Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

МРП Вакцина – Дали е побезбедна од морбилите?

 

„Лекари за информирана согласност“ (PIC) е независна, непрофитна образовна организација посветена на заштита на информираната согласност за вакцинација. Тие изготвија рецензирани материјали за болеста и вакцината за морбили, овозможувајќи им на пациентите и докторите сами да ги проценат придобивките и ризиците од болеста, но и од вакцината.


Информации за МРП вакцината

1. Кои се несаканите ефекти од MРП вакцината?

Чести несакани ефекти од MРП вакцината вклучуваат треска, благ осип и оток на жлездите во образите или вратот. (1) Посериозен несакан ефект се конвулзиите, кои се јавуваат кај околу 1 од 640 деца вакцинирани со MРП, што е околу пет пати почесто отколку при инфекција со морбили.(3)

Центрот за контрола и превенција на болести (CDC) наведуваат дека сериозни алергиски реакции на вакцината се јавуваат во приближно една во милион дози.(1) Сепак, други тешки несакани ефекти вклучуваат глувост, долготрајни напади, кома, намалена свест, трајно оштетување на мозокот и смрт.(1) Додека CDC наведува дека овие несакани ефекти се ретки, прецизните бројки не се познати.(1) Дополнително, упатството на производителот наведува дека „MMR II вакцината не е оценета за канцероген или мутаген потенцијал или потенцијал да ја наруши плодноста “.(4)

2. Како се мери ризикот од несакани ефекти од вакцината?

Методите за мерење на ризикот од вакцините, вклучуваат системи за надгледување, клинички студии и епидемиолошки студии.

3. Колку е точен надзорот на несаканите настани од вакцината против MРП?

Владата ги следи случаите на несакани ефекти од вакцината преку Системот за пријавување на несакани ефекти од вакцини (VAERS). Околу 40 случаи на смрт и трајна повреда од MРП вакцината се пријавуваат во VAERS годишно.(5) Сепак, VAERS е пасивен систем за известување – властите неактивно бараат случаи и неактивно ги потсетуваат лекарите и јавноста да пријавуваат. Овие ограничувања можат да доведат до значителен број на непријавени случаи.(6) CDC вели: „VAERS прима извештаи за само мал дел од реалните несакани настани“.(7) Навистина, само 1% од сериозните несакани ефекти од медицинските производи се пријавени во пасивниte системи за надгледување(8), а само 1,6% од нападите поврзани со MРП се пријавени во VAERS.(9) Покрај тоа, извештаите на VAERS не се доказ дека се случил несакан ефект, бидејќи системот не е дизајниран за темелно испитување на сите случаи.(10) Како резултат на тоа, VAERS не обезбедува точен број на несакани ефекти од вакцината против MРП .

4. Колку се точни клиничките испитувања на MРП вакцината?

CDC вели: „Испитувањата пред лиценцирање се релативно мали, обично се ограничени на неколку илјади субјекти и обично траат не подолго од неколку години. Ваквите испитувањата обично немаат способност да детектираат ретки несакани ефекти или несакани дејства со одложен почеток“.(6) Бидејќи малите сипаници се фатални во околу 1 од 10.000 случаи и резултираат со трајна повреда кај околу 1 во 80.000 случаи(3), неколку илјади субјекти кај клиничките испитувања не се доволни за да докажат дека MРП вакцината предизвикува помалку смртни случаи и трајни повреди, од малите сипаници. (Слика 1). Дополнително, недостатокот на соодветни клинички испитувања на MРП вакцината, резултираше со податоци на производителот вметнати во упатствата кои се потпираат на пасивен надзор за стапките на невролошки несакани реакции поврзани со MРП, трајна инвалидност и смрт.(4)

Слика 1


5. Колку се точни епидемиолошките студии за МРП вакцината?

Епидемиолошките студии се отежнуваат од ефектите на коинциденцијата и можните дополнителни фактори кои би можеле да влијаат врз групите кои се испитуваат.

На пример, добро е позната данска студија од 2002 година, објавена во New England Journal of Medicine, која вклучува околу 537.000 деца, каде бараа поврзаност помеѓу MРП вакцината и одредени несакани настани.(11) Добиените податоци во студијата беа корегирани за да се одговори на барањето на спонзорите, а студијата не најде поврзаност помеѓу МПР вакцината и несаканите настани. Сепак, студијата не ја отфрли можноста дека вакцината MРП   го зголемува ризикот од несакан настан кој доведува до трајна повреда за 77%. Како резултат на тоа, студијата не ја отфрли можноста дека таквите несакани дејства може да се појават четири пати почесто од смртта од мали сипаници – 1 во 2.400 во споредба со 1 на 10.000. (Слика 2) Опсегот на можностите што се наоѓаат во студијата, помеѓу прилагодените и необработените податоци, го прави резултатот неубедлив. Дури и ваквите големи епидемиолошки студии не се доволни за да докажат дека MРП вакцината предизвикува помала смрт или трајна повреда од мали сипаници.

Слика 2

6. Дали МРП вакцината е побезбедна од малите сипаници?

Не е докажано дека MРП вакцината е побезбедна од малите сипаници. Во самото упатство е напишано дека студии за безбедност, односно поврзаноста со  рак, генетски мутации и оштетена плодност – не се спроведени. Иако VAERS следи некои од  несаканите настани, премногу е неточно за да се измери спрема ризикот од мали сипаници.

Во прегледот на повеќе од 60 студии за MРП вакцината, спроведени за Кохрејн библиотеката се изјавува –  „Дизајнот и пријавувањето на резултатите од студиите за безбедност на   MРП вакцините, пред и после пуштање во употреба, во голема мера се несоодветни“. (12)

Бидејќи последиците од мали сипаници, особено кај лица со нормални нивоа на витамин А, се толку ретки(3), нивото на точност на достапните истражувања е недоволно, за да докаже дека вакцината предизвикува помала смртност или трајна повреда од мали сипаници.

 

Извор

Референци:

 1. Vaccines and immunizations: MMR vaccine side effects. Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention [updated 2017 May 8; cited 2017 June 21]. https://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/side-effects.htm#mmr.
 2. Vestergaard M, Hviid A, Madsen KM, Wohlfahrt J, Thorsen P, Schendel D, Melbye M, Olsen J. MMR vaccination and febrile seizures: evaluation of susceptible subgroups and long-term prognosis. JAMA. 2004 Jul 21;292(3):356.
 3. Physicians for Informed Consent. Measles – disease information statement (DIS). Dec 2017. https://www.physiciansforinformedconsent.org/measles/dis.
 4. U.S. Food and Drug Administration: M-M-R II (measles, mumps, and rubella virus vaccine live). Whitehouse Station: Merck & Co., Inc.;c1971 [cited 2017 June 21]. https://www.fda.gov/downloads/biologicsbloodvaccines/vaccines/approvedproduct/ucm123789.pdf.
 5. CDC wonder: about the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention
 6. Centers for Disease Control and Prevention. Manual for the surveillance of vaccine-preventable diseases. 5th ed. Miller ER, Haber P, Hibbs B, Broder K. Chapter 21: surveillance for adverse events following immunization using the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention; 2011. 1,2,8.
 7. Guide to interpreting VAERS data. Washington D.C.: U.S. Department of Health and Human Services [cited 2017 June 21]. https://vaers.hhs.gov/data/dataguide.html.
 8. Kessler DA. Introducing MEDWatch. A new approach to reporting medication and device adverse effects and product problems. JAMA. 1993 Jun 2;269(21):2765-8.
 9. Doshi P. The unofficial vaccine educators: are CDC funded non-profits sufficiently independent? [letter]. BMJ. 2017 Nov 7 [cited 2017 Nov 20];359:j5104. http://www.bmj.com/content/359/bmj.j5104/rr-13.
 10. CDC wonder: about the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention [cited 2017 June 21]. https://wonder.cdc.gov/vaers.html.
 11. Madsen KM, Hviid A, Vestergaard M, Schendel D, WohlFahrt J, Thorsen P, Olsen J, Melbye M. A population-based study of measles, mumps, and rubella vaccination and autism. N Engl J Med. 2002 Nov 7;347(19):1477,1480.
 12. Demicheli V, Rivetti A, Debalini MG, Di Pietrantonj C. Vaccines for measles, mumps and rubella in children. Cochrane Database of Syst Rev. 2012 Feb 15;(2).

 

2024 © Developed by PROCESS IN. Hosted by  INHOST.