Skip to content Skip to footer
Основна цел на Здружението е застапување и лобирање за унапредување на легислативата, подигнување на јавната свест во врска со заштитата и промовирање на човековите права и слободи во согласност со Уставот на Република Македонија и Меѓународните конвенции како што се:• Право на живот (право на физички интегритет и заштита од телесни повреди);• Слобода на совеста и религијата;• Право на здравствена заштита;• Право на заштита на мајката, детето и семејството;• Право на згрижување;• Право на образование.
Придружете ни се:

Контакт телефон

Работно Време

9:00-16:00

Адреса

ул. Вич бр. 28/36 Скопје
КОНТАКТИРАЈТЕ НЀ

Контакт форма

    [wpgdprc "I agree that my submitted data is being collected and stored."]
    Join

    E-Mail Newsletter

    2024 © Developed by PROCESS IN. Hosted by  INHOST.