Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

200 сигнали за повреди поврзани со вакцинацијата

Медиумите, вашиот педијатар, политичарите и здравствените власти како и CDC и FDA тврдат дека вакцините се недвосмислено безбедни и ефикасни. Па, зошто стотици рецензирани студии укажуваат точно на спротивното, што е и случај кај многу поединци?

Прочитајте, преземете и споделете го овој документ, за да ја обезбедите потребната противтежа врз база на докази за про-вакциналната пропагандата, што глобално ја инфицираше колективната свест како неконтролирана болест.За да го превземете документот, кликнете овде.

Многу е јасно дека како што е денешната клима за вакцинацијата (секој мора да се придржува кон one-size-fits-all распоредот за вакцинација на ЦКБ или да биде етикетиран како здравствен ризик за општеството во целост), потребно е да подлегне на отворена и урамнотежена дискусија. Разгледувањето на самите рецензирани биомедицински докази, ќе го отворат патот за да се случи рационална дебата на оваа тема.

Имајќи ја предвид оваа цел, GreenMedInfo.com макотрпно собра над 300 страници студиски апстракти, извлечени директно од библиографската база на податоци на Националната библиотека за медицина (pubmed.gov). За големиот број неповолни здравствени ефекти поврзани со вакцините во денешниот вакцинален календар (над 200 различни несакани ефекти, вклучително и смрт), бројни студии поврзани со контаминација на вакцини, како и неуспехот на вакцините во високо имунизирани популации.

Ова е литература што медиумите, политичарите и владините здравствени организации како ЦКБ, вообичаено тврдат дека не постои – како да не се случила повреда од вакцини и покрај над 4 милијардите долари што  влада на САД ја исплатила за оштета од вакцини, преку Националниот фонд за повреди од вакцини откако беше основан во 1986 година.

Ние претходно многу пишувавме за ова истражување, истакнувајќи различни студии, фокусирајќи се на пренесување на нивните импликации на лаиците (погледнете го делот со написи за вакцини овде), но веруваме дека собирањето и кондензирањето само на првичната литература, сама по себе дава многу помоќна изјава.

Овој документ (PDF) е бесплатен за преземање, со цел да се охрабрат лежерната јавност, здравствените работници, активистите и избраните јавни службеници исто така да ја читаат, признаат и споделуваат обемната литература со нивните семејства, пријатели, колеги и сродни заинтересирани страни.

Ќе видите дека ова истражување ја поткопува националната и глобалната агенда за продолжување со континуираното проширување на распоредот за вакцини (во име на индустријата за вакцини што не може да се тужи за неисправни или штетни производи), со зголемен законодавен притисок да се отстранат исклучоците и да се направи задолжителна вакцинацијата, наспроти доказите за штета и во најдобар случај двосмислената ефективност како превентивна здравствена мерка.

Ако раката за вакцинирање на современата медицина денес треба да продолжи да се промовира како практика базирана на наука и докази, таа мора да ги признае и да ги вклучи импликациите од истражувањето што го објавуваме овде, или да изгуби какви било претензии за кредибилитетот. Доколку не го стори тоа, ќе се открие дека широко распространетиот притисок за отстранување на вашиот избор при вакцинацијата – е агенда, а не базиран на докази. Тоа се должи на фактот дека сите вакцини носат ризик од неповратна штета, па дури и смрт (секое упатство го потврдува ова). Покрај тоа, јасно се крши Нирнбершкиот код на медицинската етика (и општо информираната согласност), за да ги промовираат вакцините како a priori безбедни и ефикасни.

За да го превземете документот, кликнете овде.

Читајте, истражувајте, делете ги собраните студии…

Барајте одговори, поставувајте прашања, затоа што се работи за Вашето и здравјето на Вашите деца!

Извор GreenMedInfo

 

2024 © Developed by PROCESS IN. Hosted by  INHOST.