Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ССО – Историја во Македонија

„Сексуалното и репродуктивно здравје и права се табу како дома, така и во училиште. Во нашето формално образование само 13% од учениците учеле за кондом, а едвај 2% за орална контрацепција. Најчеста причина…

ССО – 15 штетни елементи!

Анализа на Прирачникот за Сеопфатно Сексуално Образование (ССО) на ХЕРА. Идентификувани 13 од 15-те штетни елементи детектирани од страна на FWI. Родителите сè повеќе реагираат, надлежните сè повеќе игнорираат. Од септември, родово-сензитивното образование…

ССО – Соопштение – Нашата борба

Здружението за заштита на човековите права ОД НАС ЗА НАС ги чува и промовира основните човекови права на сите луѓе, без разлика на нивната сексуална ориентација, меѓу другото, и се спротивставува на малтретирањето…

ССО – Уште едно предавање од д-р Гросман

„Овде сум да ве предупредам, во најсериозна смисла на зборот, дека родово-сензитивниот тренинг, како што е дизајниран од IPPF, е опасен за најголемиот дел од децата и семејставата. Кога дипломирав на медициснкиот…

ССО – Д-р Мириам Гросман

ВИСТИНАТА ЗА РОДОТ, 24.6.2021 и 1.7.2021 во 19:30h, Zoom, YouTube, livestream Сите информации, измени и дополнувања поврзани со настанот, може да ги следите преку регистрација (притискање Interested/Going) на овој линк. Почитувани родители и…

ССО – Апел до Собрание

На 4.2.2021 година Здружението ОД НАС ЗА НАС испрати електронска порака со прилог Апел за спротивставување на задолжителните елементи од Сеопфатното Сексуално Образование (ССО) во основните училишта. Дописот беше преведен и на албански…

ССО – Допис до МОН

На 18.1.2021 година, во рамките на предвидениот рок, Здружението ОД НАС ЗА НАС испрати допис до МОН - Коментари, предлози и сугестии за унапредување на содржината на документот „Нацрт верзија на Концепцијата за…

ССО – Врската со Истанбулската Конвенција

Статијата за ССО можете да ја преземете тука „Уставниот суд смета дека и покрај нејзините неспорни позитивни аспекти, Конвенцијата е внатрешно контрадикторна и оваа противречност создава два слоја во неа. Така, содржината не…

2024 © Developed by PROCESS IN. Hosted by  INHOST.