Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Мит бр.2 – Вакцините спасија многу животи

Мит: Вакцините беа одговорни за пад на двете појави (морбидитет) и смртни случаи (морталитет) од болести што ги мачеа претходните генерации.
Вистина: Вистинското чудо на јавното здравство кое спасило толку многу животи и спречило толку многу болести се случи пред воведувањето на вакцините во 1950-тите и 60-тите години. Јавната реакција од целиот град Лестер, Англија на вариола вера (вакцина воведена во доцните 1700-ти години), покажа дека чистотата и добрата исхрана влијаат повеќе од вакцинацијата.

 


Елиминацијата на смртоносната природа на болеста е поправилно припишана на четири важни промени кои се однесуваат на крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век:

  1. Регулативи за промовирање на проекти за јавни работи како изградба на канализациски системи кои депонирале отпад од човечкo и животинско потекло (кој бил на улица и во отворени јами) и санитарна услуга за отстранување на ѓубрето. Овие мерки ефикасно ги исчистија живеалиштата и градските улици, така што луѓето повеќе не беа во редовен контакт со фекалии и гнилото ѓубре.
  2. Проектите за јавни работи што доставија чиста, безбедна вода за пиење. Мерка што беше особено важна во пренатрупаните урбани средини. Чистата вода за пиење е од суштинско значење за спречување на смртните случаи од дијареа, што тогаш беше, како што е сепак, една од водечките причини за смрт кај децата во светот.
  3. Прописите за безбедност на храната кои спречија дистрибуција на расипани меса и производи, особено на сиромашните кои можеа да си дозволат храна со најнизок квалитет.
  4. Законите за заштита на децата, ги спречиле од работа во фабрики и рудници. Исто така, со  подемот на синдикатите кои се бореа за плати, ги подигнаа семејствата од сиромаштија. Повеќе пари заработени од возрасните во семејството обезбедиле децата да имаат подобра исхрана и развојно соодветно опкружување. Ова ги намали стресовите на нивните мали тела и придонесе за нивно целокупно подобрување на здравјето.

Подобрените услови за живеење, чистата храна и вода и намалувањето на сиромаштијата, го зајакнаа целокупното здравје на луѓето, така што природниот имунолошки систем на телото беше во состојба да се справи со заразни болести. Болестите што биле смртоносни останале во заедницата во 1900-тите, но повеќе не претставувале смртна закана како во 1800-тите.

Лесно е да се види вистината на оваа премиса по природните или вештачките катастрофи кои го нарушуваат пристапот на заедницата кон санитарни услови, добра храна и чиста вода. Луѓето се собираат во  преполни кампови без овие основни услови за живот и  наскоро стануваат жртви на голем  број на заразни болести. Нечистотијата поврзана со условите е само едно прашање. Траумата и стресот, исто така, ја намалуваат имунолошката функција, оставајќи ги луѓето поранливи на болеста.

Извор

2024 © Developed by PROCESS IN. Hosted by  INHOST.