Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

25 причини да се одбие вакцината Гардасил

Роберт Ф.Кенеди, Јуниор, Видео презентација на Денот на науката, за Гардасил: „Многу од работите кои ќе ги кажам денес би биле клевета, ако не беа вистина. А ако не се вистина, тогаш Мерк би требало да ме тужи.  Но Мерк нема да го стори тоа. А нема да го направат тоа бидејќи во Соединетите Држави, вистината е апсолутна одбрана против клевета“.


Изминати се 13 години откако Американската Агенција за безбедност на храна и лекови (FDA) обезбеди одобрение по брза постапка за Гардасил вакцината на Мерк – која се промовира за спречување (превенција) на рак на грлото на матката и други состојби поврзани со 4 типови (видови) на Хуман Папилома Вирусот (HPV).

Агенцијата на почетокот ја одобри Гардасил вакцината исклучиво за девојчиња и жени од 9 до 26 годишна возраст, но понатамошните последователни одлуки на агенцијата (FDA), сега му овозможуваат на Мерк да го рекламира наследникот на Гардасил – деветвалентната Гардасил 9 вакцина, за многу поширока старосна граница (од 9 до 45 години) – и за мажи и за жени.

Како резултат на проширувањето на пазарот за Гардасил не само во САД, туку и на интернационално ниво, блокбастер ХПВ вакцината стана трет производ на Мерк со најголемо бруто производство, носејќи глобално годишен приход од околу 2,3 билиони американски долари.

Сепак досието за безбедноста на Гардасил не е ништо помалку од катастрофа. Children’s Health Defense и Роберт Ф. Кенеди, Јуниор – штотуку изработија видео во кое детално се објаснуваат многуте проблеми со развивањето и безбедноста на вакцината Гардасил.

Ве замолуваме да го погледнете и да го споделите ова видео за да може вие и многу други да разберат зошто г-дин Кенеди ги именува методологиите на Мерк како „измамнички глупости“.

Следат 25 клучни факти за вакцините Гардасил и Гардасил 9, вклучувајќи ги и фактите за клиничките испитувања на ХПВ вакцината и негативните исходи забележани уште од периодот кога Мерк, јавните здравствени службеници и законодавци, агресивно ги пуштија вакцините помеѓу јавноста која што ништо не се сомневаше.


НЕСООДВЕТНО ПЛАЦЕБО И СПОРЕДБИ

1. Плацебото треба да претставува инертна супстанца која изгледа исто како и лекот кој се тестира. Но, во клиничките испитувања за Гардасил, Мерк употребувал неуротоксичен алуминиумски додаток (адјувант) наречен AAHS наместо да употребува инертен солен плацебо.

2. Кај девојките и жените кои ја примиле вакцината и кај девојките и жените кои примиле AAHS, неверојатни 2,3 % во двете групи доживеале состојби кои укажуваат на системски автоимуни нарушувања, од кои кај многумина  – кратко после примањето на Гардасил вакцината.

3, Повеќе научни студии го поврзуваат алуминиумот не само со автоимуните болести, туку и со аутизам, Алцхајмерова болест, деменција и Паркинсонова болест, како и абнормалности во однесувањето на животните.

4. Мерк ги лажеше учесниците, лажно кажувајќи  им дека клиничките испитувања во кои учествуваат не се испитувања за безбедност, туку за вакцината веќе е утврдено дека е безбедна и дека „плацебото“ е инертен солен раствор. [Извор: The HPV Vaccine on Trial,  фото доказ, страна 6 и 12).]

5. Кога Мерк спроведе клинички испитувања за следната формулација на ХПВ вакцина, Гардасил 9, во контролните групи ја користеше вакцината Гардасил како плацебо, повторно потпирајќи се на недостатокот од инертен плацебо за да ги маскира сигналите за безбедност.

6. 500 микрограми од адјувантот (AAHS) во Гардасил 9, е повеќе од двојно поголема доза, отколку дозата на алуминиум содржана во вакцината Гардасил. Овде се поставува прашањето – дали споредбата на Гардасил 9 со Гардасил, во однос на клиничките испитувања, е оправдано?

7. Светската Здравствена Организација (СЗО) соопштува дека користењето вакцина (наместо инертна супстанца) како плацебо создава „методолошки недостаток“ и исто така забележува дека може да биде „тешко или невозможно“ правилно да се процени безбедноста на вакцините без користење на вистинско плацебо.


НЕСООДВЕТНИ КРИТЕРИУМИ ЗА ВКЛУЧЕНОСТ И ИСКЛУЧОЦИ

8. Во единственото испитување за Гардасил кај целната возрасна група (девојчиња од 11 и 12 години) дизајнирана како контролна група, помалку од 1200 деца ја примиле вакцината и помалку од 600 деца служеле за споредба. Ова едно испитување кое опфаќа помалку од 1800 деца, ја постави сцената за понатамошното рекламирање на вакцината на милиони здрави деца во предпубертетска возраст насекаде низ светот.

9. Клиничките испитувања на Гардасил имаа бројни критериуми за исклучоци. Во испитувањата не им било дозволено учество на лицата со: сериозни алергии, лица со претходни абнормални резултати од ПАП тест, лицата кои имале повеќе од 4 сексуални партнери во нивниот живот, лицата со историја на имунолошки нарушувања и други хронични заболувања, лица со реакција на состојките во вакцината (вклучувајќи алуминиум, квасец и бензонаса, или историја на злоупотреба на дрога и алкохол – а сепак, сега Мерк ја препорачува Гардасил вакцината и за сите овие претходно спомнати групи.


НЕСООДВЕТНО НАБЉУДУВАЊЕ (МОНИТОРИРАЊЕ)

10. Само на некои од учесниците во испитувањето – не на сите, им беа дадени картички за извештај, кои служеле за во нив да бидат забележани краткорочните реакции, како што се црвенило и чешање. Картичките за извештај ги следат реакциите само 14 дена, а освен тоа Мерк не ги следеше понатаму учесниците кои доживеале сериозни несакани реакции, како што се системски автоимуни или менструални проблеми.

11. Пациентите кои добиле несакани реакции се пожалија дека Мерк ги отфрлил нивните обиди да ги пријават несаканите ефекти. Во бројни случаи Мерк настапува со ставот  дека овие последици не биле поврзани со вакцината.

12. Половина (49,6%) од учесниците во клиничкото испитување кои примиле Гардасил вакцина, пријавиле сериозни медицински состојби во рок од 7 месеци. За да избегне овие повреди да бидат класифицирани како несакани последици, Мерк ги отфрли несаканите последици именувајќи ги како „новонастанати медицински состојби“.


Годишната смртност од карцином на грлото на матката во САД е 2,3 / 100,000. Стапката на смртност кај клиничките испитувања во Гардасил беше 85 / 100,000 — или 37 пати поголема од ракот на грлото на матката.СООДНОСОТ РИЗИК ОД КАРЦИНОМ НА ГРЛОТО НА МАТКАТА И КОРИСТ ОД ВАКЦИНАТА

13. Средната математичка вредност за возраста кај смрт од карцином на матка е 58 години. Гардасил вакцината е насочена кон целна група од милиони здрави предадолесценти и тинејџери, кај кои ризикот за смрт од канцер на грлото на матката е практично еднаков на нула. Интервенциите (вакцинирањето) врз здрави луѓе мора да се со ризик кој исто така практично е нула.

14. Годишната смртност од карцином на грлото на матката во САД е 2,3 / 100,000. Во клиничките студии за Гардасил, имало 40 смртни случаи во групите изложени: или на вакцина или на „плацебо“ што содржи алуминиум или на раствор кој содржи полисорбат 80 и боракс. Иако околу половина од смртните случаи биле поврзани со несреќи или поврзани со самоубиства, меѓу останатите смртни случаи (65 / 100,000), многу од причините за смрт како сепса, срцеви проблеми и автоимуни состојби – со голема веројатност би можеле да бидат поврзани со вакцината.

15. Со вакцинирани 76 милиони деца, со просечен трошок од 420 американски долари за три дози од вакцината Гардасил – цената за заштитување на еден американски живот од рак на грлото на матката изнесува околу 18,3 милиони долари. Во споредба со тоа, вредноста на човечкиот живот според Министерството за здравство и човечки услуги (HHS) и Националната програма за компензација на повреди од вакцини изнесува 250,000 американски долари – тоа е максималната сума што владината програма ќе ја додели за смрт поврзана со вакцините.

16. Според упатството на вакцината Гардасил, веројатноста жените да страдаат од сериозна последица по вакцинацијата со Гардасил е 100 пати поголема отколку веројатноста да добијат карцином на грлото на матката.

17. Шансите за добивање автоимуна болест од Гардасил, дури и ако вакцината е успешна, е 1.000 пати поголема од шансите вакцината да ве спаси од смрт на карцином на матката. (Линкот даден погоре се содржи во упатството на пакувањето на вакцината Гардасил. На страница 8 од упатството се наоѓа Табела: девојчиња / жени кои пријавиле „несакана состојба која е потенцијална индикација за системско автоимуно нарушување“ – што покажува дека 2,3% од примателите на вакцината Гардасил [и исто така, примателите на AAHS] пријавиле автоимуно нарушување, а 2,3% е 2,3 од 100. Ако тоа го конвертирате на 100,000 стапка, тоа изнесува 2 300 на 100 000. Американската база на податоци за рак SEER покажува дека за 2016 година, смртноста од рак на грлото на матката за сите возрасти / раси била 2,24 на 100 000. Споредбено 2 300 лица со автоимуно нарушување како последица од вакцината е приближно 1000 пати повеќе од 2,24 лица починати од рак на грлото на матката).

18. Во клиничките испитувања за Гардасил вакцината, жените кај кои имало доказ за тековна ХПВ инфекција и претходна изложеност на ХПВ, имале 44% поголем ризик од развој на лезии на грлото на матката или канцер, после примањето на вакцината.

19. Жените кои ја примаат Гардасил вакцината пред или за време на периодот на пубертет (тинејџерска возраст), имаат поголема веројатност да ги прескокнат скрининзите (прегледите) за рак на грлото на матката како возрасни, погрешно претпоставувајќи дека ХПВ вакцинацијата е замена за прегледите и дека вакцината го елиминира целиот ризик.


ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ПЛОДНОСТА

20. Собраните докази упатуваат кон Гардасил за потенцијалните сериозни несакани ефекти врз плодноста, вклучувајќи спонтан абортус и предвремена оваријална инсуфициенција.

21. Мерк никогаш не ги тестирал ефектите на вакцината врз плодноста. Како и да е, клиничките испитувања за вакцините Гардасил и Гардасил 9, покажаа високи стапки на спонтан абортус, од 25% и 27.4% соодветно. Овие стапки се значително повисоки од останатите податоци кои се движат приближно 10% – 15% за возрасната репродуктивна група.

22. Полисорбат 80 и Содиум борат (Боракс) се поврзуваат со неплодност кај животните. И двете состојки се наоѓаат во Гардасил вакцината, а исто така овие две состојки беа дел од „плацебото“ кое се користеше за време на единственото клиничко испитување за вакцината, за кое се тврдеше дека користи неопасно солено плацебо.


ЗА ПЕРИОДОТ ПОСЛЕ ПУШТАЊЕТО НА ВАКЦИНАТА ВО ПРОМЕТ

23. Во 2015 година Данска отвори пет нови ХПВ клиники, за лекување на децата со последици од Гардасил вакцината. Повеќе од 1300 случаи ги преплавија клиниките кратко после нивното отворање.

24. Откако Гардасил вакцината се појави на американскиот пазар во 2006 година, пријавени се над 450 смртни случаи и над 61 000 сериозни медицински состојби од ХПВ вакцините, во Системот за пријавување на песакани последици од вакцини (Vaccine Adverse Event Reporting System – VAERS).

25. Мерк лажеше пред VAERS во случајот за смртта на Кристина Тарсел, лажно тврдејќи дека нејзиниот доктор вината за смртта ја препишал на вирус наместо на вакцината Гардасил. [Извор: ХПВ Вакцината пред суд (страна 144)].


ВАКЦИНАТА КОЈА НИКОГАШ НЕ ТРЕБАШЕ ДА ДОБИЕ ЛИЦЕНЦА ЗА УПОТРЕБА

Како што е сугерирано во заклучокот на книгата „ХПВ вакцината пред суд“ од 2018 година, искуството од Гардасил во 125 земји ширум светот го илустрираше на еден премногу реален и шокантен начин – феноменот кој го поттикна Ханс Кристијан Андерсен да ја напише приказната „Царевата нова облека“.

Низ целиот свет над 100 000 настани со несакани последици поврзани со вакцината Гардасил, се пријавени во ФДА (FDA) и СЗО (WHO), а случаите на скандали, тужби, тешки повреди и смрт продолжуваат да се множат.

Скоро 200 години приказната на Андерсен ги поучува читателите за потребата да се кажува вистината, да се обрне внимание на доказите и да се слушаат децата.

Фабрикуваната розева слика за опасната Гардасил вакцина не смее повеќе да се прикажува повеќе. Време е, според зборовите на авторите на книгата „HPV Vaccine on Trial“, да се каже гласно дека „Царот е гол“.

Извор

2024 © Developed by PROCESS IN. Hosted by  INHOST.