и меѓународната популација на Катар.
Се чини дека природната инфекција предизвикува силна заштита од реинфекција со ефикасност од ~ 95%, најмалку седум месеци“.
28) Ортогоналните серолошки анализи за САРС-КоВ-2 овозможуваат надзор на заедниците со ниска преваленца и откриваат издржлив хуморален имунитет,
Рипергер, 2020 година
„Спроведовме серолошка студија за да ги дефинираме корелациите на имунитетот против САРС-КоВ-2. Во споредба со оние со лесни случаи на коронавирусна болест (КОВИД-19), лицата со тешка болест покажаа покачени титри за неутрализирање на вирусот и антитела против нуклеокапсидот (N) и доменот за врзување на рецепторите (RBD) на шилестиот протеин… Производството на неутрализирачките и на специфичните спајк антитела опстојува најмалку 5-7 месеци… нуклеокапсидните антитела често стануваат недетектабилни за 5-7 месеци“.
29) Одговор на анти-спајк антитела при природна инфекција со САРС-КоВ-2 кај општата популација,
Веи, 2021 година
„Кај општата популација користејќи репрезентативни податоци од 7.256 учесници во анкетата за инфекција со КОВИД-19 во Обединетото Кралство кои имале позитивен брис на САРС-КоВ-2 PCR тестови, од 26-април-2020 до 14-јуни-2021…
Проценивме дека нивоата на антитела поврзани со заштитата од реинфекција веројатно траат 1,5-2 години во просек, со нивоа поврзани со заштита од тешка инфекција присутни неколку години. Овие проценки би можеле да го информираат планирањето за стратегии за засилување на вакцинацијата“.
30) Статус на антитела и инциденца на инфекција со САРС-КоВ-2 кај здравствените работници,
Ламли, 2021 година
„Учествуваа 12.541 здравствени работници и им беа мерени анти-спајк IgG ; 11.364 биле следени по негативни резултати на антитела и 1265 по позитивни резултати, вклучително и 88 кај кои се случила сероконверзија за време на следењето… Вкупно 223 здравствени работници анти-спајк серонегативни здравствени работници имаа позитивен PCR тест (1.09 на 10.000 дена во ризик), 100 за време на скрининг додека беа асимптоматски и 123 додека беа симптоматски, додека 2 здравствени работници анти-спајк серопозитивни здравствени работници имаа позитивен PCR тест… Присуството на анти-спајк или анти-нуклеокапсид IgG антитела беше поврзано со значително намален ризик од реинфекција на SARS-CoV-2 во следните 6 месеци“.
31) Истражувачите наоѓаат долговечен имунитет на пандемичен вирус од 1918 година,
CIDRAP, 2008 година и вистинското објавување на списанието Nature од 2008 година од Ју
„Студијата за крвта на постарите луѓе кои ја преживеаја пандемијата на грип во 1918 година, открива дека антителата на вирусот траат цел живот и можеби може да се направат за да ги заштитат идните генерации од слични соеви…
Групата собра примероци од крв од 32 преживеани од пандемија на возраст од 91 до 101 година… луѓето кои беа регрутирани за студијата биле на возраст од 2 до 12 години во 1918 година и многумина се потсетија на болни членови на семејството во нивните домаќинства, што сугерира дека биле директно изложени на вирусот, известуваат авторите. Групата откри дека 100% од испитаниците имале серумска неутрализирачка активност против вирусот од 1918 година и 94% покажале серолошка реактивност на хемаглутининот од 1918 година. Истражувачите генерирале лимфобластни клеточни линии Б од еднојадрени клетки на периферната крв на осум испитаници. Трансформираните клетки од крвта на 7 од 8 донатори дадоа секретирачки антитела кои го врзуваа хемаглутининот од 1918 година“.
Ју: „Овде покажуваме дека од 32 тестирани лица кои се родени во или пред 1915 година, секоја покажала серо-реактивност со вирусот од 1918 година, скоро 90 години по пандемијата. Седум од осумте тестирани примероци од донатори имаа циркулирачки Б-клетки кои лачат антитела кои го врзуваа 1918 HA. Изолиравме Б-клетки од испитаници и генериравме пет моноклонални антитела кои покажаа моќна неутрализирачка активност против вирусот од 1918 од три одделни донатори. Овие антитела, исто така, вкрстено реагирале со генетски сличниот ХА на сојот на свинскиот грип H1N1 од 1930 година“.
32) Тестирање за неутрализација на живи вируси кај закрепнати пациенти и субјекти вакцинирани против 19A, 20B, 20I/501Y.V1 и 20H/501Y.V2 изолати на САРС-КоВ-2 ,
Гонзалес, 2021 година
„Не беше забележана значајна разлика помеѓу изолатите 20B и 19A за здравствените работници со благ КОВИД-19 и критични пациенти. Сепак, беше откриено значително намалување на способноста за неутрализација за 20I/501Y.V1 во споредба со 19А изолат за критични пациенти и ЗР 6 месеци по инфекцијата. Во однос на 20H/501Y.V2, сите популации имаа значително намалување на титрите на неутрализирачки антитела во споредба со изолатот 19A. Интересно е што значајна разлика во капацитетот за неутрализација беше забележана за вакцинирани ЗР помеѓу двете варијанти, додека таа не беше значајна за реконвалесцентните групи…
Намалениот неутрализирачки одговор забележан кон 20H/501Y.V2 во споредба со изолатите 19A и 20I/501Y.V1 кај целосно имунизирани субјекти со вакцината BNT162b2 е впечатлив наод на студијата“.
33) Диференцијални ефекти на втората доза на mRNA САРС-КоВ-2 вакцина врз имунитетот на Т-клетките кај наивните и оздравените лица од КОВИД-19,
Камара, 2021 година
„Карактеризираниот хуморален и клеточен имунитет специфичен за САРС-КоВ-2 кај наивни и претходно инфицирани лица за време на целосна вакцинација со BNT162b2 … резултатите покажуваат дека втората доза го зголемува и хуморалниот и клеточниот имунитет кај наивните индивидуи. Напротив, втората доза на вакцина БНТ162б2 резултира со намалување на клеточниот имунитет кај оздравените лица од КОВИД-19“.
34) Op-Ed: Престанете да го игнорирате природниот имунитет на КОВИД,
Клауснер, 2021 година
„Епидемиолозите проценуваат дека над 160 милиони луѓе ширум светот закрепнале од КОВИД-19. Оние што се опоравиле имаат неверојатно ниска фреквенција на повторна инфекција, болест или смрт“.
35) Поврзаноста на серопозитивен тест на антитела на САРС-КоВ-2 со ризик од идна инфекција,
Харви, 2021 година
„За да се проценат доказите за инфекција со САРС-КоВ-2 врз основа на дијагностички тест со засилување на нуклеинската киселина (NAAT) кај пациенти со позитивни наспроти негативни резултати од тестот за антитела во опсервациска описна кохортна студија на клиничка лабораторија и податоци за поврзани тврдења… Збирот опфати 3 257 478 уникатни пациенти со индексен тест за антитела… пациентите со позитивни резултати од тестот за антитела првично беа со поголема веројатност да имаат позитивни резултати од NAAT, во согласност со продолженото делење на РНК, но со текот на времето имаа значително помалку шанси да имаат позитивни резултати од NAAT, што сугерира дека серопозитивноста е поврзана со заштита од инфекција“.
36) Серопозитивност на САРС-КоВ-2 и последователен ризик од инфекција кај здрави млади возрасни: проспективна кохортна студија,
Летиција, 2021 година
„Испитување на ризикот од последователна инфекција со САРС-КоВ-2 кај млади возрасни лица (маринска студија CHARM) серопозитивни за претходна инфекција… Набљудуваа 3249 учесници, од кои 3168 (98%) продолжија во двонеделен карантински период. 3076 (95%) учесници…
Меѓу 189 серопозитивни учесници, 19 (10%) имале барем еден позитивен PCR тест за САРС-КоВ-2 за време на 6-неделното следење (1,1 случај по лице годишно). Спротивно на тоа, 1079 (48%) од 2247 серонегативни учесници биле позитивни (6,2 случаи по лице годишно). Односот на стапката на инциденца беше 0,18 (95% CI 0,11-0,28; p<0,001) …
Инфицираните серопозитивни учесници имаа вирусни оптоварувања кои беа околу 10 пати помали од оние на заразените серонегативни учесници (разлика во прагот на генскиот циклус на ORF1ab 3,95 [95% CI 1,23-6,67]; p=0,004).
37) Поврзаност на вакцинација и претходна инфекција со позитивни резултати од PCR тест за САРС-КоВ-2 кај патници на авиокомпании кои пристигнуваат во Катар,
Бертолини, 2021 година
„Од 9.180 лица без досие за вакцинација, но со досие за претходна инфекција најмалку 90 дена пред PCR тестот (група 3), 7694 може да се споредат со лица без досие за вакцинација или претходна инфекција (група 2), меѓу кои позитивноста на PCR беше 1,01% (95% CI, 0,80%-1,26%) и 3,81% (95% CI, 3,39%-4,26%), соодветно. Релативниот ризик за позитивност на ПЦР беше 0,22 (95% CI, 0,17-0,28) за вакцинирани лица и 0,26 (95% CI, 0,21-0,34) за лица со претходна инфекција во споредба со без евиденција за вакцинација или претходна инфекција“.
38) Природниот имунитет против КОВИД-19 значително го намалува ризикот од реинфекција: наоди од група учесници во серо-истражување,
Мишра, 2021 година
„Проследено со потпримерок од нашите претходни учесници во серо-анкета за да процениме дали природниот имунитет против САРС-КоВ-2 е поврзан со намален ризик од повторна инфекција (Индија)… Од 2238 учесници, 1170 биле серо-позитивни, а 1068 серо-негативни за антитела против КОВИД-19. Нашето истражување покажа дека само 3 лица во серо-позитивната група се заразиле со КОВИД-19, додека 127 лица пријавиле дека се заразиле од серо-негативната група… Од 3-те серопозитивни реинфицирани со КОВИД-19, еден беше хоспитализиран, но не му беше потребна кислородна поддршка или критична нега…
Развојот на антитела по природна инфекција не само што штити од повторна инфекција со вирусот во голема мера, туку и штити од прогресија во тешка болест КОВИД-19“.
39) Траен имунитет пронајден по закрепнувањето од КОВИД-19, ИЈЗ САД, 2021 година „Истражувачите открија одржливи имунолошки реакции кај повеќето испитувани луѓе. Антитела против протеинот на САРС-КоВ-2, кој вирусот го користи за да влезе во клетките, беа пронајдени кај 98% од учесниците еден месец по појавата на симптомите. Како што беше видено во претходните студии, бројот на антитела варираше во голема мера помеѓу поединци. Но, ветувачки, нивните нивоа останаа прилично стабилни со текот на времето, опаѓајќи само скромно на 6 до 8 месеци по инфекцијата… специфичните за вирусот Б-клетки се зголемија со текот на времето. Луѓето имаа повеќе мемориски Б-клетки шест месеци по почетокот на симптомите отколку еден месец потоа… нивоата на Т-клетките за вирусот исто така останаа високи по инфекцијата. Шест месеци по почетокот на симптомите, 92% од учесниците имале ЦД4+ Т-клетки кои го препознале вирусот…
95% од луѓето имале најмалку 3 од 5 компоненти на имунолошкиот систем кои можеле да препознаат САРС-КоВ-2 до 8 месеци по инфекцијата“.
40) Природниот одговор на антитела на САРС-КоВ-2 опстојува најмалку 12 месеци, студија на национално ниво од Фарските Острови,
Петерсен, 2021 година
„Серопозитивната стапка кај индивидуите кои закрепнуваат беше над 95% во сите временски точки на земање примероци за двете анализи и остана стабилна со текот на времето; односно скоро сите закрепнати лица развиле антитела…
Резултатите покажуваат дека антителата на САРС-КоВ-2 опстојувале најмалку 12 месеци по почетокот на симптомите, а можеби и подолго, што укажува дека лицата кои се опоравуваат од КОВИД-19 може да бидат заштитени од реинфекција“.
41) Специфичната Т-клеточна меморија за САРС-КоВ-2 се одржува кај пациенти кои закрепнале од КОВИД-19 по 10 месеци со успешен развој на мемориски Т-клетки слични на матични клетки,
Јунг, 2021 година
„Екс виво анализи за да се проценат одговорите на ЦД4+ и ЦД8+ Т-клетките специфични за САРС-КоВ-2 кај пациенти кои се опоравуваат од КОВИД-19 до 317 дена по почетокот на симптомите (DPSO) и откриваат дека одговорите на мемориските Т-клетки се одржуваат во текот на периодот на студијата без оглед на тежината на КОВИД-19. Конкретно, набљудуваме одржлива полифункционалност и капацитет за пролиферација на Т-клетките специфични за САРС-КоВ-2. Помеѓу CD4+ и CD8+ Т-клетките специфични за SARS-CoV-2, откриени со маркери индуцирани од активирање, процентот на мемориски Т (TSCM) клетки слични на матични клетки е зголемен, достигнувајќи го максимумот на приближно 120 DPSO“.
42) Имунолошка меморија кај пациенти со благ КОВИД-19 и неизложени донатори открива перзистентни одговори на Т-клетките по инфекцијата со САРС-КоВ-2, Ансари, 2021 година „Анализирани се 42 неекспонирани здрави донатори и 28 субјекти со благ КОВИД-19 до 5 месеци од закрепнувањето, за специфична имунолошка меморија на САРС-КоВ-2. Користејќи ги предвидените мегапули на пептиди од HLA класа II, идентификувавме САРС-КоВ-2 вкрстено реактивни ЦД4+ Т-клетки кај околу 66% од неизложените лица. Покрај тоа, откривме детектибилна имунолошка меморија кај благи пациенти со КОВИД-19 неколку месеци по закрепнувањето во клучните краци на заштитниот адаптивен имунитет; ЦД4+ Т-клетки и Б-клетки, со минимален придонес од ЦД8+ Т-клетките. Интересно, перзистентната имунолошка меморија кај пациенти со КОВИД-19 е претежно насочена кон гликопротеинот спајк на САРС-КоВ-2.
Оваа студија обезбедува докази и за претходно постоечка и за постојана имунолошка меморија кај индиската популација“.
43) Природен имунитет на КОВИД-19,
СЗО, 2021 година
„Тековните докази укажуваат на тоа дека повеќето поединци развиваат силни заштитни имунолошки реакции по природната инфекција со САРС-КоВ-2 . Во рок од 4 недели по инфекцијата, 90-99% од лицата инфицирани со вирусот САРС-КоВ-2 развиваат детектирачки неутрализирачки антитела. Силата и времетраењето на имунолошките одговори на САРС-КоВ-2 не се целосно разбрани, а моментално достапните податоци сугерираат дека тоа варира според возраста и сериозноста на симптомите. Достапните научни податоци сугерираат дека кај повеќето луѓе имунолошките одговори остануваат робусни и заштитнички од реинфекција најмалку 6-8 месеци по инфекцијата (најдолгото следење со силни научни докази во моментов е приближно 8 месеци)“.
44) Еволуција на антитела по вакцинација со mRNA САРС-КоВ-2, Чо, 2021 година „Заклучивме дека мемориските антитела избрани со текот на времето од природна инфекција имаат поголема моќ и широчина отколку антителата предизвикани од вакцинација… Зајакнувањето на вакцинираните лица со моментално достапни вакцини со mRNA ќе произведе квантитативно зголемување на активноста на неутрализирање на плазмата, но не и квалитативна предност во однос на варијантите добиени со вакцинирање на лица кои закрепнале“.
45) Хуморален имунолошки одговор на САРС-КоВ-2 во Исланд,
Гудбјартсон, 2020 година
„Измерени антитела во серумски примероци од 30.576 лица во Исланд… од 1797 лица кои се опоравиле од инфекција со САРС-КоВ-2, 1107 од 1215 кои биле тестирани (91,1%) биле серопозитивни… Резултатите покажуваат дека ризикот од смрт од инфекција бил 0,3% и дека антивирусните антитела против САРС-КоВ-2 не се намалиле во рок од 4 месеци по дијагнозата“.
46) Имунолошка меморија на САРС-КоВ-2 проценета до 8 месеци по инфекцијата,
Дан, 2021 година
„Анализирани се повеќе сегменти на циркулирачката имунолошка меморија на САРС-КоВ-2 во 254 примероци од 188 случаи на КОВИД-19, вклучително и 43 примероци на ≥ 6 месеци по инфекцијата… IgG на протеинот Spike беше релативно стабилен во текот на 6+ месеци. Специфичните мемориски Б-клетки за спајк протеинот беа пообилни на 6 месеци отколку на 1 месец по почетокот на симптомите“.
47) Преваленцата на адаптивниот имунитет на KОВИД-19 и реинфекција по закрепнување – сеопфатен систематски преглед и мета-анализа на 12 011 447 лица,
Чивесе, 2021 година
„Вклучени се педесет и четири студии, од 18 земји, со вкупно 12 011 447 лица, следени до 8 месеци по закрепнувањето. На 6-8 месеци по закрепнувањето, распространетоста на детектираната специфична имунолошка меморија на САРС-КоВ-2 остана висока; IgG – 90,4% … здружената преваленца на реинфекција беше 0,2% (95%CI 0,0 – 0,7, I2 = 98,8, 9 студии). Поединците што закрепнале од KОВИД-19 имале 81% намалување на шансите за повторна инфекција (ИЛИ 0,19, 95% КИ 0,1-0,3, I2 = 90,5%, 5 студии).
48) Стапки на повторна инфекција кај пациенти кои претходно имале позитивен тест за KОВИД-19: ретроспективна студија за група,
Шихан, 2021 година
„Ретроспективна кохортна студија на еден мулти-болнички здравствен систем опфати 150.325 пациенти тестирани за инфекција со КОВИД-19 … претходната инфекција кај пациенти со КОВИД-19 беше високо заштитна од реинфекција и симптоматска болест. Оваа заштита се зголеми со текот на времето, што сугерира дека вирусното ширење или тековниот имунолошки одговор може да опстојува повеќе од 90 дена и можеби не претставува вистинска реинфекција“.
49) Проценка на реинфекција на САРС-КоВ-2 1 година по примарна инфекција во популација во Ломбардија, Италија,
Витале, 2020 година
Резултатите од студијата сугерираат дека реинфекциите се ретки настани и пациентите кои се опоравиле од КОВИД-19 имаат помал ризик од реинфекција. Се чини дека природниот имунитет на САРС-КоВ-2 дава заштитен ефект најмалку една година, што е слично на заштитата пријавена во неодамнешните студии за вакцини“.
50) Претходната инфекција со САРС-КоВ-2 е поврзана со заштита од симптоматска реинфекција,
Ханрат, 2021 година
„Не забележавме симптоматска реинфекција кај група здравствени работници… овој очигледен имунитет на повторна инфекција се одржуваше најмалку 6 месеци… Стапките на позитивност на тестот беа 0% (0/128 [95% CI: 0-2,9]) кај оние со претходна инфекција во споредба со 13,7% (290/2115 [95% CI: 12,3-15,2]) кај оние без (P< 0,0001 χ2 тест).“
51) Т-клетките индуцирани од mRNA вакцината реагираат идентично на варијантите на загриженост на САРС-КоВ-2, но се разликуваат по долговечноста и својствата во зависност од претходниот статус на инфекција,
Ниделман, 2021 година
„Кај индивидуите кои не биле инфицирани, втората доза го зголемила количеството и ги променила фенотипските својства на Т-клетките специфични за САРС-КоВ-2, додека кај реконвалесцентите втората доза не го промени ниту едното, ниту другото. Специфичните за спајк Т-клетки од прележани вакцинирани неверојатно се разликуваа од оние вакцинирани кои немеле инфекција, со фенотипски карактеристики што укажуваат на супериорна долгорочна упорност и способност да се сместат во респираторниот тракт вклучувајќи го и назофаринксот“.
52) Таргет на одговорите на Т-клетките на коронавирус САРС-КоВ-2 кај луѓе со болест КОВИД-19 и неизложени поединци,
Грифони, 2020 година
„Користејќи HLA класа I и II предвидуваа пептидни „мегабазени“, циркулирачки CD8+ специфични за САРС-КоВ-2 и ЦД4+ Т-клетките беа идентификувани кај ~ 70% и 100% од пациентите кои закрепнале од КОВИД-19, соодветно. Одговорите на ЦД4+ Т-клетките на спајкот, главната цел на повеќето напори за вакцини, беа робусни и беа во корелација со големината на титрите на анти-САРС-КоВ-2 ИгГ и ИгА. М, спајкот и N протеините сочинуваа 11% -27% од вкупниот одговор на CD4+, со дополнителни одговори кои најчесто ги таргетираат nsp3, nsp4, ORF3a и ORF8, меѓу другите. За ЦД8+ Т-клетките, спајк и М беа препознаени, со најмалку осум таргетирани SARS-CoV-2 ORF.
53) Блог на директорот на НИХ: Имунолошките Т-клетки можат да обезбедат трајна заштита од КОВИД-19,
Колинс, 2021 година
„Голем дел од студијата за имунолошкиот одговор на САРС-КоВ-2, новиот коронавирус што предизвикува КОВИД-19, се фокусираше на производство на антитела. Но, всушност, имунолошките клетки познати како мемориски Т-клетки, исто така, играат важна улога во способноста на нашиот имунолошки систем да нѐ заштити од многу вирусни инфекции, вклучително и-сега се чини-КОВИД-19. Интригантна нова студија за овие мемориски Т-клетки сугерираат дека тие би можеле да заштитат некои луѓе новоинфицирани со САРС-КоВ-2 со сеќавање на минатите средби со други човечки коронавируси. Ова потенцијално може да објасни зошто некои луѓе се чини дека се одбрануваат од вирусот и можеби се помалку подложни на сериозно заболување со КОВИД-19“.
54) Ултрамоќни антитела против различни и високо преносливи варијанти на САРС-КоВ-2,
Ванг, 2021 година
„Нашата студија покажува дека субјектите што се опоравиле, претходно инфицирани со постара варијанта на САРС-КоВ-2 произведуваат антитела кои вкрстено ги неутрализираат новите варијанти со висока јачина ... моќни против 23 варијанти, вклучително и варијанти кои предизвикаа загриженост“.
55) Зошто вакцините за КОВИД-19 не треба да се наложуваат за сите Американци,
Макари, 2021 година
„Барањето вакцина кај луѓе кои веќе се имуни со природен имунитет нема научна поддршка. Иако вакцинирањето на тие луѓе може да биде корисно – и разумна е хипотезата дека вакцинацијата може да ја зајакне долговечноста на нивниот имунитет – догматски е да се тврди дека тие мора да се вакцинираат, има нула податоци за клиничкиот исход за да го поддржат тоа. Всушност, имаме податоци за спротивното: студија на Клиниката Кливленд покажа дека вакцинирањето на луѓето со природен имунитет не го зголемува нивото на нивната заштита“.
56) Продолжена, но сепак координирана диференцијација на долговечни СAРС-КоВ-2 специфични ЦД8+ Т-клетки за време на заздравувањето од KОВИД-19,
Ма, 2021 година
„Проверени 21 добро карактеризирани, лонгитудинално земени примероци од донатори кои закрепнаа од благ КОВИД-19… по типичен случај на благ КОВИД-19, CD8+ Т-клетките специфични за САРС-КоВ-2 не само што опстојуваат, туку континуирано се диференцираат на координиран начин добро во закрепнувањето, во состојба карактеристична за долговечна, самообновувачка меморија“.

57) Намалување на меморијата на ЦД4 Т-клетки специфична за вирусот на морбили кај вакцинирани субјекти,
Наниче, 2004 година
„Карактеризација на профилите на вакцината за морбили (MV) индуцирани од антиген-специфични Т-клетки во текот на времето по вакцинацијата.
Во пресек студија на здрави субјекти со историја на морбили вакцинација, откривме дека ЦД4 и ЦД8 Т-клетките специфични за МВ може да се откријат до 34 години по вакцинацијата. Нивоата на ЦД8 Т-клетки специфични за МВ и ИгГ специфични за МВ останаа стабилни, додека нивото на МВ-специфични ЦД4 Т-клетки значително се намали кај субјектите кои биле вакцинирани >21 година порано“.
58) Сеќавање на нештата од минатото: Долгорочна меморија на Б-клетки по инфекција и вакцинација,
Палма, 2019 година
„Успехот на вакцините зависи од создавањето и одржувањето на имунолошката меморија. Имунолошкиот систем може да се сети на претходно сретнатите патогени, а мемориските Б и Т -клеткисе критични во секундарните одговори на инфекцијата. Студиите врз глувци помогнаа да се разбере како се создаваат различни популации на мемориски Б -клетки по изложеност на антиген и како афинитетот кон антигенот е одредувачки за судбината на Б -клетките… При повторна изложеност на антиген, одговорот на потсетување на меморијата ќе биде побрз, посилен и поспецифичен од наивниот одговор. Заштитната меморија најпрво зависи од циркулирачките антитела што ги лачат LLPC. Кога тие не се доволни за итна неутрализација и елиминација на патогенот, мемориските Б-клетки се повикуваат“.
59) Специфичните мемориски Б-клетки на САРС-КоВ-2 од поединци со различна тежина на болеста ги препознаваат варијантите на загриженост на САРС-КоВ-2,
Лиски, 2021 година
„Ја испитавме големината, широчината и издржливоста на специфичните антитела за САРС-КоВ-2 во два одделни оддели на Б-клетките: долготрајни антитела добиени од плазма клетки во плазмата и периферните мемориски Б-клетки заедно со нивните поврзани профили на антитела предизвикани по ин витро стимулација. Откривме дека магнитудата варира меѓу поединците, но беше најголема кај хоспитализираните субјекти. RBD-реактивни антитела на варијантите на загриженост (VoC) -беа пронајдени во плазмата на 72% од примероците во оваа истрага, а VoC-RBD-реактивни мемориски Б-клетки беа пронајдени кај сите, освен 1 субјект во една временска точка. Овој наод, дека VoC-RBD-реактивните МБК се присутни во периферната крв на сите субјекти, вклучително и оние кои доживеале асимптоматска или блага болест, дава причина за оптимизам во однос на капацитетот на вакцинација, претходна инфекција и/или и двете, да се ограничат сериозноста на болеста и пренесувањето на варијантите на загриженост додека тие продолжуваат да се појавуваат и циркулираат“.
60) Изложеноста на САРС-КоВ-2 генерира Т-клеточна меморија во отсуство на откриена вирусна инфекција,
Ванг, 2021 година
„Т-клеточниот имунитет е важен за закрепнување од КОВИД-19 и обезбедува зајакнат имунитет при повторна инфекција. Сепак, малку е познато за САРС-КоВ-2 специфичниот Т-клеточен имунитет кај лица изложени на вирусот…
Пријавено е ЦД4+ и ЦД8+ Т-клеточна меморија специфична за вирусот кај закрепнати пациенти со КОВИД-19 и блиски контакти… блиските контакти можат да стекнат имунитет на Т-клетките против САРС-КоВ-2 и покрај тоа што немаат забележлива инфекција“.
61) Одговорите на ЦД8+ Т-клетките кај реконвалесцентни поединци од КОВИД-19 целат кон епитопи од повеќе циркулирачки варијанти на САРС-КоВ-2,
Ред, 2021 и Ли, 2021 година
Одговорите на ЦД4 и ЦД8 генерирани по природна инфекција се подеднакво робусни, покажувајќи активност против повеќе епитопи (мали сегменти) на протеинот на вирусот. На пример, клетките ЦД8 реагираат на 52 епитопи и ЦД4 клетките реагираат на 57 епитопи преку протеинот, така што неколку мутации во варијантите не можат да исфрлат толку силен и широк одговор на Т-клетките … Само 1 мутација пронајдена во спајкот на Бета-варијанта што се преклопува со претходно идентификуван епитоп (1/52), што сугерира дека практично сите анти-САРС-КоВ-2 ЦД8+ Т-клеточни одговори треба да ги препознаат овие новоопишани варијанти“.
62) Изложеноста на обична настинка со корона вируси може да го научи имунолошкиот систем да го препознае САРС-КоВ-2,
Ла Џола, Кроти и Сетѕ, 2020 година
Изложеноста на корона вируси кои предизвикуваат обична настинка може да го научи имунолошкиот систем да го препознае САРС-КоВ-2
63) Селективни и вкрстено-реактивни САРС-КоВ-2 Т-клеточни епитопи кај неизложени луѓе,
Матеус, 2020 година
Откриено е дека веќе постоечката реактивност против САРС-КоВ-2 доаѓа од мемориските Т-клетки и дека вкрстените реактивни Т-клетки можат конкретно да препознаат епитоп на САРС-КоВ-2, како и хомолошкиот епитоп од корона вируси кои предизвикуваат обична настинка. Овие наоди ја нагласуваат важноста од одредување на влијанијата на веќе постоечката имунолошка меморија во сериозноста на болеста КОВИД-19“.
64) Лонгитудално набудување на одговорите на антителата 14 месеци по инфекција со САРС-КоВ-2,
Дехгани-Мобараки, 2021 година
„Подоброто разбирање на одговорите на антителата против САРС-КоВ-2 по природна инфекција може да обезбеди вредни сознанија за идното спроведување на политиките за вакцинација. Извршена е надолжна анализа на титрите на IgG антитела кај 32 закрепнати пациенти со КОВИД-19 во регионот Умбрија, Италија во текот на 14 месеци по блага и умерено-тешка инфекција… Наодите од студијата се конзистентни со неодамнешните студии кои известуваат за постојаност на антитела, сугерирајќи дека индуцираниот имунитет на САРС-КоВ-2 преку природна инфекција, може да биде многу ефикасен против повторна инфекција (> 90%) и може да опстојува повеќе од шест месеци. Нашата студија следеше пациенти до 14 месеци демонстрирајќи присуство на анти-S-RBD IgG кај 96,8% од опоравените субјекти со КОВИД-19“.
65) Одговори на хуморалните и циркулирачките фоликуларни помошни Т-клетки кај закрепнати пациенти со КОВИД-19,
Јуно, 2020 година
„Карактеризиран хуморален и циркулирачки фоликуларен имунитет на Т-клетки помошнички (cTFH) против спајк протеинот кај опоравените пациенти со корона вирус болест 2019 година (КОВИД-19). Откривме дека S-специфичните антитела, мемориските Б-клетки и cTFH постојано се предизвикуваат по инфекцијата со САРС-КоВ-2, означувајќи робустен хуморален имунитет и позитивно се поврзани со активноста на неутрализирање на плазмата“.
66) Конвергентни одговори на антитела на САРС-КоВ-2 кај поединци кои закрепнуваат,
Робиани, 2020 година
„149 лица кои закрепнуваат од КОВИД-19… секвенционирањето на антителата откри експанзија на клонови на RBD на специфичните мемориски Б-клетки за кои изразувале тесно поврзани антитела кај различни индивидуи. И покрај ниските плазма титри, антителата на три различни епитопи на RBD го неутрализираа вирусот со полумаксимални инхибиторни концентрации (вредности на IC50 ) дури 2 ng ml−1“ .
67) Брзо генерирање на Б- клеточна трајна меморија на спајк и нуклеокапсидните протеини на САРС-КоВ-2 кај КОВИД-19 и реконвалесценција,
Хартли, 2020 година
„Пациентите со КОВИД-19 брзо генерираат Б-клеточна меморија и на шилестиот и нуклеокапсидниот антиген по инфекцијата со САРС-КоВ-2… RBD и NCP специфични IgG како и мемориски Б-клетки беа откриени кај сите 25 пациенти со историја на КОВИД-19“.
68) Дали сте имале КОВИД? Веројатно ќе создавате антитела цел живот,
Калавеј, 2021 година
„Луѓето што закрепнуваат од благ КОВИД-19 имаат клетки на коскената срцевина кои можат да создадат антитела со децении … студијата дава докази дека имунитетот предизвикан од инфекција со САРС-КоВ-2 ќе биде извонредно долготраен“.
69) Мнозинството неинфицирани возрасни покажуваат веќе постоечка реактивност на антитела против САРС-КоВ-2,
Мајдуби, 2021 година
Во Ванкувер Канада, „користејќи високо чувствителна мултиплекс анализа и позитивни/негативни прагови утврдени кај доенчиња кај кои мајчините антитела се намалени, утврдивме дека повеќе од 90% од неинфицираните возрасни лица покажале реактивност на антитела против шилестиот протеин, домен кој ги врзува рецепторите ( RBD), N-терминален домен (NTD) или нуклеокапсид (N) протеин од САРС-КоВ-2 “.

70) САРС-КоВ-2-реактивни Т-клетки кај здрави донатори и пациенти со KОВИД-19,
Браун, 2020 година
„Резултатите покажуваат дека се присутни вкрстено-реактивни Т-клетки на шилестиот протеин, кои веројатно биле генерирани за време на претходни средби со ендемични корона вируси“.
71) Природно зголемена неутрализирачка ширина против САРС-КоВ-2 една година по инфекцијата,
Ванг, 2021 година
„Збир од 63 лица кои се опоравиле од КОВИД-19, проценети на 1,3, 6,2 и 12 месеци по инфекцијата со САРС-КоВ-2…податоците сугерираат дека имунитетот кај лицата кои закрепнуваат ќе биде многу долготраен“.
72) Една година по благиот КОВИД-19: Мнозинството пациенти одржуваат специфичен имунитет, но секој четврти сè уште страда од долгорочни симптоми,
Ранг, 2021 година
„Долготрајна имунолошка меморија против САРС-КоВ-2 по благ КОВИД-19“.
73) IDSA,
2021 година
„Имунолошките одговори на САРС-КоВ-2 по природна инфекција може да траат најмалку 11 месеци… Природната инфекција (утврдена со претходно позитивен антитела или PCR-тест резултат) може да даде заштита од инфекција со САРС-КоВ-2“.
74) Проценка на заштитата од реинфекција со САРС-КоВ-2 меѓу 4 милиони лица тестирани со PCR во Данска во 2020 година: набљудувачка студија на ниво на популација,
Холм Хансен, 2021 година, Данска,
„За време на првиот бран (т.е. пред јуни, 2020 година), беа тестирани 533 381 луѓе, од кои 11 727 (2,20%) беа PCR позитивни, а 525 339 беа подобни за следење во вториот бран, од кои 11 068 (2 · 11%) беа тестирани позитивно за време на првиот наплив. Меѓу квалификуваните PCR-позитивни индивидуи од првиот наплив на епидемијата, 72 (0,65% [95% CI 0,51-0,82]) повторно беа позитивни за време на вториот бран во споредба со 16 819 (3,27% [3 · 22–3 · 32]) од 514 271 кои биле негативни за време на првиот наплив (приспособено RR 0 · 195 [95% CI 0 · 155–0 · 246])“.
75) Адаптивен имунитет специфичен за антигенот кон САРС-КоВ-2 во акутен КОВИД-19 и асоцијации со сериозност на возраста и болестите,
Модербахер, 2020 година
„Адаптивните имунолошки одговори ја ограничуваат сериозноста на болеста КОВИД-19… повеќе координирани раце на адаптивна контрола на имунитетот подобро од делумните одговори… Заврши комбинирано испитување на сите три гранки на адаптивен имунитет на ниво на САРС-КоВ-2-специфични ЦД4+ и ЦД8+ Т-клетки и неутрализирачки реакции на антитела кај акутни и реконвалесцентни субјекти. ЦД4+ и ЦД8+ Т-клетките специфични за САРС-КоВ-2 беа поврзани со поблага болест. Координираните адаптивни имунолошки одговори специфични за САРС-КоВ-2 беа поврзани со поблага болест, што укажува на улогите на ЦД4+ и ЦД8+ Т-клетките во заштитниот имунитет кај КОВИД-19“.
76) Откривање на САРС-КоВ-2-специфичен хуморален и клеточен имунитет кај реконвалесцентни поединци на КОВИД-19,
Ни, 2020 г.
„Собрана крв од пациенти со КОВИД-19 кои неодамна станаа без вируси и затоа беа отпуштени, и откриен хуморален и клеточен имунитет специфичен за САРС-КоВ-2 кај осум новоотпуштени пациенти. Последователната анализа на друга група од шест пациенти 2 недели по отпуштањето, исто така, откри високи титри на имуноглобулин G (IgG) антитела. Кај сите 14 тестирани пациенти, 13 покажале серумски неутрализирачки активности во дадената анализа. Забележително, постоеше силна корелација помеѓу титрите на неутрализирачки антитела и бројот на вирусно специфични Т-клетки“.
77) Робустен Т-клеточен имунитет специфичен за САРС-КоВ-2 се одржува 6 месеци по примарната инфекција,
Зуо, 2020 година
„Ги анализиравме големината и фенотипот на клеточниот имунолошки одговор на САРС-КоВ-2 кај 100 донатори шест месеци по примарната инфекција и ова го поврзавме со профилот на нивото на анти-спајк антителата, нуклеопротеин и RBD во текот на претходните шест месеци. Имуните одговори на Т-клетките на САРС-КоВ-2 беа присутни со ELISPOT и/или ICS анализа кај сите донатори и се карактеризираат со доминантни ЦД4+ Т-клеточни одговори со силна IL-2 цитокинска експресија… Функционалните одговори на Т-клетките специфични за САРС-КоВ-2 се задржуваат шест месеци по инфекцијата“.
78) Занемарливо влијание на варијантите на САРС-КоВ-2 врз реактивноста на ЦД4+ и ЦД8+ Т-клетките кај КОВИД19 изложени донатори и вакцинирани,
Тарке, 2021 година
„Извршивме сеопфатна анализа на одговорите на ЦД4+ и ЦД8+ Т-клетките специфични за SARS-CoV-2 од испитаници кои закрепнуваат од КОВИД-19 кои го препознаваат постариот сој, во споредба со лозата на варијантните B.1.1.7, B.1.351, P.1 и CAL .20C како и примателите на вакцините за КОВИД-19 Moderna (mRNA-1273) или Pfizer/BioNTech (BNT162b2)… Секвенците на огромното мнозинство на САРС-КоВ-2 Т-клеточни епитопи не се засегнати од мутациите пронајдени во анализираните варијанти. Севкупно, резултатите покажуваат дека одговорите на Ц-4 и ЦД8+ Т-клетките кај закрепнувачките субјекти од КОВИД-19 или вакцинираните со mRNA не се значително засегнати од мутации“.
79) Пропорција на реинфекција од 1 на 1000, на САРС-КоВ-2 кај членови на голем давател на здравствена заштита во Израел: прелиминарен извештај,
Перез, 2021 година, Израел,
„Од 149.735 лица со документиран позитивен ПЦР тест помеѓу март 2020 година и јануари 2021 година, 154 имале два позитивни ПЦР теста со растојание од најмалку 100 дена, што одразува процент на реинфекција од 1 на 1000“.
80) Упорност и опаѓање на одговорите на човечките антитела на доменот за врзување на рецепторите на шилестиот протеин на САРС-КоВ-2 кај пациенти со КОВИД-19,
Ијер, 2020 година
„Мерени се плазма и/или серумски одговори на антитела на доменот што врзува рецептор (RBD) на шилестиот протеин (S) на САРС-КоВ-2 акј 343 северноамерикански пациенти инфицирани со САРС-КоВ-2 (од кои 93% барале хоспитализација ) до 122 дена по почетокот на симптомите и ги спореди со одговорите кај 1548 лица чии примероци крв беа земени пред пандемијата… ИгГ антителата опстојуваа на забележливи нивоа кај пациенти повеќе од 90 дена по почетокот на симптомите, а сероконверзија беше забележана само кај мал процент од поединците. Концентрацијата на овие анти-RBD IgG антитела, исто така, беше во голема корелација со псевдовирусни Nab титри, кои исто така покажаа минимално опаѓање. Набљудувањето дека IgG и неутрализирачките реакции на антителата опстојуваат е охрабрувачко и сугерира развој на робусна системска имунолошка меморија кај индивидуи со тешка инфекција“.
81) Анализа заснована на население за долговечноста на серопозитивноста на антителата САРС-КоВ-2 во Соединетите Држави,
Алфего, 2021 година
„За следење на времетраењето на серопозитивноста на антителата на САРС-КоВ-2 базирани на популација низ Соединетите Држави користејќи податоци за набљудување од национален клинички лабораториски регистар на пациенти тестирани со засилување на нуклеинска киселина (NAAT) и серолошки анализи… Примероци од 39.086 лица со потврден позитивен КОВИД-19… и резултатите од антителата за S и N на САРС-КоВ-2 нудат охрабрувачки поглед за тоа колку долго луѓето можат да имаат заштитни антитела против КОВИД-19, при што измазнувањето на кривата покажува дека серопозитивноста на популацијата достигнува 90% во рамките на три недели, без оглед на тоа дали анализата открива N или S-антитела. Најважно, ова ниво на серопозитивност беше одржано со мало опаѓање до десет месеци по првичниот позитивен PCR тест“.
82) Која е улогата на антителата наспроти издржливиот, високо квалитетен одговор на Т-клетките во заштитниот имунитет против САРС-КоВ-2?
Хелерштајн, 2020 година
„Напредок во лабораториските маркери за САРС-КоВ-2 е постигнат со идентификација на епитопи на Ц4 и Ц8 Т-клетки во крвта кај закрепнати лица. Овие протеини се многу помалку доминантни од спајк протеинот отколку во претходните инфекции со корона вирус. Иако повеќето кандидати за вакцини се фокусираат на шилестиот протеин како антиген, природната инфекција со САРС-КоВ-2 предизвикува широко покривање на епитопот, вкрстено реагира со други бетакоронвируси“.
83) ЦД4+ и ЦД8+ Т-клетки со широка и силна меморија, индуцирани од САРС-КоВ-2 кај пациенти со КОВИД-19 во Обединетото Кралство,
Пенг, 2020 година
„Студијата на 42 пациенти по закрепнување од КОВИД-19, вклучително и 28 благи и 14 тешки случаи, споредувајќи ги нивните одговори на Т-клетките со оние на 16 контролни донатори… откри дека широчината, големината и зачестеноста на одговорите на мемориските Т-клетки од КОВИД-19 биле значително повисоки во тешки во споредба со благи случаи на КОВИД-19, и овој ефект беше најизразен како одговор на спајк протеинот, мембраната и протеините ORF3a … вкупните и специфичните Т-клеточни одговори во корелација со анти-апајк, анти-рецептор врзувачки домен (RBD), како и анти-нуклеопротеински (NP) титар на антитела на крајната точка.. понатаму, покажа поголем сооднос на САРС-КоВ-2-специфични ЦД8+ до ЦД4+ Т-клеточни одговори… имунодоминантните епитопни кластери и пептиди кои содржат епитопи на Т-клетките идентификувани во оваа студија ќе обезбедат критични алатки за проучување на улогата на вирусните специфични Т-клетки во контролата и разрешување на инфекциите со САРС-КоВ-2“.
84) Робустен имунитет на Т-клетки кај закрепнати лица со асимптоматски или лесен КОВИД-19,
Секине, 2020 година
„Мемориските Т-клетки специфични за САРС-КоВ-2 најверојатно ќе се покажат како критични за долготрајна имунолошка заштита од КОВИД-19… мапиран функционалниот и фенотипскиот пејзаж на одговорите на Т-клетките специфични за САРС-КоВ-2 кај неизложени лица, изложени членови на семејството и поединци со акутен или прележан КОВИД-19 … колективната база на податоци покажува дека САРС-КоВ-2 предизвикува широко насочени и функционално полни одговори на мемориските Т-клетки, сугерирајќи дека природната изложеност или инфекција може да спречи повторливи епизоди на тежок КОВИД-19“.
85) Потентен САРС-КоВ-2-специфичен имунитет на Т-клетките и ниските нивоа на анафилатоксин корелираат со блага прогресија на болеста кај пациенти со КОВИД-19,
Лафрон, 2021 година
„Обезбедивме целосна слика за клеточните и хуморалните имунолошки одговори на пациентите со КОВИД-19 и докажавме дека робусните полифункционални ЦД8+ Т-клеточни одговори истовремено со ниските нивоа на анафилатоксин корелираат со благи инфекции“.
86) САРС-КоВ-2 Т-клеточните епитопи го дефинираат хетерологното и индуцираното од КОВИД-19 препознавање на Т-клетките,
Нелде, 2020 г.
„Првата работа која ги идентификува и карактеризира САРС-КоВ-2 -специфични и вкрстено-реактивни HLA-класа I и HLA-DR Т-клеточни епитопи кај реконвалесценти на САРС-КоВ-2 (n = 180) како и неизложени лица (n = 185 ) и потврдувајќи ја нивната важност за имунитетот и текот на болеста КОВИД-19… вкрстено-реактивните САРС-КоВ-2 Т-клеточни епитопи открија веќе постоечки одговори на Т-клетките кај 81% од неизложените лица и потврдување на сличноста со човечките коронавируси што предизвикуваат обична настинка, обезбеди функционална основа за постулиран хетерологен имунитет кај инфекција со САРС-КоВ-2...интензитетот на одговорите на Т-клетките и стапката на препознавање на епитопите на Т-клетките беше значително повисока кај донаторите кои закрепнуваат во споредба со неизложените лица, што сугерира дека не само проширувањето, туку и ширењето на различноста на одговорите на Т-клетките на САРС-КоВ-2 се јавува при активна инфекција“.
87) Карл Фристон: До 80% дури и не се подложни на Ковид-19,
Сајерс, 2020 година
„Штотуку беа објавени резултатите од една студија која сугерира дека 40%-60% од луѓето кои не биле изложени на коронавирус имаат отпорност на ниво на Т-клетки од други слични корона вируси како обичната настинка…вистинскиот дел од луѓето кои не се дури и подложни на КОВИД-19 може да бидат високи до 80%“.
88) ЦД8+ Т-клетките специфични за имунодоминантен нуклеокапсиден епитоп на САРС-КоВ-2 вкрстено реагираат со селективни сезонски коронавируси,
Линебург, 2021 година
„Скринингот на пептидите на САРС-КоВ-2 откри дека протеинот на нуклеокапсидот (N) предизвикал имунодоминантен одговор кај лица закрепнати од HLA-B7+ КОВИД-19, кој исто така можел да се открие кај неизложени донори…основата на селективна вкрстена Т-клеточна реактивност на имунодоминантниот епитоп на САРС-КоВ-2 и неговите хомолози од сезонски коронавирус, сугерира долготраен заштитен имунитет“.
89) Мапирањето на геномот на САРС-КоВ-2, за препознавањето на ЦД8 Т-клетките открива силна имунодоминација и значителна активација на ЦД8 Т-клетките кај пациенти со КОВИД-19,
Саини, 2020 година
„Пациентите со КОВИД-19 покажаа силни одговори на Т-клетките, до 25% од сите лимфоцити ЦД8+ специфични за имундоминантни епитопи добиени од САРС-КоВ-2, изведени од ORF1, ORF3 и нуклеокапсидниот (Н) протеин. Силен потпис на активирање на Т-клетките беше забележан кај пациенти со КОВИД-19, додека не беше забележано активирање на Т-клетките кај здравите донатори кои се ‘неизложени’ и ‘со висок ризик од изложеност’“.
90) Еквивалентност на заштита од природен имунитет кај закрепнати од КОВИД-19 наспроти целосно вакцинирани лица: Систематски преглед и обединета анализа,
Шенаи, 2021 година
„Системски преглед и здружена анализа на клиничките студии до денес, кои (1) конкретно ја споредуваат заштитата на природниот имунитет кај закрепнати од КОВИД наспроти ефикасноста на целосната вакцинација кај наивните со КОВИД и (2) дополнителната корист од вакцинацијата кај КОВИД-прележаните, за спречување на последователна инфекција со САРС-КоВ-2… прегледот покажува дека природниот имунитет кај лицата опоравени од КОВИД е, барем, еквивалентен на заштитата што ја дава целосната вакцинација на популациите кои не се КОВИД-наивни. Има скромна и зголемена релативна придобивка од вакцинацијата кај лицата заздравени од КОВИД; сепак, нето користа е маргинална на апсолутна основа“.
91) Ефективност на ChAdOx1nCoV-19 за време на невиден пораст на инфекции со САРС КоВ-2,
Сатвик, 2021 година
„Третиот клучен наод е дека претходните инфекции со САРС-КоВ-2 биле значително заштитни од сите испитувани исходи, со ефикасност од 93% (87 до 96%) забележана против симптоматски инфекции, 89% (57 до 97%) против умерени до тешка болест и 85% (-9 до 98%) против дополнителна терапија со кислород. Сите смртни случаи се случиле кај претходно неинфицирани лица. Ова е повисока заштита од онаа што ја нуди вакцината со единечна или двојна доза“.
92) САРС-КоВ-2 специфични Т-клетки и антитела во заштитата од КОВИД-19: проспективна студија, Молодцов, 2021 година „Го истраживме влијанието на Т-клетките за да ги измериме заштитните нивоа на имунолошките одговори… 5.340 жители на Москва беа оценети за антителата и клеточните имунолошки одговори на САРС-КоВ-2 и следени за КОВИД-19 до 300 дена. Антителата и клеточните одговори беа цврсто меѓусебно поврзани, нивната големина е во обратна корелација со веројатноста за инфекција. Слично максимално ниво на заштита беше постигнато од поединци позитивни за двата типа на одговори и од поединци само со антитела… Т-клетките во отсуство на антитела обезбедија средно ниво на заштита“.
93) Незначително влијание на варијантите на САРС-КоВ-2 врз реактивноста на ЦД4+ и ЦД8+ Т-клетките кај изложени донатори и вакцинирани за КОВИД-19,
Тарке, 2021 година
„Докажавме дека секвенците на огромното мнозинство на САРС-КоВ-2 Т-клеточните епитопи не се засегнати од мутациите пронајдени во анализираните варијанти. Севкупно, резултатите покажуваат дека одговорите на ЦД4+ и ЦД8+ Т-клетките кај реконвалесцентни субјекти на КОВИД-19 или кај вакцинирани со mRNA КОВИД-19 не се значително засегнати од мутациите пронајдени во варијантите на САРС-КоВ-2“.
94) Еволуција на рецепторите на доменот за врзување на антителата против САРС-КоВ-2 по вакцинација со mRNA,
Чо, 2021 година
„Инфекцијата со САРС-КоВ-2 произведува одговори на Б-клетките кои продолжуваат да се развиваат најмалку една година. За тоа време, мемориските Б-клетки изразуваат сè пошироки и посилни антитела кои се отпорни на мутациите што се наоѓаат во варијантите на загриженост“.
95) Седум месечна кинетика на антителата на САРС-КоВ-2 и улогата на веќе постоечките антитела на човечки корона вирус,
Ортега, 2021 година
„Влијанието на веќе постоечките антитела на човечки коронавируси кои предизвикуваат обична настинка (HCoVs), е од суштинско значење за да се разбере заштитниот имунитет на КОВИД-19 и да се осмислат ефективни стратегии за надзор… по врвниот одговор, нивоата на антитела против шилестиот протеин се зголемуваат од ~ 150 дена по појава на симптоми кај сите поединци (73% за IgG), во отсуство на какви било докази за повторна изложеност. IgG и IgA за HCoV се значително повисоки кај асимптоматските отколку симптоматските серопозитивни индивидуи. Така, веќе постоечките вкрстено-реактивни HCoVs антитела би можеле да имаат заштитен ефект против инфекцијата САРС-КоВ-2 и болеста КОВИД-19“.
96) Имунодоминантните Т-клеточни епитопи на шилестиот антиген на САРС-КоВ-2 откриваат робустен веќе постоечки имунитет на Т-клетките кај неизложени лица,
Махајан, 2021 година
„Наодите сугерираат дека реактивните Т-клетки на САРС-КоВ-2 најверојатно ќе бидат присутни кај многу поединци поради претходна изложеност на вируси на грип и CMV“.
97) Откривање на САРС-КоВ-2 специфичен хуморален и клеточен имунитет кај реконвалесцентни поединци na КОВИД-19,
Ни, 2020 г.
„Собрана крв од пациенти со КОВИД-19 кои неодамна станаа без присуство на вируси и затоа беа отпуштени, и откриен е хуморален и клеточен имунитет специфичен за САРС-КоВ-2 кај осум новоотпуштени пациенти… Во сите 14 тестирани пациенти, 13 покажаа серумски неутрализирачки активности во анализата. Забележително, постоеше силна корелација помеѓу титрите на неутрализирачки антитела и бројот на вирусно специфични Т-клетки“.
98) Одговори на неутрализирачки антитела на тежок САРС-КоВ-2 кај пациенти со коронавирус од 2019 година и пациенти кои закрепнале,
Ванг, 2020 г.
„Беа собрани 117 примероци на крв од 70 болни од КОВИД-19 и пациенти кои закрепнале… неутрализирачките антитела беа откриени дури и во раната фаза на болеста, а значаен одговор беше покажан кај пациентите кои закрепнуваат“.
99) Не само антителата: Б-клетките и Т-клетките посредуваат во имунитетот на КОВИД-19,
Кокс, 2020 година
„Извештаите дека антителата на САРС-КоВ-2 не се одржуваат во серумот по закрепнувањето од вирусот предизвикаа тревога… отсуството на специфични антитела во серумот не мора да значи отсуство на имунолошка меморија“.
100) Имунитет на Т-клетките на САРС-КоВ-2 по природна инфекција и вакцинација,
ДиПиаца, 2020 година
„Иако останува да се утврди одржливоста на Т-клетките на САРС-КоВ-2, сегашните податоци и минатото искуство од човечка инфекција со други CoV го демонстрираат потенцијалот за упорност и капацитет за контрола на вирусната репликација и болеста на домаќинот, како и важноста во заштитата предизвикана од вакцината“.
101) Одржлив САРС-КоВ-2 клеточен имунитет по блага или тешка болест,
Огега, 2021 година
„Повеќето студии покажаа губење на антитела специфични за САРС-КоВ-2 со текот на времето по инфекцијата, што предизвикува загриженост дека хуморалниот имунитет против вирусот не е издржлив. Ако имунитетот брзо ослабне, милиони луѓе може да бидат изложени на ризик од реинфекција по закрепнувањето од коронавирусна болест 2019 година (КОВИД-19). Сепак, мемориските Б-клетки (MBCs) би можеле да обезбедат траен хуморален имунитет дури и ако серумските неутрализирачки титри на антитела се намалат…податоците покажуваат дека повеќето индивидуи инфицирани со САРС-КоВ-2 развиваат rMBC-и специфични за S-RBD, кои личат на Б-клетките предизвикани со ефикасна вакцинација против други патогени, обезбедувајќи докази за издржлив имунитет посредуван од Б-клетки против САРС-КоВ-2 по лесна или тешка болест“.
102) Одговорите на мемориските Т-клетки насочени кон коронавирусот САРС опстојуваат до 11 години по инфекцијата,
Нг, 2016
„Сите откриени одговори на мемориските Т-клетки ги таргетираат структурните протеини на SARS-Co-V… беше откриено дека овие одговори опстојуваат до 11 години по инфекцијата… знаење за упорноста на САРС-специфичниот клеточен имунитет кој ги таргетира вирусните структурни протеини во САРС обновениот поединците се важни“.
103) Адаптивен имунитет на САРС-КоВ-2 и КОВИД-19,
Сет, 2021 година
„Адаптивниот имунолошки систем е важен за контрола на повеќето вирусни инфекции. Трите основни компоненти на адаптивниот имунолошки систем се Б-клетки (извор на антитела), ЦД4+ Т-клетки и ЦД8+ Т-клетки…почна да се појавува слика која открива дека ЦД4+ Т-клетките, ЦД8+ Т-клетките и неутрализирачките антитела придонесуваат за контрола на САРС-КоВ-2 и во нехоспитализирани и во хоспитализирани случаи на КОВИД-19“.
104) Раната индукција на функционални Т-клетки специфични за САРС-КоВ-2 се поврзува со брз вирусен клиренс и блага болест кај пациенти со КОВИД-19,
Тан, 2021 година
„Овие наоди даваат поддршка за прогностичката вредност на раните функционални Т-клетки специфични за САРС-КоВ-2 со важни импликации во дизајнот на вакцините и имунолошкиот мониторинг“.
105) САРС-КоВ-2-специфични ЦД8+ Т-клеточни одговори кај поединци со КОВИД-19 кои закрепнуваат,
Каред, 2021 година
„Користен е мултиплекс пристап на пептид-MHC тетрамер за скрининг на 408 САРС-Ков-2 кандидатски епитопи епитопи за препознавање на ЦД8+ Т-клетките во примерок од 30 реконвалесцентни лица од коронавирусна болест од 2019 година… Моделирањето покажа координиран и динамичен имунолошки одговор кој се карактеризира со намалување на воспалението, зголемување на титарот на неутрализирачки антитела и диференцијација на специфичен одговор на ЦД8+ Т-клетката. Севкупно, Т-клетките покажаа посебна диференцијација во матични клетки и преодни мемориски состојби, што може да биде клучно за развој на трајна заштита“.
106) Производство на S протеин-реактивни IgG и мемориски B-клетки по хумана инфекција со САРС-КоВ-2 вклучува широка реактивност на подединицата S2,
Нгуен-Контант, 2021 година
„Најважно, ние демонстрираме дека инфекцијата генерира и IgG и IgG мемориски Б клетки (MBC) против новиот домен за врзување на рецепторите и конзервираната подединица S2 на шилестиот протеин на САРС-КоВ-2. Така, дури и ако нивото на антитела опаѓа, долговечните MBC остануваат да посредуваат во брзото производство на антитела. Резултатите од нашата студија, исто така, сугерираат дека инфекцијата со САРС-КоВ-2 ја зајакнува веќе постоечката широка заштита од коронавирус преку S2-реактивни антитела и формирање на MBC“.
107) Оддржливост на антитела и клеточен имунолошки одговор кај пациенти со коронавирусна болест 2019 година над девет месеци по инфекцијата,
Јао, 2021 година
„Вкрстена студија за процена на вирусно-специфичните антитела и мемориските Т и Б-клеточни одговори кај пациенти со коронавирус болест 2019 (КОВИД-19) до 343 дена по инфекцијата… откри дека приближно 90% од пациентите сè уште имаат детектибилен имуноглобулин (Ig) G антитела против шилести и нуклеокапсидски протеини и неутрализирачки антитела против псевдовирус, додека ~ 60% од пациентите имаа детектибилни IgG антитела против доменот што го врзува рецепторот и сурогат антитела што го неутрализираат вирусот… САРС-КоВ-2-специфични IgG+ мемориски Б-клетки и интерферон-γ – одговорите на секретирачките Т-клетки беа забележливи кај повеќе од 70% од пациентите…специфичниот имунолошки одговор на меморијата на коронавирус 2 опстојува кај повеќето пациенти приближно 1 година по инфекцијата, што дава ветувачки знак за превенција од реинфекција и стратегија за вакцинација.
108) Природно стекнатиот имунитет на САРС-КоВ-2 опстојува до 11 месеци по инфекцијата,
Де Џорџи, 2021 година
„Проспективна, лонгитудинална анализа на донори на плазма кои закрепнале од КОВИД-19 во повеќе временски точки во период од 11 месеци за да се утврди како нивоата на циркулирачките антитела се менуваат со текот на времето по природна инфекција… податоците сугерираат дека е стекната имунолошка меморија кај повеќето индивидуи инфицирани со САРС- КoВ-2 и се одржува кај повеќето пациенти“.
109) Намалување на серопреваленцијата на антителата против морбили по вакцинацијата – можен јаз во заштитата од морбили кај возрасни во Чешка,
Сметана, 2017 година
„Долгорочна висока стапка на серопозитивност опстојува по природна инфекција со морбили. Спротивно на тоа, се намалува со текот на времето по вакцинацијата. Слично на тоа, концентрациите на антитела кај лицата со историја на морбили опстојуваат подолго време на повисоко ниво отколку кај вакцинираните лица“.
110) Општо вкрстено-реактивните антитела доминираат во одговорот на човечките Б-клетки против пандемиската (од 2009 година ) H1N1 вирусна инфекција на грип,
Врамерт, 2011 година
„Експанзијата на овие ретки типови мемориски Б-клетки може да објасни зошто повеќето луѓе не се разболеле тешко, дури и во отсуство на веќе постоечки титри на заштитни антитела… пронајдени се ‘извонредно’ моќни антитела во крвта на девет луѓе кои го фатиле свинскиот грип по природен пат и се излечиле од него. …за разлика од антителата предизвикани од годишните вакцини против грип, повеќето неутрализирачки антитела предизвикани од пандемична инфекција H1N1 беа во голема мера вкрстено-реактивни против епитопите во доменот на главата и стеблото на хемаглутининот (HA) на повеќе видови грип. Антителата беа од клетки кои претрпеа екстензивно созревање на афинитетот“.
111) Реинфекција со Тежок акутен респираторен синдром коронавирус 2 (SARS-CoV-2) кај пациенти подложени на сериско лабораториско тестирање,
Куреши, 2021 година
„Реинфекцијата беше идентификувана кај 0,7% (n = 63, 95% интервал на доверба [CI]: 0,5%–,9%) за време на следењето на 9119 пациенти со инфекција со САРС-КоВ-2“.
112) Различни одговори на антитела и мемориски Б-клетки кај САРС-КоВ-2 наивни и закрепнати лица по мРНК вакцинација,
Гоел, 2021 година
„Испитувани антитела и мемориски Б-клетки специфични за антигенот со текот на времето кај 33 наивни од САРС-КоВ-2 и 11 опоравени субјекти од САРС-КоВ-2… Кај опоравените лица од САРС-КоВ-2, одговорите на антителата и мемориските Б-клетки беа значително зголемени по првата доза на вакцина; сепак, немаше зголемување на циркулирачките антитела, неутрализирачки титри или антиген-специфични мемориски Б-клетки по втората доза. Ова силно засилување по првата доза на вакцина беше во силна корелација со нивоата на веќе постоечки мемориски Б-клетки кај опоравените лица, идентификувајќи ја клучната улога на мемориските Б-клетки во повторно зголемувањето на одговорите на САРС-КоВ-2 антигените“.
113) Ковид-19: Дали многу луѓе имаат веќе постоечки имунитет?Доши, 2021 година Шест студии објавија реактивност на Т-клетките против САРС-КоВ-2 кај 20% до 50% од луѓето без позната изложеност на вирусот… во студијата на примероци од крв од донатори добиени во САД помеѓу 2015 и 2018 година, 50% покажаа различни форми на реактивност на Т-клетките на САРС-КоВ-2…
Истражувачите исто така се уверени дека направиле солиден упад во утврдувањето на потеклото на имунолошките одговори.
Нашата хипотеза, се разбира, беше дека тоа се таканаречени коронавируси на ‘обична настинка’, бидејќи тие се тесно поврзани… навистина покажавме дека ова е вистинска имунолошка меморија и делумно е изведена од вирусите на обична настинка“.
114) Претходно постоечки и де ново хуморален имунитет на САРС-КоВ-2 кај луѓето,
Нг, 2020 година
Докажавме присуство на веќе постоечки хуморален имунитет кај неинфицирани и неизложени луѓе на новиот коронавирус. С-реактивните антитела на САРС-КоВ-2 беа лесно забележливи со чувствителна метода кај неинфицирани лица со САРС-КоВ-2 и беа особено распространети кај децата и адолесцентите“.
115) Фенотип на Т-клетки специфични за САРС-КоВ-2 кај пациенти со КОВИД-19 со синдром на акутен респираторен дистрес,
Вејскоф, 2020 година
„Откривме ЦД4+ и ЦД8+ Т-клетки специфични за САРС-КоВ-2 кај 100% и 80% од пациентите со КОВИД-19, соодветно. Откривме и ниски нивоа на САРС-КоВ-2-реактивни Т-клетки кај 20% од здравите контроли, кои претходно не биле изложени на САРС-КоВ-2 и укажуваат на вкрстена реактивност поради инфекција со корона вируси на ‘обична настинка’“.
116) Претходно постоечки имунитет на САРС-КоВ-2: познатите и непознатите,
Сет, 2020 година
Реактивноста на Т-клетките против САРС-КоВ-2 е забележана кај неизложени луѓе… се шпекулира дека тоа ја одразува меморијата на Т-клетките на циркулирачките коронавируси од ‘обична настинка’“.
117) Претходно постоечки имунитет против вирусите на грип од свинско потекло H1N1 во општата човечка популација,
Гринбаум, 2009 година
„Имунитетот на мемориските Т-клетки против S-OIV е присутен кај возрасната популација и дека таквата меморија е со слична големина како и претходно постоечката меморија против сезонскиот грип H1N1… зачувувањето на голем дел од епитопите на Т-клетките сугерира дека сериозноста на инфекција со S-OIV, колку што е определено од чувствителноста на вирусот на имунолошки напад, не би се разликувала многу од онаа на сезонскиот грип“.
118) Клеточни имунолошки корелации на заштита од симптоматска пандемична инфлуенца,
Сридхар, 2013 година
„Пандемијата H1N1 (pH1N1) од 2009 година обезбеди уникатен природен експеримент за да се утврди дали вкрстено-реактивниот клеточен имунитет ја ограничува симптоматската болест кај индивидуите кои немаат антитела… Повисоки фреквенции на претходно постоечки Т-клетки на ЦД8 епитопи беа пронајдени кај индивидуи кои развиле помалку тешки болест, при што вкупниот резултат на симптоми има најсилна инверзна корелација со фреквенцијата на интерферон-γ (IFN-γ) (+) интерлеукин-2 (IL-2) (-) CD8 (+) Т-клетки (r = -0,6, P = 0,004)… CD8(+) Т-клетки специфични за заштитни вирусни епитопи во корелација со вкрстена заштита од симптоматски грип“.
119) Постоечките ЦД4+ Т-клетки специфични за грип корелираат со заштитата на болеста при предизвик со грип кај луѓето,
Вилкинсон, 2012 година
„Прецизната улога на Т-клетките во имунитетот на човечкиот грип е неизвесна. Спроведовме студии за инфекција со грип кај здрави доброволци без детектирани антитела на предизвикувачките вируси H3N2 или H1N1… ги мапиравме одговорите на Т-клетките за грип пред и за време на инфекцијата… откривме големо зголемување на одговорите на Т-клетките специфични за грип до 7-миот ден, кога вирусот беше целосно исчистен од назалните примероци и серумските антитела сè уште не можеа да се детектираат. Постоечките ЦД4+, но не и ЦД8+, Т-клетки кои реагираа на внатрешните протеини на грип беа поврзани со пониско ширење на вирусот и помалку тешка болест. Овие ЦД4+ клетки, исто така, реагираа на пандемичните пептиди H1N1 (A/CA/07/2009) и покажаа докази за цитотоксична активност“.
120) Серумски вкрстено -реактивен одговор на антитела на нов вирус на инфлуенца А (H1N1) по вакцинација со вакцина против сезонски грип,
CDC, MMWR, 2009 година
„Не е забележано зголемување на вкрстено-реактивниот одговор на антитела на новиот вирус на инфлуенца А (H1N1) кај возрасните на возраст над 60 години. Овие податоци сугерираат дека примањето на неодамнешните (2005-2009) вакцини против сезонски грип веројатно нема да предизвикаат заштитна реакција на антитела на новиот вирус на грип А (H1N1)“.
121) Никој не е наивен: Значењето на хетерологниот Т-клеточен имунитет,
Велш, 2002 г.
Мемориските Т-клетки кои се специфични за еден вирус може да се активираат за време на инфекција со неповрзан хетерологен вирус и може да имаат улоги во заштитниот имунитет и имунопатологијата. Текот на секоја инфекција е под влијание на базенот на мемориските Т-клетки што е утврден од историјата на претходните инфекции на домаќинот, и со секоја последователна инфекција, меморијата на Т-клетките на претходно сретнатите агенси се модифицира“.
122) Интрафамилијарна изложеност на САРС-КоВ-2 индуцира клеточен имунолошки одговор без сероконверзија,
Гале, 2020 г.
„Поединци кои припаѓаат на домаќинства со индексен на пациент КОВИД-19, пријавиле симптоми на КОВИД-19, но несогласни серолошки резултати… Сите почетни пациенти закрепнале од благ КОВИД-19. Сите тие развија анти-САРС-КоВ-2 антитела и значаен одговор на Т-клетките што може да се открие до 69 дена по почетокот на симптомите. Шест од осумте контакти пријавиле симптоми на КОВИД-19 во рок од 1 до 7 дена по индексните пациенти, но сите биле серонегативни за САРС-КоВ-2… изложувањето на САРС-КоВ-2 може да предизвика одговор на Т-клетките специфични за вирусот без сероконверзија. Одговорите на Т-клетките може да бидат почувствителни показатели за изложеноста на САРС-КоВ-2 отколку антителата…резултатите покажуваат дека епидемиолошките податоци кои се потпираат само на откривање на антителата на САРС-КоВ-2 може да доведат до значително потценување на претходното изложување на вирусот. ”
123) Заштитен имунитет по закрепнување од инфекција со САРС-КоВ-2,
Коџима, 2021 година
Важно е да се забележи дека антителата се нецелосни предвидувачи за заштита. По вакцинацијата или инфекцијата, многу механизми на имунитет постојат кај поединецот не само на ниво на антитела, туку и на ниво на клеточен имунитет. Познато е дека инфекцијата со САРС-КоВ-2 индуцира специфичен и издржлив Т-клеточен имунитет, кој има повеќе цели (или епитопи) на шилестиот протеин на САРС-КоВ-2, како и други целни протеини на САРС-КоВ-2. Широката разновидност на вирусното препознавање на Т-клетките служи за подобрување на заштитата на варијантите на САРС-КоВ-2, со препознавање на најмалку алфа (B.1.1.7), бета (B.1.351) и гама (P.1) варијанти на САРС-КоВ-2. Истражувачите, исто така, открија дека луѓето кои се опоравиле од инфекција со САРС-Ко-В во 2002-2003 година продолжуваат да имаат мемориски Т-клетки кои се реактивни на протеините на САРС-КоВ 17 години по таа појава. Дополнително, одговорот на мемориските Б-клетки на САРС-КоВ-2 еволуира помеѓу 1,3 и 6,2 месеци по инфекцијата, што е во согласност со подолготрајна заштита“.
124) Ова „супер антитело“ за КОВИД се бори против повеќе корона вируси,
Квон, 2021 година
„Ова ‘супер антитело’ за КОВИД се бори против повеќе коронавируси… 12 антитела… кои беа вклучени во студијата, изолирани од луѓе кои биле заразени или со САРС-КоВ-2 или со неговiot близок роднина САРС-КоВ“.
125) Инфекцијата со САРС-КоВ-2 индуцира одржливи хуморални имунолошки одговори кај пациенти кои закрепнуваат по симптоматски КОВИД-19,
Ву, 2020 година
„Земено целосно, нашите податоци укажуваат на одржлив хуморален имунитет кај закрепнати пациенти кои имале симптоматски КОВИД-19, што укажува на продолжен имунитет“.
126) Доказ за одржливи мукозни и системски одговори на антитела на антигените на САРС-КоВ-2 кај пациенти со КОВИД-19,
Ишо, 2020 година
„Иако анти-КоВ-2 ИгА антителата брзо се распаѓаа, ИгГ антителата останаа релативно стабилни до 115 дена PSO во двата биофлуиди. Поважно, одговорите на IgG во плунката и серумот беа во корелација, што сугерира дека антителата во плунката може да послужат како сурогат мерка за системскиот имунитет“.
127) Одговорот на Т-клетките на САРС-КоВ-2: кинетички и квантитативни аспекти и случајот за нивната заштитна улога,
Бертолети, 2021 година
„Раното појавување, мултиспецифичноста и функционалноста на Т-клетките специфични за САРС-КоВ-2 се поврзани со забрзан вирусен клиренс и со заштита од тежок КОВИД-19“.
128) Лонгитудална кинетика на антителата кај закрепнати пациенти со КОВИД-19 во текот на 14 месеци,
Ејран, 2020 година
„Најдовме значително побрзо распаѓање кај вакцинирани непрелажани во споредба со опоравените пациенти, што сугерира дека серолошката меморија по природна инфекција е посилна во споредба со вакцинацијата. Нашите податоци ги истакнуваат разликите помеѓу серолошката меморија предизвикана од природна инфекција наспроти вакцинацијата“.
129) Континуирана ефективност на вакцинацијата против КOВИД-19 кај урбаните здравствени работници за време на доминација на варијантата Делта,
Лан, 2021 година
„Следевме популација на урбани здравствени работници во Масачусетс… не најдовме повторна инфекција кај оние со претходен КОВИД-19, што придонесе за 74.557 денови без повторна инфекција, додавајќи на базата на докази за робусноста на природно стекнатиот имунитет“.
130) Имунитет на КОВИД-19 во Индија преку вакцинација и природна инфекција,
Сараф, 2021 година
„Го споредивме профилот на имунолошкиот одговор предизвикан од вакцинација со оној на природна инфекција, проценувајќи дали поединците инфицирани за време на првиот бран го задржале вирусниот специфичен имунитет… целокупниот имунолошки одговор што произлегува од природна инфекција во и околу Калкута не е само до одреден степен подобар од тој генериран со вакцинација, особено во случајот со варијантата делта, но имунитетот посредуван од клетки на САРС-КоВ-2, исто така, трае најмалку десет месеци по вирусната инфекција“.

131) Асимптоматската или лесна симптоматска САРС-КоВ-2 инфекција предизвикува трајни неутрализирачки реакции на антитела кај деца и адолесценти,
Гаридо, 2021 година
„Оценети хуморалнии имунолошки одговори кај 69 деца и адолесценти со асимптоматска или лесна симптоматска инфекција н САРС-КоВ-2. Откривме робусни одговори на IgM, IgG и IgA антитела со широк спектар на антигени на САРС-КоВ-2 во моментот на акутната инфекција и 2 и 4 месеци по акутната инфекција кај сите учесници. Имено, овие одговори на антитела беа поврзани со активност на неутрализирање на вирусот, која сè уште беше откриена 4 месеци по акутната инфекција кај 94% од децата. Покрај тоа, одговорите на антителата и неутрализирачката активност во серумите од деца и адолесценти беа споредливи или супериорни во однос на оние забележани во серумите од 24 возрасни со лесна симптоматска инфекција. Земени заедно, овие наоди укажуваат дека децата и адолесцентите со лесна или асимптоматска инфекција на САРС-КоВ-2 генерираат силни и издржливи хуморални имунолошки одговори кои веројатно може да придонесат за заштита од реинфекција“.

132) Т-клеточен одговор на инфекција со САРС-КоВ-2 кај луѓето: систематски преглед,
Шротри, 2021 година
„Симптоматските возрасни случаи на КОВИД-19 постојано покажуваат периферна Т-клеточна лимфопенија, која позитивно корелира со зголемената сериозност на болеста, времетраењето на позитивноста на РНК и непреживувањето; додека асимптоматските и педијатриските случаи покажуваат константни броеви. Луѓето со тешка или критична болест генерално развиваат посилни, вирусно-специфични реакции на Т-клетките. Меморијата и ефекторната функција на Т-клетките се докажани против повеќе вирусни епитопи, а вкрстено-реактивни одговори на Т-клетките се покажани кај неизложени и неинфицирани возрасни лица, но значењето за заштита и чувствителност, соодветно, останува нејасно“.

133) Тежина на реинфекциите на САРС-КоВ-2 во споредба со примарните инфекции,
Абу-Радад, 2021 година
„Оние со реинфекција имале 90% помали шанси да резултираат со хоспитализација или смрт отколку примарните инфекции. Четири реинфекции беа доволно сериозни за да доведат до хоспитализација во Интензивна нега. Ниту една не доведе до хоспитализација во ИН, а ниту еден не заврши со смрт. Реинфекциите беа ретки и беа генерално благи, можеби поради силниот имунолошки систем по примарната инфекција“.
134) Проценка на ризикот од реинфекција со тежок акутен респираторен синдром, коронавирус 2 (SARS-CoV-2) во услови на интензивна повторна изложеност,
Абу-Радад, 2021 година
„Може да се случи реинфекција со САРС-КоВ-2, но е редок феномен што укажува на заштитен имунитет против реинфекција што трае најмалку неколку месеци по примарната инфекција“.

135) Зголемен ризик од инфекција со САРС-КоВ-2 бета, гама и делта варијанта во споредба со алфа варијантата кај вакцинирани лица,
Андвег, 2021 година
Анализирани се 28.578 секвенционирани примероци на САРС-КоВ-2 од поединци со познат имунолошки статус, добиени преку тестирање на националната заедница во Холандија од март до август 2021 година. Тие најдоа докази за „зголемен ризик од инфекција со Бета (B.1.351), Гама (P.1) или Делта (B.1.617.2) варијанти во споредба со варијантата Алфа (B.1.1.7) по вакцинацијата. Не беа пронајдени јасни разлики помеѓу вакцините. Сепак, ефектот беше поголем во првите 14-59 дена по целосната вакцинација во споредба со 60 дена и подолго. За разлика од имунитетот предизвикан од вакцината, кај лица со имунитет предизвикан од инфекција не беше пронајден зголемен ризик за реинфекција со варијанти на Бета, Гама или Делта во однос на варијантата Алфа.
136) Антиген-специфичен адаптивен имунитет на САРС-КоВ-2 кај акутен КОВИД-19 и асоцијации со возраста и сериозноста на болеста, Модербакер, 2020 година „Достапно е ограничено знаење за врската помеѓу имунолошките одговори специфични за антигенот и сериозноста на болеста КОВИД-19. Завршивме комбинирано испитување на сите три гранки на адаптивен имунитет на ниво на САРС-КоВ-2-специфични ЦД4+ и ЦД8+ Т-клетки и неутрализирачки реакции на антитела кај акутни и реконвалесцентни субјекти. ЦД4+ и ЦД8+ Т-клетките специфични за SARS-CoV-2 беа поврзани со поблага болест. Координираните адаптивни имунолошки одговори специфични за SARS-CoV-2 беа поврзани со поблага болест, што укажува на улоги за ЦД4+ и ЦД8+ Т-клетките во заштитниот имунитет кај КОВИД-19. Имено, координацијата на одговорите специфични за антигенот SARS-CoV-2 беше нарушена кај индивидуи постари од 65 години. Недостигот на наивни Т-клетки исто така беше поврзан со стареење и лоши резултати на болеста. Парсимонично објаснување е дека координираните ЦД4+ Т-клетки, ЦД8+ Т-клетките и одговорите на антителата се заштитни, но некоординираните одговори честопати не успеваат да ја контролираат болеста, со поврзаност помеѓу стареењето и нарушените адаптивни имунолошки одговори на САРС-КоВ-2.
137) Заштита и слабеење на природниот и хибридниот имунитет на КОВИД-19, Голдберг, 2021 година „Заштитата од реинфекција се намалува со текот на времето од претходната инфекција, но сепак е повисока од онаа што се дава со вакцинација со две дози во исто време од последниот настан што го носи имунитетот“.
138) Систематски преглед на заштитниот ефект на претходна инфекција SARS-CoV-2 врз повторената инфекција, Коџима, 202 „Заштитниот ефект на претходната инфекција со САРС-КоВ-2 на повторната инфекција е висок и сличен на заштитниот ефект на вакцинацијата.
139) Мемориските Б-клетки со висок афинитет, индуцирани од инфекција со SARS-CoV-2, произведуваат повеќе плазмабласти и атипични мемориски Б-клетки од оние што се вакцинирани со mRNA вакцина, Pape, 2021 „Ги споредувавме примарните MBC специфични за САРС-КоВ-2 рецептори за врзувачки домен (S1-RBD) кои се формираат како одговор на инфекција или единечна вакцинација со mRNA. Двете примарни популации на MBC имаат слични фреквенции во крвта и реагираат на второто изложување на S1-RBD со брзо производство на плазмабласти со изобилство на подгрупа имуноглобулин (Ig)A+ и секундарни MBC кои се главно IgG+ и вкрстени реагираат со варијантата B.1.351. Сепак, примарните MBC индуцирани од инфекција имаат подобар капацитет за врзување на антиген и генерираат повеќе плазмабласти и секундарни MBC од класичните и атипичните подмножества отколку примарните мемориски Б клетки,  индуцирани од вакцината. Нашите резултати сугерираат дека примарните МБК-индуцирани од инфекција претрпеле повеќе созревање на афинитет отколку примарните МБК-индуцирани од вакцина и произведуваат поцврсти секундарни одговори.
140) Диференцијална динамика на антитела на инфекција со SARS-CoV-2 и вакцинација, Чен, 2021 година „Оптималните имунолошки одговори обезбедуваат долготрајни (долготрајни) антитела заштитни низ динамички мутираните вирусни варијанти (широки). За да се процени робусноста на имунитетот предизвикан од mRNA вакцина… споредена е долготрајноста и широчината на антителата по инфекцијата и вакцинацијата со SARS-CoV-2… Додека вакцинацијата испорача робусни првични специфични антитела за вирусот со одредено вкрстено покривање, пред-варијанта инфекција и SARS-CoV-2 -индуцираните антитела, иако скромни по големина, покажаа високо стабилна долгорочна динамика на антитела… Диференцијалните траектории на издржливост на антитела ги фаворизираа субјектите опоравени од КОВИД-19 со карактеристики на двојна мемориска Б-клетка на поголема рана соматска мутација на антитела и вкрстена реактивност на коронавирус… откривајќи ја предноста во ширината на антителата посредувана од инфекција и подобрување на издржливоста на антителата против SARS-CoV-2 функција доделена од претходниот имунитет“.
141) Децата развиваат робусни и одржливи вкрстено-реактивни имунолошки одговори специфични за спајк протеинот при инфекција со САРС-КоВ-2, Дауел, 2022 година „Ги споредивме антителата и клеточниот имунитет кај деца (на возраст од 3-11 години) и кај возрасни. Одговорите на антителата против шилестиот протеин беа високи кај децата, а сероконверзијата ги зголеми одговорите против сезонските бета-коронавируси преку вкрстено препознавање на доменот S2. Неутрализацијата на вирусните варијанти беше споредлива меѓу децата и возрасните. Одговорите на Т-клетките специфични за шилестите протеини, беа повеќе од двапати повисоки кај децата и беа исто така откриени кај многу серонегативни деца, што укажува на веќе постоечки вкрстено-реактивни одговори на сезонски коронавирус. Важно е дека децата ги задржале антителата и клеточните одговори 6 месеци по инфекцијата, додека релативното слабеење се случило кај возрасните. Специфичните одговори за шилестите протеини беа исто така стабилни повеќе од 12 месеци. Затоа, децата генерираат робусни, вкрстено-реактивни и одржливи имунолошки одговори на САРС-КоВ-2 со фокусирана специфичност за шилестиот протеин. Овие наоди даваат увид во релативната клиничка заштита што се јавува кај повеќето деца и може да помогне да се води дизајнот на режимите за педијатриска вакцинација“.
142) Тежина на реинфекциите на САРС-КоВ-2 во споредба со примарните инфекции, Абу-Радад, 2021 година Абу-Радад и сор. неодамна објави за сериозноста на реинфекциите на SARS-CoV-2 во споредба со примарните инфекции. Тие објавија дека во претходните студии, ја процениле ефикасноста на претходната природна инфекција „како заштита од реинфекција со САРС-КоВ-2 како 85% или поголема. Според тоа, за лице кое веќе имало примарна инфекција, ризикот од тешка реинфекција е само приближно 1% од ризикот претходно неинфицирано лице да има тешка примарна инфекција… Реинфекциите имале 90% помали шанси да резултираат со хоспитализација или смрт отколку примарните инфекции. Четири реинфекции беа доволно тешки за да доведат до хоспитализација со акутна нега. Никој не доведе до хоспитализација во ИП, а ниту еден не заврши со смрт. Реинфекциите беа ретки и беа генерално благи, можеби поради силниот имунолошки систем по примарната инфекција“.
143) Т-клеточните одговори на шилестиот протеин на SARS-CoV-2 предизвикани при вакцинација или инфекција остануваат робусни против Omicron, Keeton, 2021 година „Ја проценивме способноста на Т-клетките да реагираат со спајк протеинот на Omicron кај учесниците кои биле вакцинирани со Ad26.CoV2.S или BNT162b2, како и кај невакцинирани пациенти кои закрепнале од КОВИД-19 (n = 70). Откривме дека 70-80% од одговорот на ЦД4 и ЦД8 Т-клетките на спајкот беше задржан низ студиските групи. Покрај тоа, големината на вкрстено-реактивните Т-клетки на Омикрон беше слична на онаа на варијантите Бета и Делта, и покрај тоа што Омикрон има значително повеќе мутации. Дополнително, кај хоспитализирани пациенти инфицирани со Омикрон (n = 19), имаше споредливи Т-клеточни одговори на предците на шилестиот протеин, нуклеокапсид и мембрански протеини со оние пронајдени кај пациенти хоспитализирани во претходни бранови доминирани од варијантите на предходниците, бета или делта (n = 49 ). Овие резултати покажуваат дека и покрај екстензивните мутации на Омикрон и намалената подложност на неутрализирачки антитела, поголемиот дел од одговорот на Т-клетките, индуциран со вакцинација или природна инфекција, вкрстено ја препознава варијантата. Добро сочуваниот имунитет на Т-клетките на Омикрон веројатно ќе придонесе за заштита од тежок КОВИД-19, поддржувајќи ги раните клинички опсервации од Јужна Африка“.
144) Претходно постоечки имунитет против вирусите на грип од свинско потекло H1N1 во општата човечка популација, Гринбаум, 2009 година „69% (54/78) од епитопите препознаени од ЦД8+ Т-клетките се целосно непроменливи. Понатаму, експериментално докажуваме дека одреден имунитет на мемориските Т-клетки против S-OIV е присутен кај возрасната популација и дека таквата меморија е со слична големина како и претходно постоечката меморија против сезонскиот грип H1N1. Бидејќи заштитата од инфекција е посредувана од антитела, најверојатно ќе биде потребна нова вакцина базирана на специфичните S-OIV HA и NA протеини за да се спречи инфекцијата. Сепак, познато е дека Т-клетките ја намалуваат сериозноста на болеста. Затоа, зачувувањето на голем дел од Т-клеточните епитопи сугерира дека сериозноста на инфекцијата со S-OIV, колку што е одредена од подложноста на вирусот на имунолошки напад, не би се разликувала многу од онаа на сезонскиот грип. Овие резултати се конзистентни со извештаите за инциденцата на болеста, сериозноста и стапките на смртност поврзани со човечкиот S-OIV…севкупно, 49% од епитопите пријавени во литературата и присутни во неодамна циркулирачкиот сезонски H1N1, исто така, се целосно конзервирани во S-OIV. Интересно, бројот на конзервирани епитопи варираше во голема мера како функција на класата на епитопи кои се разгледуваа. Иако само 31% од епитопите на Б-клетките беа конзервирани, 41% од ЦД4+ и 69% од ЦД8+ Т-клеточните епитопи беа конзервирани. Познато е дека вкрстено-реактивни Т-клеточни имунолошки одговори може да постојат дури и помеѓу серолошки различни соеви на грип А (14, 15). Врз основа на ова набљудување и податоците презентирани погоре, претпоставивме дека е можно имунолошките мемориски реакции против S-OIV да постојат кај возрасната популација, на ниво на Б и Т-клетките.
145) Заштита овозможена со претходна инфекција од реинфекција на SARS-CoV-2 со Omicron, варијанта, Altarawneh, 2021 година „PES против симптоматска реинфекција беше проценета на 90,2% (95% CI: 60,2-97,6) за Алфа, 84,8% (95% CI: 74,5-91,0) за Бета, 92,0% (95% CI: 87,9-94,7) и 56,0% (95% CI: 50,6-60,9) за Omicron. Само 1 алфа, 2 бета, 0 делта и 2 омикронски реинфекции напредуваа до тежок КОВИД-19. Никој не напредуваше до критичен или фатален КОВИД-19. PES против хоспитализација или смрт поради реинфекција беше проценет на 69,4% (95% CI: -143,6-96,2) за Алфа, 88,0% (95% CI: 50,7-97,1) за Бета, 100% (95% CI: 43,3-99). ) за Delta и 87,8% (95% CI: 47,5-97,1) за Omicron.
146) Вкрстено-реактивни мемориски Т-клетки се поврзуваат со заштита од инфекција со САРС-КоВ-2 во контакти со КОВИД-19, Кунду, 2022 година „Ги набљудувавме повисоките фреквенции на вкрстено-реактивни (p = 0,0139) и специфични за нуклеокапсид (p = 0,0355) мемориски Т-клетки кои лачат IL-2 во контакти кои останале PCR-негативни и покрај изложеноста (n =  кога се споредуваат со оние 2). кои се претвораат во PCR-позитивни (n = 26); не е забележана значајна разлика во фреквенцијата на спајк одговорите, што укажува на ограничена заштитна функција на Т-клетките со вкрстена реакција. Така, нашите резултати се конзистентни со веќе постоечките мемориски Т-клетки без спајк вкрстено реактивни, кои ги штитат контактите од инфекција со САРС-КоВ-2, а со тоа го поддржуваат вклучувањето на не-спајк антигени во вакцините од втората генерација“.
147) Долгорочна перзистенција на антителата на IgG кај закрепнати лица со COVID-19 на 18 месеци и влијанието на вакцинирањето со две дози BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) mRNA врз одговорот на антителата, Дехгани-Мобараки, 2021 година „На 18 месеци, 97% од учесниците беа позитивни на анти-NCP што укажува на перзистенција на имунитетот предизвикан од инфекција дури и за вакцинираните лица“.    
148) Долгорочен тек на хуморални и клеточни имунолошки одговори кај амбуланти пациенти по инфекција со САРС-КоВ-2, Шифнер, 2021 година „Запишани се 412 возрасни лица, главно со благ или умерен тек на болеста. При секоја студиска посета, испитаниците донираа периферна крв за тестирање на антитела анти-САРС-КоВ-2 ИгГ и ослободување на ИФН-γ по стимулација на Ѕ-протеинот на САРС-КоВ-2. Анти-САРС-КоВ-2 ИгГ антитела беа идентификувани кај 316/412 (76,7%) од пациентите и 215/412 (52,2%) имаа позитивни нивоа на неутрализирачки антитела. Исто така, во 274/412 (66,5 %) беа откриени позитивно ослободување на IFN-γ и IgG антитела. Во однос на времето по инфекцијата, и нивоата на IgG антитела и концентрациите на IFN-γ се намалија за околу половина во рок од триста дена. Статистички, производството на IgG и IFN-γ беа тесно поврзани, но на индивидуална основа набљудувавме пациенти со високи титри на антитела, но ниски нивоа на IFN-γ и обратно. Нашите податоци сугерираат дека имунолошката реакција се стекнува кај повеќето поединци по инфекцијата со SARS-CoV-2 и се одржува кај повеќето пациенти најмалку 10 месеци по инфекцијата.
149) Случаи и хоспитализации со COVID-19 според статусот на вакцинација против COVID-19 и претходна дијагноза на COVID-19 – Калифорнија и Њујорк, мај-ноември 2021 година, Леон, 2022 година „До неделата што започнува на 3 октомври, во споредба со стапките на случаи на КОВИД-19 кај невакцинирани лица без претходна дијагноза на КОВИД-19, стапките на случаи меѓу вакцинирани лица без претходна дијагноза COVID-19 биле 6,2 пати (Калифорнија) и 4,5 пати ( Њујорк) пониски; стапките беа значително пониски кај двете групи со претходни дијагнози на КОВИД-19, вклучувајќи 29,0 пати (Калифорнија) и 14,7 пати пониски (Њујорк) кај невакцинирани лица со претходна дијагноза и 32,5 пати (Калифорнија) и 19,8 пати пониски (Њу Јорк) меѓу вакцинирани лица со претходна дијагноза на КОВИД-19. Во истиот период, во споредба со стапките на хоспитализација кај невакцинираните лица без претходна дијагноза на КОВИД-19, стапките на хоспитализација во Калифорнија следеа слична шема. Овие резултати покажуваат дека вакцинацијата штити од КОВИД-19 и поврзаната хоспитализација, и дека преживувањето на претходна инфекција штити од реинфекција и поврзана хоспитализација. Поважно, заштитата добиена од инфекција беше повисока откако варијантата Делта стана доминантна, време кога имунитетот предизвикан од вакцината кај многу лица се намали поради имунолошка евазија и имунолошки слабеење.
150) Преваленца и трајност на антителата на САРС-КоВ-2 меѓу невакцинирани возрасни во САД по историја на КОВИД-19, Алехо, 2022 година „Во оваа вкрстена студија на невакцинирани возрасни во САД, антитела се откриени кај 99% од поединците кои пријавиле позитивен резултат на тестот за COVID-19, кај 55% кои верувале дека имале КОВИД-19, но никогаш не биле тестирани, и кај 11% кои верувале дека никогаш немале инфекција со КОВИД-19. Нивоата на анти-РБД беа забележани по позитивен резултат од тестот за COVID-19 до 20 месеци, продолжувајќи ги претходните податоци за издржливост од 6 месеци“.
151) Ефектот од претходна инфекција, вакцинација и хибриден имунитет против симптоматски BA.1 и BA.2 Omicron инфекции и тешка COVID-19 болест во Катар, Altarawneh, март 2022 година Катарските истражувачи ја испитуваа симптоматската инфекција на SARS-CoV-2, Omicron, симптоматската BA.2 инфекција, BA.1 хоспитализацијата и смртта и BA.2 хоспитализацијата и смртта, помеѓу 23 декември 2021 година и 21 февруари 2022 година. Беа спроведени 6 национални, усогласени, тест-негативни студии за контрола на случај за да се испита ефективноста на вакцината BNT162b2 (Pfizer-BioNTech), вакцината mRNA-1273 (Moderna), природниот имунитет поради претходна инфекција со пред-Omicron варијанти и хибридниот имунитет од претходна инфекција и вакцинација. Тие откриле дека „Ефективноста на само претходна инфекција против симптоматска инфекција BA.2 била 46,1% (95% CI: 39,5-51,9%). Ефективноста на само две дози вакцинација BNT162b2 беше занемарлива на -1,1% (95% CI: -7,1-4,6), но скоро сите поединци ја примија својата втора доза неколку месеци порано. Ефективноста на само три дози вакцинација BNT162b2 беше 52,2% (95% CI: 48,1-55,9%). Ефективноста на хибридниот имунитет на претходна инфекција и вакцинацијата со две дози BNT162b2 беше 55,1% (95% CI: 50,9-58,9%)“. Клучниот наод беше „Нема забележливи разлики во ефектите од претходна инфекција, вакцинација и хибридниот имунитет против BA.1 наспроти BA.2“.
152) Ризик од реинфекција на САРС-КоВ-2 и хоспитализација со КОВИД-19 кај индивидуи со природен и хибриден имунитет: ретроспективна, вкупна група популациска студија во Шведска, Нордстром, март 2020 година. Шведската студија од Nordström et al. покажа дека ризикот од реинфекција на САРС-КоВ-2 и хоспитализација со КОВИД-19 кај поединци кои преживеале и закрепнале од претходна инфекција останал потиснат до 20 месеци. Ова беше ретроспективна кохортна студија користејќи шведски регистри на национално ниво управувани од Агенцијата за јавно здравје на Шведска, Националниот одбор за здравство и благосостојба и статистика на Шведска. Беа формирани три групи: Кохортата 1 опфати невакцинирани лица со природен имунитет усогласен пар во годината на раѓање и пол со невакцинирани лица без природен имунитет на почетокот. Кохортата 2 и група 3 вклучија лица вакцинирани со една доза (хибриден имунитет во една доза) или две дози (хибриден имунитет со две дози) од вакцина против COVID-19, соодветно, по претходна инфекција, усогласени пар на годината на раѓање и полот до индивидуи со природен имунитет на почетокот. Поточно, по почетните 3 месеци, природниот имунитет беше поврзан со 95% помал ризик од инфекција со SARS-CoV-2 (прилагоден сооднос на опасност [aHR] 0,05 [95% CI 0,05-0,05] p< 0,001) и 87% (0,13 [0·11-0·16]; p<0·001) помал ризик од хоспитализација со COVID-19 до 20 месеци следење. Истражувачите заклучија: „Ризикот од реинфекција со САРС-КоВ-2 и хоспитализација на КОВИД-19 кај поединци кои преживеале и закрепнале од претходна инфекција остана низок до 20 месеци. Се чинеше дека вакцинацијата дополнително го намалува ризикот од двата исхода до 9 месеци, иако разликите во апсолутните бројки, особено во хоспитализациите, беа мали. Овие наоди сугерираат дека ако пасошите се користат за општествени ограничувања, тие треба да признаат или претходна инфекција или вакцинација како доказ за имунитет, наспроти само вакцинацијата“.
   
153) Анти-нуклеокапсидни антитела по инфекција со SARS-CoV-2 во заслепената фаза на клиничкото испитување за ефикасност на mRNA-1273  вакцината против Covid-19, Фолман, 2022 година „Ја оценувавме серопозитивноста на анти-нуклеокапсидните антитела (анти-N Ab) кај учесниците во испитувањето за ефикасност на вакцината mRNA-1273 по инфекцијата со SARS-CoV-2 за време на заслепената фаза на испитувањето… 99 локации во САД…учесниците на испитувањето беа ≥ 18 години без позната историја на инфекција со САРС-КоВ-2 и со значителен ризик од инфекција со САРС-КоВ-2 и/или висок ризик од тежок Ковид-19…меѓу учесниците со ПЦР -потврдена болест Ковид-19, сероконверзија во анти-N Abs на средно следење од 53 дена по дијагнозата се случи кај 21/52 (40%) од примателите на mRNA-1273 вакцина наспроти 605/648 (93%) од примателите на плацебо (p <0,001)“. Значително помалку N Ab (нуклеокапсидните антитела се високо конзервирани и стабилни, за разлика од променливиот шилест протеин) се појавиле кај вакцинираните отколку оние кои биле невакцинирани. Претходната вакцинација со mRNA-1273 влијаеше/влијае на сероконверзија на анти-нуклеокапсидните антитела во однос на невакцинираните. Ова е голема загриженост ако вакцината со mRNA влијае на индукцијата на N Ab, затоа што тогаш невакцинираните кои се природно изложени и инфицирани и имаат имунолошки одговор, ќе покажат многу супериорен и широк имунолошки одговор кој вклучува Ab не само на променливиот спајк, туку и исто така и на други вирусни протеини како што е внатрешниот нуклеокапсид протеин (доказ за долгорочен стекнат-адаптивен природен имунитет).
154) Природно стекната динамика на имунитет против САРС-КоВ-2 кај деца и адолесценти, Паталон, 2022 година Поставување: Национално централизирана база на податоци за здравствените услуги на Макаби, израелски национален здравствен фонд кој покрива 2,5 милиони луѓе. Учесници: Студиската популација опфати помеѓу 293.743 и 458.959 лица (во зависност од моделот), на возраст од 5 до 18 години, кои биле невакцинирани наивни лица за SARS-CoV-2 или невакцинирани пациенти кои закрепнале. Оценети три исходи поврзани со SARS-CoV-2: (1) документирана PCR потврдена инфекција или реинфекција, (2) COVID-19 и (3) тежок COVID-19. Резултати: Севкупно, децата и адолесцентите кои биле претходно заразени стекнале трајна заштита од реинфекција (симптоматска или не) со САРС-КоВ-2 најмалку 18 месеци. Поважно е дека не се регистрирани смртни случаи поврзани со КОВИД-19 ниту кај наивната група САРС-КоВ-2 ниту кај претходно заразената група. Ефективноста на природно стекнатиот имунитет против рекурентна инфекција достигна 89,2% (95% CI: 84,7%-92,4%) три до шест месеци по првата инфекција, благо опаѓање на 82,5% (95% CI, 79,1%-85,3%) девет месеци до една година по инфекцијата, а потоа останува прилично стабилен за деца и адолесценти до 18 месеци, со благ незначителен тренд на опаѓање. Откриено е дека на возраст од 5-11 години не покажало значително намалување на природно стекнатата заштита во текот на периодот на исходот, додека опаѓањето на заштитата кај возрасната група од 12-18 години било поистакнато, но сепак е блага. Заклучоци: Децата и адолесцентите кои претходно биле инфицирани со САРС-КоВ-2 остануваат заштитени од реинфекција до висок степен и носителите на политики треба да размислат кога и дали децата и адолесцентите во фаза на закрепнување треба да се вакцинираат.
155) Времетраење на имунолошка заштита на природна инфекција на  SARS-CoV-2 од реинфекција во Катар, Chemaitelly, 2022 година Истражувачите го проучувале времетраењето на заштитата што ја дава природна инфекција, ефектот на вирусната имунолошка евазија врз времетраењето на заштитата и заштитата од тешка реинфекција, во Катар, помеѓу 28 февруари 2020 и 5 јуни 2022 година. Тие спроведоа и вклучија три национални, исти , ретроспективни кохортни студии за да се спореди инциденцата на инфекција со САРС-КоВ-2 и сериозноста на КОВИД-19 кај невакцинирани лица со документирана примарна инфекција на САРС-КоВ-2, со инциденцата меѓу оние кои се наивни и невакцинирани. Тие открија дека „ефективноста на примарната инфекција пред Омикрон против реинфекцијата пред Омикрон била 85,5% (95% CI: 84,8-86,2%). Ефективноста достигна врв на 90,5% (95% CI: 88,4-92,3%) во седмиот месец по примарната инфекција, но падна на ~ 70% до 16-тиот месец. Екстраполирањето на овој тренд на опаѓање со помош на Гомперцовата крива сугерира ефективност од 50% во 22-от месец и <10% до 32-от месец. Ефективноста на примарната инфекција пред Омикрон против реинфекцијата со Омикрон била 38,1% (95% CI: 36,3-39,8%) и се намалувала со текот на времето од примарната инфекција. Гомперцовата крива предложи ефективност од <10% до 15-тиот месец. Ефективноста на примарната инфекција против тешка, критична или фатална реинфекција на COVID-19 беше 97,3% (95% CI: 94,9-98,6%), без оглед на варијантата на примарна инфекција или реинфекција и без докази за слабеење. Слични резултати беа пронајдени во анализите на подгрупите за оние ≥50 години. Клучно е дека заштитата на природната инфекција од реинфекција опаѓа и може да се намали во рок од неколку години. Вирусната имунолошка евазија го забрзува ова слабеење. Сепак, и многу привлечно е тоа што заштитата од тешка реинфекција „останува многу силна, без докази за слабеење, без оглед на варијантата“.
156) Заштита на природна инфекција SARS-CoV-2 од реинфекција со подваријантите Omicron BA.4 или BA.5, Altarawneh & Abu-Raddad, 2022 година „Ја проценувавме ефективноста на претходната инфекција со САРС-КоВ-2 во спречувањето на реинфекција со подваријантите на Омикрон БА.4/БА.5 користејќи тест-негативен дизајн на студија за контрола на случај. Случаите (резултатите од SARS-CoV-2-позитивни тестови) и контролите (резултатите на SARS-CoV-2-негативни тестови) беа усогласени според полот, 10-годишна возрасна група, националноста, бројот на коморбидни состојби, календарската недела на тестирање, методот на тестирање и причина за тестирање. Ефективноста на претходна инфекција со Omicron против симптоматска реинфекција BA.4/BA.5 беше 76,1% (95% CI: 54,9-87,3%), а против која било BA.4/BA.5 реинфекција беше 79,7% (95% CI: 74,3 -83,9%). Резултатите со користење на сите дијагностицирани инфекции кога инциденцата доминираше BA.4/BA.5 ги потврдија истите наоди. Анализите на чувствителност кои се прилагодуваат за статусот на вакцинација ги потврдија резултатите од студијата. Заштитата на претходна инфекција од реинфекција BA.4/BA.5 беше скромна кога претходната инфекција вклучуваше пред-Omicron варијанта, но силна кога претходната инфекција ги вклучуваше подваријантите Omicron BA.1 или BA.2.
157) Неутрализирачко бегство на САРС-КоВ-2 Омикронски подваријанти BA.2.12.1, BA.4 и BA.5, Хахман, 2022 г. „Шест месеци по првичните две имунизации со BNT162b2, просечниот титар на псевдовирусни антитела за неутрализирање беше 124 против WA1/2020, но помалку од 20 против сите тестирани подваријанти на омикрон. Две недели по администрацијата на бустер дозата, просечниот титар на неутрализирачки антитела значително се зголеми, на 5783 против изолатот WA1/2020, 900 против подваријантата BA.1, 829 против подваријантата BA.2, 410 против BA.2.12.1 подваријанта, а 275 против подваријантата BA.4 или BA.5. Меѓу учесниците со историја на Ковид-19, просечниот титар на неутрализирачки антитела беше 11.050 против изолатот WA1/2020, 1740 против подваријантата BA.1, 1910 против подваријантата BA.2, 1150 против подваријантата BA.2.12.1 , и 590 против подваријантата BA.4 или BA.5“.
158) Зголемен ризик од инфекција со SARS-CoV-2 бета, гама и делта варијанта во споредба со алфа варијантата кај вакцинирани лица, ANDEWEG, 2022 година „Анализиравме 28.578 секвенционирани примероци на SARS-CoV-2 од поединци со познат имунолошки статус добиени преку тестирање на националната заедница во Холандија од март до август 2021 година. Најдовме докази за зголемен ризик од инфекција со Бета (B.1.351), Гама (P.1), или Delta (B.1.617.2) варијанти во споредба со варијантата Алфа (B.1.1.7) по вакцинацијата. Не беа пронајдени јасни разлики помеѓу вакцините. Сепак, ефектот беше поголем во првите 14-59 дена по целосната вакцинација во споредба со ≥60 дена. За разлика од имунитетот предизвикан од вакцината, немаше зголемен ризик за повторна инфекција со бета, гама или делта варијанти во однос на варијантата Алфа кај лица со имунитет индуциран од инфекција. „Не откривме поврзаност помеѓу претходната инфекција и новата инфекција со Бета, Гама или Делта наспроти Алфа, што укажува на тоа дека нема разлика во заштитата од претходната инфекција помеѓу варијантите Бета, Гама или Делта во споредба со варијантата Алфа. Ова е во согласност со сличните намалувања на релативниот ризик за повторна инфекција пронајдени за варијантата Алфа и Делта (9). Раните студии покажаа дека претходната инфекција дава подобра заштита од вакцинацијата без претходна инфекција за време на периодот Делта“.
159) Ризик од БА.5 инфекција кај лица изложени на претходни варијанти на САРС-КоВ-2, Граца, 2022 г. Овие истражувачи примениле дизајн на студија заснован на регистар на кој навистина му недостасува нивото на прецизност на дизајнот со негативен тест. Сепак, како што тие со право тврдат, многу големиот број испитувани случаи кои ги опфатиле сите жители на Португалија постари од 12 години, овозможиле доверба во изведената проценка на ризик за поединци со претходна инфекција BA.1/BA.2 која била доволно силна и доверлива. и се наоѓа блиску до проценката од Катар врз основа на тест-негативен дизајн. Позадина и наоди: „Португалија беше една од првите земји погодена од доминација со БА.5. Го користевме националниот регистар за болести на коронавирус 2019 (СИНАВЕ) за да го пресметаме ризикот од инфекција со БА.5 кај лицата со документирана инфекција со минати варијанти, вклучувајќи ги БА.1 и БА.2. Регистарот ги вклучува сите пријавени случаи во земјава, без оглед на клиничката слика“.  „Откривме дека претходната инфекција со SARS-CoV-2 имаше заштитен ефект против инфекцијата BA.5 и оваа заштита беше максимална за претходна инфекција со BA.1 или BA.2. Овие податоци треба да се земат предвид во контекст на пробивните инфекции кај високо вакцинирана популација, имајќи предвид дека во Португалија повеќе од 98% од испитуваната популација ја заврши серијата примарни вакцинации пред 2022 година“. Заклучок: „Генерално, откривме дека пробивните инфекции со подваријантата BA.5 се помалку веројатни кај лицата со претходна историја на инфекција со SARS-CoV-2 кај високо вакцинирана популација, особено за претходната инфекција BA.1 или BA.2, отколку кај неинфицираните лица“.
160) Заштита од Омикрон од вакцинација и претходна инфекција во затворски систем, Чин, 2022 година „ја проценивме заштитата дадена од mRNA вакцините и претходната инфекција од инфекција со омикронската варијанта кај две високоризични популации“; Види Табела S4 во дополнителна за важните наоди, има нула (0) смртни случаи кај невакцинираните (претходно инфицирани) и нула (0) смртни случаи кај вакцинираните; студијата се обидува да ја промовира вакцината, но вистинскиот наод е дека нема смртни случаи на невакцинирани во затворската популација со висок ризик; овие затвореници ја одминаа смртта со сопствениот имунитет (природен имунитет) и немаа потреба од вакцина
161) Антителата на SARS-CoV-2 опстојуваат до 12 месеци по природна инфекција кај здрави вработени кои работат во немедицински контакт-интензивни професии, Mioch, 2022 година Истражувачите се обидоа да ја „оценат динамиката на нивоата на антитела по изложувањето на САРС-КоВ-2 во текот на 12 месеци кај холандските невакцинирани фризери и персоналот во угостителството“.  Дизајн на проспективна кохортната студија: „примероци од крв се собираа на секои три месеци во текот на една година и се анализираа користејќи квалитативна ELISA анализа на вкупно антитела и квантитативна ELISA на антитела IgG. Истражувачите откриле дека 95 од 497 учесници (19,1%) „имале ≥1 серопозитивно мерење пред нивната последна посета користејќи квалитативна ELISA. Само 2,1% (2/95) серовертирале за време на следењето. Од 95 учесници, 82 (86,3%) тестирале IgG серопозитивен и во квантитативната ELISA. Нивоата на IgG антитела значително се намалија во првите месеци (p<0,01), но останаа забележливи до 12 месеци кај сите учесници. Повисоката возраст (Б, 10-годишен прираст: 24,6, 95% CI: 5,7-43,5) и повисокиот БМИ (Б, 5 kg/m² прираст: 40,0, 95% CI: 2,9-77,2) беа значително поврзани со повисок пик на нивоата на антитела.’ Овие резултати покажуваат дека „антителата на SARS-CoV-2 опстојувале до една година по почетната серопозитивност, што укажува на долгорочен природен имунитет“.

Автор д-р Пол Елијас Александар

 

 

2024 © Developed by PROCESS IN. Hosted by  INHOST.