Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Марш за нашите деца 2

    На почетокот на учебната година 2019/2020 повторно се соочивме со кршење на нашите уставни права. Децата кои не беа вакцинирани со МРП вакцина, беа дискриминирани, малтретирани и им се закануваа со отпишување од училиште. На…

Марш за нашите деца

    На почетокот на учебната година 2019/2020 повторно се соочивме со кршење на нашите уставни права. Децата кои не беа вакцинирани со МРП вакцина, беа дискриминирани, малтретирани и им се закануваа со отпишување од училиште. На…

2024 © Developed by PROCESS IN. Hosted by  INHOST.