Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Запишување во градинка и вакцинален статус

  Прашање: Од градинката усно ми кажуваат дека нема да го запишат детето во градинка доколку не однесам потврда за примени сите вакцини (или само МРП, варира од градинка до градинка) Прашање: Детето оди…

Прашање: Ми ги примија документите во училиште, но инсистираат да им однесам Изјава дека детето ќе го однесам на вакцинација. Како да постапам?

Одговор: Училиштето нема основ за вакво барање ниту има законски одредби според кои може да се повикува за да ви бара таква изјава, вклучувајќи го и Правилникот за имунопрофилакса, хемиопрофилакса, лицата кои подлежат…

Прашање: Добив потврда од диспанзер за (не)примени вакцини, но во неа исто така пишува дека родителите ОДБИВААТ да ги вакцинираат своите деца. Како да постапам?

Одговор: Доколку сте сигурни дека НИКОГАШ не сте потпишале изјава за одбивање на вакцинација (внимавајте, при породување ако сте кажале дека не сакате, можеби ви дале подготвена изјава, или подоцна во некој диспанзер),…

Прашање: Ги подготвив сите документи кои се бараат согласно Закон, но надлежните не ги примија со усно образложение дека потврдата за вакцинален статус не содржи една или повеќе вакцини. Што треба да направам?

Одговор: Во однос на оваа прашање, постојат 2 опции: 1) Да им ги испратите документите во 1 (еден) примерок по пошта како препорачана пратка со која имате доказ за доставени документи во законскиот рок…

Прашања – упис првачиња

Прашање: На објавениот список за запишани првачиња го нема името на моето дете. Како треба да постапам? Прашање: Добив писмено известување дека моето прваче нема да биде запишано во училиште. Како треба да…

Прашање: Што правам доколку диспанзерот за вакцини или матичниот лекар не сака да ми издаде Потврда за вакцинален статус?

Одговор: Доколку надлежниот диспанзер или матичниот лекар од некоја причина одбива да издаде Потврда за вакцинален статус на вашето дете, а свесни сте за вашето право на увид и копија од медицинско досие…

2024 © Developed by PROCESS IN. Hosted by  INHOST.