Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Како алуминиумот го оштетува мозокот

Истражувањата открија силна врска помеѓу изложеноста на алуминиум и Алцхајмеровата болест. Пациентите со генетска мутација која ги предиспонира за ран почеток на Алцхајмерова болест и поагресивна болест имаат универзално висока содржина на алуминиум во нивните мозоци – објавено од д-р Меркола

 

 

На кратко:

 

-Истражувањата открија силна врска помеѓу изложеноста на алуминиум и Алцхајмеровата болест. Пациентите со генетска мутација која ги предиспонира за ран почеток на Алцхајмерова болест и поагресивна болест имаат универзално висока содржина на алуминиум во нивните мозоци.

-Според британски истражувач, без алуминиум во мозокот, Алцхајмеровата болест не се развива.

-Кога алуминиумот првпат беше одобрен за употреба во вакцините, тој беше одобрен врз основа на неговата ефикасност. Тој всушност никогаш не бил тестиран за безбедност. Едноставно се претпоставуваше дека е безбедно.

-Се покажа дека алуминиумот предизвикува митохондријална дисфункција и осиромашување на аденин-трифосфатот, што ја поставува основата за практично секоја хронична болест.

-Алуминиумските соли можат да ги зголемат нивоата на глијална активација, воспалителни цитокини и амилоидниот прекурсорски протеин во мозокот.

-Неодамнешното истражување покажа дека распоредот за вакцини на Центарот за контрола и превенција на болести на САД (CDC) – кога е прилагоден за телесната тежина, ги изложува децата на ниво на алуминиум што е 15,9 пати повисоко од препорачаното „безбедно“ ниво.

 

 

Со години предупредувам дека алуминиумот е сериозна невротоксична опасност вклучена во зголемените стапки на аутизам и Алцхајмерова болест (АБ). Исто така, предупредив дека вакцините се значаен извор на таква изложеност и можеби се едни од најлошите, бидејќи со негово инјектирање, алуминиумот ги заобиколува природните системи за филтрирање и детоксикација на вашето тело. Моите коментари погоре беа една од причините што самоназначениот глобален арбитар за лажни вести, NewsGuard, одби да ни даде „зелен“ статус како страница што ги следи „основните стандарди за точност и одговорност“. Со други зборови, нашето известување за опасностите од алуминиумот се сметаше за „лажни вести“. Не само што моите претходни извештаи беа засновани на објавена наука, туку сега имаме уште една студија, објавена во Весникот за Алцхајмерова болест, која силно ја поврзува изложеноста на алуминиум со АБ.

Како што објави SciTech Daily:

„Истражувачите открија значителни количини  на алуминиум во мозочното ткиво од донатори со фамилијарна АБ. Студијата, исто така, откри висок степен на колокација со амилоид-бета протеинот, што доведува до ран почеток на болеста. Ова е втора студија која потврдува значително висока акумулација во мозокот кај фамилијарната Алцхајмерова болест, но таа е прва што демонстрира недвосмислена поврзаност помеѓу локацијата на алуминиум и амилоид-бета во болеста. ‘Тоа покажува дека алуминиумот и амилоид-бета се интимно вткаени во невропатологијата’, објасни водечкиот истражувач д-р Кристофер Ексли, од Универзитетот Кил, Стафордшир, Велика Британија“.

 

 

Поврзаноста помеѓу алуминиумот и амилоид-бета

 

За да подобро ја разберат врската помеѓу изложеноста на алуминиум и генерирањето бета-амилоид, истражувачите го испитувале мозочното ткиво на донаторите дијагностицирани со фамилијарна Алцхајмерова болест, кои исто така имале специфична генска мутација позната дека го зголемува нивото на амилоид-бета, што доведува до ран почеток и поагресивна болест. Нивоата на алуминиум беа споредени со контролите без дијагноза на невролошка болест. Тие открија впечатливи разлики помеѓу овие две групи. Донаторите со генетска мутација имале универзално висока содржина на алуминиум. Додека сите примероци имаа одредено ниво на алуминиум, 42% од примероците од оние со фамилијарна Алцхајмерова болест имаа „патолошки значајни“ нивоа на алуминиум, а алуминиумот беше првенствено лоциран со амилоидни бета наслаги.

Како што објави SciTech Daily: „Резултатите силно сугерираат дека генетските предиспозиции за кои се знае дека го зголемуваат амилоид-бета во мозочното ткиво, исто така, ги предиспонираат поединците да акумулираат и задржуваат алуминиум во мозочното ткиво. …’Може да се претпостави  зголемен амилоид-бета во мозочното ткиво како одговор на високите нивоа на содржина на алуминиум или дека алуминиумот поттикнува акумулација на амилоид-бета’, рече д-р Ексли. ‘Во секој случај, новото истражување ја потврдува мојата решеност дека во рамките на нормалниот животен век на луѓето, не би имало Алцхајмерова болест доколку нема алуминиум во мозочното ткиво. Нема алуминиум, нема Алцхајмерова болест’“

 

 

Алуминиумските адјуванси никогаш не биле тестирани за безбедност

 

Заклучокот на Ексли заслужува да се повтори: „Нема алуминиум, нема Алцхајмерова болест“. Без алуминиум, Алцхајмеровата болест не се развива. Тоа не се лажни вести. Ова истражување дава убедливи докази за загриженост, што значи дека би било глупаво во крајност да се преправаме дека инјектирањето на доенчињата и малите деца со вакцини што содржат алуминиум е безопасно.

Како што беше откриено во моето интервју со д-р Луција Томљеновиќ од 2015 година, со наслов: „Како адјувантите од вакцините влијаат на вашиот мозок“, кога алуминиумот првпат беше одобрен за употреба во вакцини, пред околу 95 години – тој беше одобрен врз основа на неговата ефикасност.  Алуминиумот всушност никогаш не бил тестиран за безбедност. Дури и вкупната дозволена граница се базираше на податоците за ефикасноста, а не на податоците за безбедноста. Тие едноставно претпоставуваа дека е безбедно. Како што истакна Томљеновиќ во тоа интервју:

Документ од 2002 година, од Агенцијата за храна и лекови на САД (FDA), во кој се дискутира за проценката на состојките на вакцините и тестирањето конкретно на животински модели, потврди дека рутинските студии за токсичност кај животни со состојки на вакцините не се спроведени бидејќи се претпоставувало дека овие состојки се безбедни. …Кога го прочитав ова се шокирав мислејќи: ‘Значи, ова е вашиот неоспорен доказ за безбедноста?’… овие документи никогаш не стигнаа до главните мејнстрим медиуми. Тоа е само лага овековечена одново и одново, дека ние ги користиме овие работи повеќе од девет децении и е докажано дека е безбедно. Не! Се претпоставува дека е безбедно“.

 

 

 

Индустриска пропаганда и политичко мешање

 

Пропагандата одговорна за криењето на опасностите од алуминиумот беше обработена во написот за преглед од 2014 година во списанието Frontiers of Neurology. Во него, Ексли (кој исто така е коавтор на прикажаната студија за Алцхајмеровата болест погоре) напиша:

„Индустријата со алуминиум е столб на развиениот и светот во развој и без оглед на тиранијата на човечката изложеност на алуминиум, таа не може да биде оспорена без значителни последици за бизнисите, економиите и владите. …Овде, ќе тврдам дека е неизбежно и денес и во иднина изложеноста на поединецот на алуминиум да влијае врз нивното здравје и веќе придонесува, ако не и предизвикува, хронични болести како што е Алцхајмеровата болест. … Имаше и продолжува да има систематски обиди од  индустрија за алуминиум да ги потисне истражувањата за алуминиумот и здравјето на луѓето. Додека независните истражувања во оваа област се спречени, прашањата за  токсичноста кај човекот, остануваат неодговорени. Недостатокот на потребни истражувања не е еднаков на недостаток на биолошки ефект или безбедност“.

Ексли посочува дека еден од најзначајните фактори кои поттикнуваат самозадоволство во врска со изложеноста на алуминиум е инсистирањето на алуминиумската индустрија дека, бидејќи го има насекаде и го има речиси кај сите, мора да биде безопасно, ако не и суштинско – едноставно не сме сфатиле како ни користи уште. Сепак, ниту една корисна улога на алуминиумот никогаш не е разјаснета, а неговото присуство на ниту еден начин не е доказ за корист.

 

 

Зошто токсичноста на алуминиум лета под радарот

 

Ексли, исто така, забележува дека алуминиумот ретко е акутно токсичен, што го зголемува проблемот со самозадоволството. Проблемите се јавуваат само откако ќе се достигне одреден праг, па дури и тогаш, неговата улога во болеста ретко ако некогаш се истражува. Уште еден фактор што помага да се сокрие влијанието на алуминиумот во болеста е фактот што тој делува на многу различни патишта и делува како замена за есенцијалните минерали, така што токсичноста на алуминиумот нема еден специфичен белег.

„Потенцијалот алуминиумот да стапи во интеракција со и да влијае на толку многу биохемиски патишта значи дека симптомите на неговата токсичност може да бидат недостаток или доволност, агонистички или протагонистички, и каква било комбинација од овие и други настани засновани на физиологија“, пишува Ексли, додавајќи:

„За алуминиумот да игра значајна улога во кој било настан поврзан со болеста мора да се постигне одреден степен на праг на токсичност. Во суштина, стапката на испорака на Al3+(aq) до целните лиганди мора да биде доволна за да се надмине вродената робусност на системите кои се под напад. За да се постигне овој праг или алуминиумот мора да се акумулира со текот на времето во одреден оддел или евентуално со администрација на единечна доза алуминиум може да се постигне таков праг веднаш. Последното е веројатно поневообичаено во секојдневната изложеност на човечкото суштество на алуминиум, освен, на пример, каде што алуминиумот се администрира како адјуванс во вакцинацијата и имунотерапијата против алергии. Поважно е тоа што алуминиумот има способност да ја премине крвно-мозочната бариера, така што секој алуминиум во крвта може да се транспортира во мозокот“.

Ексли пишува: „Навистина, познато е дека алуминиумот го зголемува протекувањето на епителните и ендотелните бариери и со тоа може истовремено да го зголеми преминот на алуминиум од крвта до мозокот“.

 

 

Биолошки ефекти на алуминиумот

 

Ексли исто така истакнува дека алуминиумот може да ја оштети функцијата на вашиот мозок со:

 

Негативно влијание врз функцијата и опстанокот на невроните;

Потенцира штетна редокс активност;

Нарушување на интрацелуларната сигнализација на калциум што систематски ја намалува клеточната одбрана;

Влошување на негативните ефекти на другите тешки метали;

Влијание на генската експресија.

 

Еден труд од 2010 година, исто така, истакна дека алуминиумските соли „може да ги зголемат нивоата на глијална активација, воспалителни цитокини и протеински прекурсори на амилоид во мозокот“, и дека „нормалното стареење на мозокот и во поголема мера, Алцхајмеровата болест, се поврзани со покачени базални нивоа на маркери за воспаление“.

Слично на тоа, труд од 2018 година во Journal of Research in Medical Sciences цитира истражување кое ги покажува ефектите на алуминиумот:

Аксонален транспорт;

Синтеза на невротрансмитери;

Синаптички пренос;

Фосфорилација или дефосфорилација на протеините;

Деградација на протеини;

Експресија на гени;

Пероксидација;

Воспалителни реакции.

 

Кога станува збор за менување на генската експресија, докажано е дека алуминиумот го прави тоа преку многу различни патишта и механизми, вклучително и преку:

Врзување за хистон-ДНК комплексот;

Индуцирање конформациски промени на хроматин;

Поттикнување тополошки промени на ДНК;

Намалување на експресијата на неврофиламентот;

Намалување на експресијата на тубулин;

Промена на експресијата на гените на неврофиламентот;

Промена на изразување на амилоид прекурсор протеин;

Промена на изразување на неврон-специфична енолаза;

Намалување на експресијата на трансферин рецептор,

Промена на експресијата на РНК полимераза I;

Промена на изразување на гените за маркери на оксидативен стрес како што се SOD1 и глутатион редуктаза;

Промена на изразување на бета-APP секретаза.

Поважно, како што е забележано во Весникот за истражување во медицинските науки, се покажа дека алуминиумот „предизвикува митохондријална дисфункција и осиромашување на аденин-трифосфатот“, што ја поставува сцената за практично секоја хронична болест, а не само за невродегенеративни болести.

 

 

 

Распоредот за вакцини ги преекспонира доенчињата на алуминиум

 

Во декември 2019 година, The Highwire ги објави наодите од студијата објавена во Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, која покажа дека распоредот на детски вакцини на ЦКБ,  кога е прилагоден за телесната тежина – ги изложува децата на ниво на алуминиум што е 15,9 пати повисоко од препорачаното „безбедно“ ниво. Истражувачите истакнуваат дека претходните напори да се процени алуминиумското оптоварување создадено од вакцините се засновале на „стапки на клиренс на целото тело проценети од студија која вклучувала еден човек“. Уште повеќе, тие користеле раствор од алуминиум цитрат кој не се користи во вакцините, што може да влијае на стапката на екскреција. Поважно е тоа што доенчињата имаат и незрела бубрежна функција, што ќе ја инхибира нивната способност да филтрираат и излачуваат токсини на прво место.

Други студии користеле орално внесен алуминиум за да ги проценат и одбранат безбедносните граници за алуминиум во вакцините. Ова е очигледно неразумна споредба, бидејќи само 0,1% од орално внесениот алуминиум се апсорбира и станува биодостапен од гастроинтестиналниот тракт.

Во студијата од Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, истражувачите користеа неколку различни модели во обид да ја проценат очекуваната акутна и долгорочна акумулација на алуминиум на целото тело кај децата по еден од трите можни распореди за вакцини:

1.Распоредот за детски вакцини на ЦКБ од 2019 година;

2.Распоредот за вакцини на ЦКБ, изменет за да користи ниски дози на алуминиум во DTaP и вакцини без алуминиум за  Haemophilus influenzae тип Б (Hib);

3.„Пријателски план за вакцини“ на д-р Пол Томас, кој препорачува да се дава само една вакцина што содржи алуминиум по посета (максимум две) и да се одложат одредени вакцини.

 

Стандардниот распоред на ЦКБ резултираше со најголемо очекувано алуминиумско оптоварување во сите претпоставки за моделот, додека распоредот на Томас резултираше со најниско. Според авторите:

„Медицински, се чини дека детоксикацијата од алуминиумот на соодветните органи, клеточно и телесно, е од сè поголема важност: Алуминиумот е пронајден во мозокот на пациентите со Паркинсонова болест, Алцхајмерова болест, епилепсија и аутизам. Се зголемуваат доказите дека мноштво хронични болести од непозната причина што е тешко да се дијагностицираат, како што се PANDAS/PANS, синдромот на хроничен замор, барем делумно може да се должат на нетолеранција на алуминиум од вакцините.

Алуминиумските соединенија природно се појавуваат во околината и во храната, но многу малку проголтан алуминиум се апсорбира преку цревата. Вкупната изложеност на алуминиум е под влијание на количината на алуминиум во поединечните вакцини и времето на повторени вакцини во првите две години од животот.

Дореа и Маркес ги споредија очекуваните нивоа на внесување на алуминиум во телото од интравенозно и орално внесување и заклучија дека човечките доенчиња имаат поголема изложеност на алуминиум од вакцинација отколку од храна, вода и вештачко млеко.

Нашите пресметки потврдуваат дека за распоредот на ЦКБ, доенчињата до шест месеци од животот го добиваат најголемиот дел од нивниот метаболички достапен алуминиум од вакцините. Треба да се очекува дека најголемиот дел од алуминиумот што се задржува во телото на доенчињата доаѓа од вакцините комбинирани со нивоата на изложеност од други изложувања на манифестирани здравствени ризици од вкупната изложеност, што го прави важен моментот и вкупната содржина на алуминиум во различни распореди за вакцини“.

 

 

 

Распоредот за вакцини на ЦКБ ја надминува границата за алуминиум кај возрасни

 

Како што е наведено во студијата од Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, „безбедносната“ граница за алуминиум не зависи од тежината. Максималната безбедна граница се заснова на возрасен, а истата граница се транспонира на доенчиња кои се со мал дел од тежината на возрасна личност. Поважно, оваа студија покажа дека кога повеќе вакцини кои содржат алуминиум се даваат заедно, според распоредот на ЦКБ, вкупната доза на алуминиум ја надминува дури и претпоставената безбедносна граница за возрасен.

Авторите предупредуваат:

„Прилагодувањето на границата на безбедна доза врз основа на тежината на детето на овие возрасти резултира со дози кои далеку ја надминуваат проценетата безбедна граница на акутна токсичност… во сите денови на инјектирање, безбедносната граница за дете е надмината за сите три распореди; ова укажува на акутна токсичност…

… Распоредот на ЦКБ има најголемо преминување со 15,9 пати повеќе од препорачаното безбедно ниво. Ова се случува на 2 месеци, кога се администрираат четири препорачани вакцини кои содржат алуминиум истовремено.

Покрај тоа, моделирањето на времето за чистење на алуминиумот од телото користејќи ја равенката на Приест проценува дека за овој распоред детето ќе биде над безбедното ниво на алуминиум во телото 149 дена од раѓање до 7 месеци, што сочинува околу 70% од деновите во овој период. Ова укажува на хронична токсичност.

…Изменетиот распоред на ЦКБ ги претпоставува истите вакцини во исто време како и распоредот на ЦКБ, но како и Планот за вакцини, тој претпоставува помала доза на алуминиум во вакцината DTap, а исто така го комбинира ActHib (не содржи Al) со вакцини кои содржат ниско ниво на алуминиум – DTap или PVC13, така што алуминиумскиот адјувант во вакцината што содржи алуминиум (ACV) го активира имунолошкиот одговор за вакцината ActHib.

Ова го намалува максималното ниво на изложеност на околу 60% од првичниот план на ЦКБ со (од 15,9 на 9,3) и ги намалува деновите над проценетата безбедна граница во првите 7 месеци од 70% од деновите на 26% и во првите 2 години од 24 % од деновите до 8 %.

Распоредот од Пријателскиот план за вакцини прескокнува некои вакцини во првите две години (како HepB) и избегнува давање повеќе од две вакцини што содржат алуминиум заедно. Така, овој план дополнително ја ограничува максималната изложеност на приближно 25% од оригиналниот распоред на ЦКБ (од 15,9 до 4,2) и паѓа денови над проценетата граница во првите седум месеци од 70% од деновите на 5% и во првите две години од 24% од деновите до 2%.

 

 

Алуминиумот е докажан невротоксин

 

Здравствените опасности од алуминиумот се опфатени и во научниот преглед од 2017 година објавен во германското списание Deutsches Ärzteblatt International, кое исто така ги разгледува праговите поврзани со различни видови на изложеност. „Невротоксичните ефекти на алуминиумот кај луѓето и неговите ембриотоксични ефекти кај животинските модели се докажани“, се наведува во трудот, додавајќи дека иако акутната токсичност на проголтаниот алуминиум е мала, долготрајната изложеност и акумулација се поврзани со невротоксични ефекти, што резултира со дезориентација, оштетување на меморијата и деменција.

Како што е забележано во овој труд:

„Покрај тоа што предизвикува оксидативен стрес и се врзува за негативно наелектризираните мембрански структури во невроните, алуминиумот е во состојба да ги модифицира патиштата на сигналот на хипокампалниот калциум кои се клучни за пластичноста на невроните и, оттука, за меморијата. Холинергичните неврони се особено подложни на алуминиумска невротоксичност, која влијае на синтезата на невротрансмитерот ацетилхолин“.

Алуминиумот како фактор на ризик за невролошки нарушувања е исто така детално опишан во труд од 2018 година во Journal of Research in Medical Sciences.. Овде, авторите повторно забележуваат дека „широко е прифатено дека алуминиумот е признат невротоксин, кој може да предизвика невродегенерација“. Тие, исто така, истакнуваат дека алуминиумот „влијае на повеќе од 200 важни биолошки реакции и предизвикува негативни ефекти врз централниот нервен систем“.

 

 

Алуминиумот е откриен во органите една година по вакцинацијата

 

Студијата од 2013 година откри важно својство на алуминиумовиот адјувант на вакцините, односно „нанокристално соединение“ за кое се покажа дека спонтано формира „агломерати со големина на микрон/подмикрон“.

Според овој труд:

„Алуминиумот повремено се открива во клетките од моноцитната лоза долго по имунизацијата кај веројатно чувствителни индивидуи со системски/невролошки манифестации или автоимун (воспалителен) синдром индуциран од адјуванси (ASIA).

… Интрамускулната инјекција на вакцина која содржи алуминиум беше поврзана со појавата на алуминиумски наслаги во далечните органи, како што се слезината и мозокот, каде што сè уште беа откриени една година по инјектирањето.

Линеарно акумулирани честички во мозокот до шестмесечната крајна точка; најпрво биле пронајдени во периваскуларните CD11b+ клетки, а потоа во микроглиите и други нервни клетки.

… Церебралната транслокација не беше забележана по директна интравенска инјекција, но значително се зголеми кај глувците со хронично изменета крвно-мозочна бариера.

… континуирано ескалирање на дозите на овој слабо биоразградлив адјувант кај популацијата може да станат подмолно небезбедни, особено во случај на преимунизација или незрела/променета крвно-мозочна бариера или високо конститутивно производство на CCL-2“.

 

 

Јасно е дека Алцхајмеровата болест и аутизмот не се предизвикани од еден фактор. Вашата исхрана и начин на живот играат значајна улога, како и другите токсични изложувања. Сепак, се чини дека алуминиумот е значајна грижа што не може да се занемари, особено кога се во прашање вакцините. Дали навистина можеме да го оправдаме полнењето на доенчињата со алуминиум во дози кои се токсични дури и за возрасен?

 

 

Автор. д-р Џозеф Меркола

 

2024 © Developed by PROCESS IN. Hosted by  INHOST.