Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Како ЦКБ лаже за безбедноста на алуминиумот во вакцините

Тврдењето на ЦКБ дека количината на алуминиум на кои се изложени децата според календарот за вакцинација е „безбедна“, е еднакво на научна измама – беше објавено од Џереми Хамонд


Вовед

 

Една од легитимните грижи што многу родители ја имаат во врска со придржувањето до рутинскиот распоред за вакцини во детството препорачан од Центарот за контрола и превенција на болести на САД (ЦКБ) е тоа што многу вакцини содржат алуминиум, кој се користи како „адјувант“.

На својата веб-страница насловена како „Адјуванти и вакцини“, ЦКБ ја објаснува намената на алуминиумот велејќи: „Адјувантот е состојка која се користи во некои вакцини и помага да се создаде посилен имунолошки одговор кај луѓето што ја примаат вакцината. Со други зборови, адјувантите им помагаат на вакцините да финкционираат подобро“.

За да ја увери јавноста, ЦКБ наведува дека „Алуминиумските соли, како што се алуминиум хидроксид, алуминиум фосфат и алуминиум калиум сулфат безбедно се користат во вакцините повеќе од 70 години“. ЦКБ вели дека сите вакцини што содржат алуминиум „се тестираат за безбедност и ефикасност во клиничките испитувања пред да бидат лиценцирани за употреба во САД“ и се „континуирано следени од ЦКБ и АХЛ откако ќе бидат одобрени“.

Страницата неодамна беше ажурирана за да се потврди дека студијата на ЦКБ објавена во септември 2022 година откри „позитивна поврзаност помеѓу кумулативниот алуминиум поврзан со вакцината пред 24 месечна возраст и перзистентната астма на возраст од 24 до 59 месеци кај деца со и без егзема“. За децата со егзема, наодот беше 26 процентен зголемен ризик од астма за секои 1.000 микрограми алуминиум добиени со вакцинација. ЦКБ, сепак, ги минимизира овие наоди опишувајќи како студијата  нашла „можна“ поврзаност, иако зголемениот ризик од астма кај децата со и без егзема бил статистички значаен и самите автори на студијата признаваат дека „позитивна асоцијација“ е пронајдена. ЦКБ понатаму ја опишува поврзаноста помеѓу вакцините што содржат алуминиум и зголемениот ризик од астма како само „потенцијален“ безбедносен сигнал, наместо да се признае дека е егзистенцијален безбедносен сигнал. На тој начин минимизирајќи го зголемениот ризик од астма поврзана со изложеноста на алуминиум од вакцините, ЦКБ опстојува на својот политички курс и своето долгогодишно тврдење дека „количината на изложеност на алуминиум кај луѓето кои го следат препорачаниот распоред за вакцини е мала и не се апсорбира лесно од телото“.

За да го поддржи своето тврдење дека кумулативните нивоа на алуминиум на кои децата се изложени со рутинскиот распоред на вакцини во детството се „ниски“ и дека алуминиумот лесно се елиминира од телото без да предизвика токсични ефекти, ЦКБ цитира студија на истражувачи од Агенцијата за храна и лекови (FDA). Таа студија, спроведена од Роберт Ј. Миткус и сор. и објавена во списанието Vaccine во 2011 година, е насловена како „Ажурирана фармакокинетика на алуминиум по изложеност на доенчиња преку исхрана и вакцинација“. АХЛ исто така ја цитира студијата на Миткус и сор. за да кажат дека „ризикот за доенчињата од вкупната алуминиумска изложеност добиена од целата препорачана серија вакцини за детството во текот на првата година од животот е исклучително низок“. Сепак, таа студија не ги поддржува тврдењата на владата за безбедноста на вакцините. Навистина, тврдењата направени од ЦКБ и АХЛ служат да ја илустрираат целосната недоверливост на установата за „јавно здравје“.

Алуминиумот е познат невротоксин кој се акумулира во ткивата и органите, вклучително и мозокот и кој најверојатно предизвикува невролошки штети кај децата со кумулативните нивоа на кои тие се изложени преку рутинскиот распоред за детски вакцини на ЦКБ.

Загриженоста за потенцијалните токсични штети кај децата е покрената во медицинската литература, но ЦКБ избира податоци за да ги поддржи своите политики, како што е илустрирано со тоа како ја цитира студијата на АХЛ, додека намерно ги игнорира другите истражувања кои ги покажуваат сериозните грешки направени од Миткус и сор. во нивната анализа. Навистина, за овие агенции за „јавно здравје“ да се потпрат на таа студија на АХЛ како доказ дека алуминиумот во вакцините е „безбеден“ е директна научна измама.

 

 

Целта на алуминиумскиот адјувант

 

ЦКБ наведува дека целта на адјувантот е да им помогне на вакцините да „работат подобро“ преку создавање „посилен имунолошки одговор“. Она на што мисли ЦКБ е дека вклучувањето на адјувант во вакцината е со цел да предизвика поинфламаторен имунолошки одговор, што резултира со индукција на повисоко ниво на циркулирачки антитела. Ова за возврат им овозможува на фармацевтските компании да го добијат нивото на антитела што го бара FDA за да се сметаат за доволно имуногени и со тоа да добијат лиценца за нивните производи. На пример, во својот документ „Збирна основа за одобрување“ од 1997 година за вакцината против дифтерија, тетанус и ацелуларна пертусис (DTaP) на GlaxoSmithKline, која се продава под трговското име Infanrix  и вклучува 0,5 милиграми (мг) – или 500 микрограми (μg) на алуминиум хидроксид како адјувант, АХЛ забележа дека:

„Во отсуство на лабораториски или серолошки корелат за заштита од пертусис, од спонзорот беше побарано да покаже дека одговорите на антителата на антигените на пертусис кај децата од САД кои примаат Infanrix како примарна серија од три дози се споредливи со одговорите кај италијанските и германските деца имунизирани во студиите за ефикасност“.

АХЛ повторно нагласи дека ниту една од анализите што се користат за мерење на антителата „не  покажа дека е во корелација со заштита“ од пертусис или голема кашлица. Актуелното упатство на Infanrix на сличен начин забележува дека „не е воспоставена серолошка корелација за заштита на пертусис“, што значи дека не постои специфично ниво на антитела што се покажа дека корелира со имунолошката заштита од болеста.

Во зависност од патогенот и поединецот, да се има високо ниво на антитела не мора да значи дека лицето е заштитено од болеста, а ако има ниско ниво на антитела не мора да значи дека лицето нема имунитет. АХЛ сепак прифати мерења на нивоата на антитела како сурогат мерка на имунитетот за целите на лиценцирање вакцини.

 

 

Недостаток на плацебо-контролни групи и „неспецифични ефекти“ на вакцините

 

За да ја увери јавноста, ЦКБ наведува дека алуминиумските адјуванси се користат „безбедно“ во вакцините повеќе од 70 години. Но, таа изјава е практично бесмислена. Само затоа што алуминиумот се користи како адјувант во вакцините толку многу децении, не значи дека овие вакцини не предизвикале негативни ефекти кај децата.

ЦКБ, исто така, вели дека постојано ја следи безбедноста на вакцините откако вакцините ќе добијат лиценца од FDA, но податоците од постмаркетиншкиот надзор не се замена за соодветно дизајнираните безбедносни студии. Како што забележаа авторите на една статија објавена во Весникот за фармација и фармакологија во март 2015 година, „Најшироко користениот адјувант, алуминиумот, се користи скоро 90 години, но неговиот механизам на дејство останува слабо разбран. Покрај тоа, додека алуминиумот произведува моќен одговор на Th2 антителата, тој не предизвикува клеточен имунолошки одговор потребен за елиминација на интрацелуларните инфекции или карциноми“.

Авторите на студијата на ЦКБ, кои пронајдоа поврзаност помеѓу адјувантите во вакцините и астмата, ја признаа можноста дека „Изложеноста на алуминиум преку вакцинација може да произведе имунолошки профил пристрасен кон Th2 и подалеку од имунолошките одговори на Т1 клетките помошнички  (Th1). Ова искривување на имунолошкиот систем кон одговор на антитела по цена на неурамнотежен клеточен имунитет би можело  „да го зголеми ризикот од алергиски болести како што е астмата“.

Навистина, како што забележаа авторите на прегледот објавен во 2005 година во European Respiratory Journal, „Значајните експериментални докази сега ја поддржуваат идејата дека алергиските болести се карактеризираат со ‘искривување’ на имунолошкиот систем кон фенотипот на Т-помошните клетки тип-2 (Th2)“. Како што на сличен начин забележаа авторите на прегледот со наслов „Неурамнотежен неонатален ЦД4+ Т-клеточен имунитет“ и објавен во Frontiers in Immunology во 2014 година, познато е дека развојот на астмата е поврзан со „ Th2-неправилен имунолошки одговор“.

 

ЦКБ ја уверува јавноста дека сите вакцини што содржат алуминиум „се тестираат за безбедност и ефикасност во клиничките испитувања пред да бидат лиценцирани за употреба во САД“. Сепак, тоа не значи дека овие вакцини биле тестирани за безбедност и ефикасност во рандомизирани плацебо-контролирани испитувања.

Повторно гледајќи го Infanrix како пример, документот за Збирна основа за одобрување на FDA открива дека не бил користен инертен плацебо. Наместо тоа, АХЛ утврди дека вакцината DTaP е „безбедна“ врз основа на споредба на несаканите настани по администрацијата на постарата вакцина против пертусис со цели клетки (DTP), која беше повлечена од пазарот во САД токму затоа што беше повеќе „реактогена “ и предизвика загриженост на родителите за повреди кај децата.

Во голема мера, тужбите за повреди од вакцини против производителите на ДТП доведоа до тоа  американската влада во 1986 година да донесе закон со кој се доделува широк правен имунитет на производителите против тужбите за повреди од вакцини и воспоставување Програма за компензација на повреди од вакцини (VICP), за да се префрли финансискиот товар од повредите од вакцини, од фармацевтската индустрија кон потрошувачите.

Вакцината DTP сè уште е широко користена во земјите во развој, каде што студиите за „неспецифичните ефекти“ на вакцините, (термин кој се однесува на корисни или штетни несакани последици од вакцинацијата) покажаа дека вакцината е поврзана со зголемена стапка на смртност кај децата.  Како што велат водечките истражувачи во оваа област во студија од 2017 година објавена во списанието EBioMedicine на Lancet:

„Треба да загрижува тоа што ефектот на рутинските вакцини врз смртноста од сите причини не беше тестиран во рандомизирани испитувања. Сите моментално достапни докази сугерираат дека вакцината ДТП може да убие деца од повеќе други причини отколку што спасува од дифтерија, тетанус или пертусис. Иако вакцината ги штити децата од целната болест, истовремено може да ја зголеми подложноста на неповрзани инфекции“.

Откриено е дека овој штетен неспецифичен ефект е вистинит за „неживите“ вакцини генерално, што се типови на вакцини кои обично содржат алуминиумски адјувант, а ефектот е особено изразен за женските деца. (За атенуираните „живи“ вирусни вакцини, како што е вакцината против морбили, не е потребен адјувант за да се предизвика доволен имунолошки одговор бидејќи изложеноста на антиген од вакцината поблиску наликува на изложеност на целиот жив вирус од природна инфекција).

Документот на FDA за Infanrix интересно опишува една студија за ефикасност за вакцината DTaP како „плацебо контролирана“, но не се споменува плацебо контролна група. Наместо тоа, „плацебото“ што очигледно се користеше беше вакцината ДТП. Проблемот со биолошки реактивни супстанции кои вообичаено се користат наместо вистинско плацебо се гледа во насловот на студијата објавена во Annals of Internal Medicine: „Што е плацебо: Кој знае? Анализа на рандомизирани контролирани испитувања“. Тој преглед истакна дека повеќето студии „не го открија составот на плацебото во студијата“ и дека „нема регулатива за составот на плацебо, што може да влијае на резултатите од студијата“.

Секако, користењето на друга вакцина што содржи алуминиум како „плацебо“ со која ќе се утврди наводната безбедност на друга вакцина што содржи алуминиум, ќе ја скрие вистинската стапка на несакани настани по вакцинацијата, овозможувајќи фармацевтскиот производ да биде прилично бесмислено означен како „безбеден“ од страна на АХЛ.

Наместо рандомизирани плацебо-контролирани испитувања кои ја покажуваат долгорочната безбедност на вакцините што содржат алуминиум, истражувачите мора да се потпрат на токсиколошки студии или постмаркетиншки набљудувачки студии.

Сепак, како што во 2015 година призна директорот на Канцеларијата за безбедност на имунизација на ЦКБ, Френк Де Стефано, „нема големи епидемиолошки студии кои конкретно ги испитуваат асоцијациите помеѓу здравствените исходи“ и алуминиумските адјуванти. Иако ЦКБ се потпира на студијата на АХЛ од Миткус и сор. да го поддржи своето тврдење за наводната безбедност на вакцините со помош на алуминиум.

 

 

„Безбедната граница“ на FDA за изложеност на алуминиум наспроти распоредот за вакцини

 

Агенцијата за заштита на животната средина (EPA) воспостави максимално ниво на загадувачи за алуминиум во водата за пиење од 0,05-0,2 милиграми на литар (mg/L), а максималната „безбедна“ граница на FDA за вода за пиење е 0,2 милиграми на литар, или 200 микрограми на литар (μg/L). Според федералните регулативи, за големи количини на лекови или терапии кои се администрираат парентерално, што значи не преку гастроинтестиналниот тракт (како што е интрамускулна или интравенска инјекција), FDA воспостави максимална „безбедна“ граница од 25 микрограми на литар (μg/L). Овие производи мора да содржат предупредување во упатствата на пакувањето дека содржината на алуминиум „може да биде токсична“ и дека „Истражувањето покажува дека пациентите со нарушена бубрежна функција, вклучително и предвремено родени новороденчиња, кои примаат парентерални нивоа на алуминиум поголеми од 4 до 5 μg/kg /ден акумулираат алуминиум на нивоа поврзани со токсичност на централниот нервен систем и коските. Оптоварување на ткивото може да се појави при уште пониски стапки на администрација“.

Агенцијата за токсични супстанции и регистар на болести (ATSDR), оддел кој е административно надгледуван од директорот на ЦКБ и работи заедно со ЦКБ и АХЛ под покровителство на Одделот за здравство и човечки услуги (HHS), исто така, дефинираше „минимално ниво на ризик“ (MLR) за алуминиум, што е „проценка на дневната човечка изложеност на супстанција што веројатно ќе биде без значителен ризик од негативни ефекти (неканцерогени) во одредено времетраење на изложеноста“. „Безбедно“ ниво за „хронична орална изложеност (365 дена или подолго) на алуминиум“, според ATSDR, е 1 mg/kg/ден. Токму ова проценето „ниво на минимален ризик“ послужи како основа за пресметките направени од Миткус и сор..

Првата точка што треба да се каже за измамата на ЦKБ, е како таа ја карактеризира таа студија како испитувана „количината на изложеност на алуминиум кај луѓето кои го следат препорачаниот распоред за вакцини“, кога всушност студијата беше ограничена само на дозите на вакцини администрирани на доенчињата за време на нивната прва година од животот. Децата кои го следат распоредот на ЦKБ продолжуваат да примаат вакцини што содржат алуминиум по нивниот прв роденден, така што изјавата на ЦКБ е погрешна. Сепак, тоа е најмалата измама на ЦКБ.

 

Користејќи го распоредот од 2011 година, Миткус и сор. ги разгледа „потенцијалните комбинации на рутински детски вакцини лиценцирани од FDA“, за „да се одредат максималните дози на алуминиум што детето може да ги прими во текот на една година“.

На првиот ден од својот живот, доенчињата обично добиваат 0,25 mg алуминиум од вакцината против хепатитис Б (HepB). На возраст од два месеци и повторно на возраст од четири месеци, тие може да добијат доза на HepB, DTaP, инактивирана полиовирусна вакцина (IPV), вакцина против хемофилус инфлуенца тип Б (Hib) и пневмококна вакцина (PCV), која во зависност од избраните марки може да резултираат со изложеност на алуминиум до 1,2 mg при секоја од тие две посети на лекар. На шестмесечна возраст, децата може да добијат HepB, DTaP, IPV и PCV, што резултира со до 0,975 mg изложеност на алуминиум. На нивниот едногодишен преглед, децата може да добијат вакцина против Hib, PCV и хепатитис А (HepA), што ќе резултира со 0,6 мг изложеност на алуминиум. Студијата ја дава следната табела која ја сумира максималната количина на алуминиум на кој биле изложени доенчињата во текот на нивната прва година од животот според распоредот за вакцини на ЦKБ од 2011 година.

 

FDA и CDC нè уверуваат дека оваа кумулативна изложеност на алуминиум од 4.225 микрограми кај децата штоја добиваат во текот на нивната прва година од животот – претставува „ниска“ количина на алуминиум што е целосно „безбедно“. Сепак, како што е забележано во прегледот на достапни докази за алуминиумските адјуванти и аутизмот објавен во Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, во април 2021 година, таа студија „беше сериозно погрешна“. Сега детално ќе ги испитаме главните грешки на студијата за да илустрираме како тврдењето на владата за безбедност е научна измама.

 

 

Фалсификуваното „минимално ниво на ризик“ на АХЛ за алуминиум

 

Како што беше наведено, заклучокот на истражувачите од АХЛ дека количината на алуминиум кај децата  кои се изложени од вакцините администрирани во текот на првата година од животот претставува „исклучително низок ризик за доенчињата“ беше претпоставен на „минималното ниво на ризик“ поставено од ATSDR од 1. mg/kg/ден, а изложеноста под ова ниво се смета за „безбедна“ од FDA. Користејќи ја таа „безбедна“ граница, истражувачите на АХЛ го пресметаа „телесниот товар“ на алуминиум,  од алуминиум фосфат (AlPO4) или алуминиум хидроксид (Al[OH]3) адјуванси. Добиените два графикони што ги презентираат сугерираат дека кумулативните нивоа на алуминиум на кои децата се изложени според распоредот за вакцини се далеку под „безбедната“ граница на FDA.

 

 

Сепак, ЦКБ не ја информира јавноста дека минималното ниво на ризик што го користеле истражувачите на АХЛ е пресметано врз основа на една студија за проголтан алуминиум лактат, растворлива форма на алуминиум, кај возрасни глувци. Големи проблеми со студијата на FDA беа забележани во анонимната авторска критика објавена на веб-страницата Vaccine Papers во јули 2016 година и насловена „Разоткривање на алуминиумскиот адјувант, дел 2: Фалична студија на FDA за токсичноста на Al адјувантите (Mitkus 2011)“. Како што беше забележано во тој напис, минималното ниво на ризик што го користат истражувачите на АХЛ „се заснова на застарена и погрешна наука“. Тој е „изведен од ‘Ниво без забележано негативно дејство’ (No Observed Adverse Effect Level-NOAEL) измерено во студија при хранење животни“. Написот објаснува:

„Сепак, постои фатален проблем: 26 mg/kg/ден не е NOAEL (безбедна доза) за животните. NOAEL од 26 mg/kg/ден (проголтан) е основата за анализата на Миткус и тоа е погрешно. Научните студии известуваат за негативни ефекти (на пример, повреда на мозокот, когнитивно оштетување и воспаление на мозокот) од внесени (и растворливи во вода) дози на алуминиум од 3,4, 4, 5,6, 6, 10 и 20 mg/kg/ден“.Тие студии се разгледани во посебна статија на Vaccine Papers со наслов „Основата за безбедноста на алуминиумските адјуванти е лажна“.

 

Во трудот објавен во Весникот на американски лекари и хирурзи во 2016 година, Нил З. Милер, автор на книгата Милеровиот преглед на критичните студии за вакцините, на сличен начин објаснува неколку „главни недостатоци во анализата на АХЛ“, почнувајќи со употребата на минимална ниво на ризик што веќе било фалсификувано од други студии со животни (нагласено е):

„За да се одреди внесот на алуминиум со ‘минимално ниво на ризик’ (MRL) за луѓето, беше искористена една студија на животни. Оваа студија покажа дека глувците може да примаат до 26 милиграми алуминиум на килограм телесна тежина дневно (26 mg/kg/ден) без негативни ефекти. По разгледувањето на разликите помеѓу глувците и луѓето (и други фактори), овој број беше намален за да се создаде маргина на безбедност и беше воспоставена MRL од 1 mg/kg/ден за луѓето, вклучително и доенчињата. Но, има проблем: 26 mg/kg/ден не е безбедно количество алуминиум за животните. Неколку студии потврдуваат дека животните се оштетени од многу помали количества алуминиум – 3,4 до 6,1 mg/kg/ден – и најмалку три од овие студии беа објавени пред документот на FDA во 2011 година, така што студијата на FDA беше лажна уште на почетокот“

Во прегледот насловен „Критичка анализа на референтни студии за токсикокинетиката на адјувансите базирани на алуминиум“, објавен во Journal of Inorganic Biochemistry  во декември 2017 година, Жан-Даниел Масон и сор. слично објаснија дека „студијата на Миткус страда од голем број важни предрасуди“. Првиот проблем е што „Користена е несоодветна орална MRL за да се дефинира безбедносната крива“. „Оралната MRL“ што ја користат истражувачите на FDA „ја поставува безбедносната крива превисока“. Цитирајќи ги студиите кои откриваат негативни ефекти кај животните со многу пониски нивоа на изложеност, вклучително и студија од 2017 година која ги набљудува негативните ефекти со изложеност од 1,5 mg/kg/ден, авторите на прегледот забележуваат:

„Со користење на ‘официјалната’ орална MRL,Миткус ја постави безбедносната крива на многу повисоко ниво. Ова ниво беше преценето со фактор до 17,3 (т.е. 26/1,5) кога беше земена предвид најновата студија. Треба да се забележи дека 1,5 mg/kg/ден не е ни NOAEL бидејќи ефектите се документирани на оваа доза“.

Авторите на рецензијата презентираат два коригирани графикони, првично објавени од авторот на статијата во Vaccine Papers, кои покажуваат како, „дури и ако некој користи повисоки експериментални нивоа на NOAEL за пресметка, на пр., 3,4 mg/kg/d, безбедносната граница е достигната (хидроксид) или пречекорена (фосфат) од Ал адјуванси на вакцините“.

 

 

 

 

Инјектиран наспроти внесен алуминиум

 

Станува пострашно. Како што беше наведено, минималното ниво на ризик што го користеа истражувачите на АХЛ како основа за нивните пресметки беше изведено од студија на проголтан, а не инјектиран алуминиум.

Како што FDA совршено знае, „гастроинтестиналниот тракт делува како ефикасна бариера за апсорпција на алуминиум, а релативно малку проголтан алуминиум всушност допира до ткивата на телото“, додека „парентерално администрираните лекови кои содржат алуминиум го заобиколуваат заштитниот механизам на гастроинтестиналниот тракт“ и се „таложи во човечките ткива“. Миткус и сор. слично признааа (нагласено е):

„Сепак, потенцијалните алуминиумски експозиции поврзани со администрацијата на вакцината се различни од диететските изложувања на алуминиум, бидејќи алуминиумот во вакцините не мора да помине низ ѕидовите на гастроинтестиналниот тракт, што е значајна бариера за систематска апсорпција на алуминиум. Наместо тоа, се очекува дека целата количина на алуминиум во адјувантот ќе се апсорбира од мускулите во крвта по вакцинацијата, иако со одредена брзина со текот на времето.

. . . Диететската изложеност на алуминиум (обично како цитрат) резултира со апсорпција на мали количини на алуминиум од цревата (<1%) и во крвотокот“.

Сепак, тие не понудија коментар за тоа како „безбедното“ ниво на изложеност што го усвоија како основа за нивната анализа се засноваше на проголтан алуминиум кај глодари, што разумно може да се толкува како индикативно за намера да се изврши научна измама. Како што коментира Милер:

„MRL за луѓето се добива од диететски алуминиум што им се дава на глувци. Но, на доенчињата им се инјектира алуминиум. Инјектираниот алуминиум го заобиколува гастроинтестиналниот тракт и има уникатни токсични својства во споредба со алуминиумот што се внесува орално. За да се утврди безбедноста на инјектираниот алуминиум, научниците мора да спроведат експерименти со инјектираниот, а не проголтаниот алуминиум“.

 

 

Игнорирање на токсичноста на алуминиумските честички

 

Она што можеби го објаснува неуспехот на авторите да ја признаат неприменливоста на студијата за возрасни глодари користена за да се одреди усвоеното „минимално ниво на ризик“ за човечки доенчиња, е фактот дека тие ја разгледале само количината на алуминиум што се раствора и се апсорбира во крвта, од каде што потоа може да се обработи преку бубрезите и да се излачува во урината, како што навистина придонесува за „телесниот товар“ од токсичноста на алуминиумот; тие целосно го игнорираа количеството на честички алуминиум што останува во ткивата и органите. Ова е „критична грешка“, како што забележа авторот на статијата од Vaccine Papers:

„Анализата на Миткус е разумен начин да се процени токсичноста и задржувањето на проголтаниот алуминиум растворлив во вода ( Al3+ јони). Но, не може да ја утврди безбедноста на честичките со ниска растворливост како перзистентните алуминиумски адјувантни честички.

. . . MRL е изведенa од експеримент за хранење со алуминиум лактат растворлив во вода, а не со нерастворливи и постојани алуминиумски адјувантни честички. Безбедноста на инјектираниот алуминиумски адјуванс може да се докаже само со експерименти со инјектираниот алуминиумски адјуванс (кој содржи нерастворливи и перзистентни честички). Студиите за проголтан алуминиум растворлив во вода не се добра замена. Научните студии утврдија дека инјектираниот алуминиумски адјувант има уникатни токсични својства и начини на движење низ телото („кинетика“) кои не се исти како алуминиум растворлив во вода“.

Усложнувањето на грешката при користење на студија за ингестија на растворлива форма на алуминиум е дополнителната „фатална маана“ од игнорирањето на токсичноста на честичките од алуминиум што остануваат во телото:

„Миткус претпоставува дека алуминиумскиот адјувант има нулта токсичност додека е во форма на честички. ‘Телесниот товар’ на Миткус не ги вклучува тие адјувантни честички на Al. Во анализата на Миткус, само Al3+ јоните (ослободени со растворање на адјувантни честички) се токсични. Ова е причината зошто адјувантната крива на Al има нагорен наклон по секој датум на вакцинација.

. . Ал адјувантните наночестички не се безопасни или инертни. Тие се биолошки активни и предизвикуваат воспаление и активирање на имунолошкиот систем. Затоа Al адјувантот се користи во повеќето вакцини. Адјувантните честички патуваат до ткивата кои можат да бидат повредени од воспаление, како мозокот“.

Написот ја прикажува оваа графичка илустрација за фаталните недостатоци на студијата на АХЛ заедно со следниов коментар:

 

Слика: Инјектираните наночестички на Al адјувантни патуваат до далечните органи каде што остануваат со години, предизвикувајќи воспаление. Миткус претпоставува дека честичките имаат нула токсичност, дури и кога се присутни во чувствителни органи како мозокот. Миткус погрешно претпоставува дека само растворениот Al3+ е токсичен. Нема докази за оваа претпоставка, а убедливи докази постојат дека тоа е погрешно –  од експерименти со животни и студии на други истражувања за токсичност на наночестичките.

 

Нил З. Милер на сличен начин забележува дека „алуминиумските наночестички можат да се транспортираат со клетки од моноцитна лоза до лимфните јазли, крвта и слезината – а исто така може да навлезат во мозокот“. Сепак, АХЛ „претпоставува, без докази, дека овие слабо биоразградливи алуминиумски наночестички, кои се откриени во органите на телото до една година по вакцинацијата, се безопасни и тие не се пресметани од АХЛ како дел од алуминиумскиот товар на телото додека не се растворат“.

 

Масон и сор. исто така ги критикуваат Миткус и сор. за неуспехот да се земе предвид токсичноста на честичките од алуминиум (нагласено е):

„Во својата форма на честички, Al брзо се фаќа и потоа се транспортира насекаде од клетките на имунолошкиот систем. Споредбата на хемиската токсичност на Al јоните, како што се оние кои се апсорбираат на ниво на цревата, и токсичноста на честичките на солите на Al инјектирани [интрамускулно] е затоа бесмислена. Ова е потврдено со атипичната крива на доза-одговор на невротоксичните ефекти на Al хидроксид, со церебрален трансфер на алуминиум и клинички ефект селективно забележан за ниски дози, што е приближно на оние опишани во токсикологијата на честички. Концизно кажано, MRL што се користи за моделирање на ризикот од вакцини треба да се дефинира врз основа на животински експерименти спроведени со Al адјуванси, да се следат за нивните параметри на честичките да бидат во согласност со оние на вакцините и да се инјектира [интрамускулно], наместо студии со растворливи форми на Al (хлорид или лактат) додадени во храната или водата за пиење“.

Кога ја спомнуваа „атипичната крива на доза-одговор на невротоксичните ефекти на Al хидроксид“, тие мислеа на студијата на Гилемет Крепео и сор. со наслов „Нелинеарен одговор на дозата на честички  од алуминиум хидроксид: селективна невротоксичност со мала доза“, објавено во списанието Toxicology во 2017 година. Како што забележаа авторите на таа студија за токсикологија, експериментите на глувци покажаа „фаќање и бавно транспортирање“ на честички од алуминиум „од клетките од моноцитната лоза во инјектираниот мускул до лимфоидните органи и на крајот до мозокот“. Нивните наоди покажаа дека алуминиумскиот адјувант „инјектиран во мала доза во мускулите на глувците може селективно да предизвика долготрајна [алуминиумска] церебрална акумулација и невротоксични ефекти“. Авторите недоволно забележаа дека „споредувањето на изложеноста на адјувантите на вакцините со други нерелевантни изложувања на алуминиум, на пример, растворлив алуминиум и други начини на изложување, можеби не претставуваат валидни пристапи“.Како пример, тие ги наведоа Миткус и сор., чиј модел на задржување кај доенчињата, беше заснован на „стапка на задржување на алуминиум забележана по интравенски инјекции на растворлив алуминиум цитрат што може да се следи“.

Моделот на АХЛ беше „заснован на хипотезата дека алуминиумските адјуванти се раствораат со цитратни јони во мускулната интерстицијална течност, без никакво разгледување на брзото адјувантно клеточно навлегување и системска долгорочна дифузија на адјувантни агломерати“ (Нагласено). Тие заклучија со сугерирање, повторно недооценено, дека е потребна „реевалуација“ на безбедноста на алуминиумските адјуванти. Враќајќи се на критиката на студијата на АХЛ од Масон и сор., тие забележаа дека математичкиот модел развиен од Миткус и сор. исто така, инкорпорираше проценка на задржување на алуминиум кај деца врз основа на студија на еден возрасен, со примена интравенска инјекција на алуминиум цитрат, растворлива форма на алуминиум. Миткус и сор. истакнаа дека „се очекува алуминиумот да не се исчисти од крвта на доенчињата толку брзо како кај возрасните“, и затоа тие се обидоа да го приспособат својот модел за поголемо задржување кај доенчињата.

Сепак, како што Миткус и сор. исто така, признааваат: „За вакцините, инјектирањето е интрамускулно, алуминиумот е во нерастворлива форма (на пример, како фосфат или хидроксид на алуминиум), а мускулите на местото на инјектирање се сметаат за складиште на алуминиум“. Тие признаваат дека едно од ограничувањата на нивната студија е тоа што нивната „функција на задржување“ за алуминиум е „заснована на резултати само за едно лице“, додека идеално би требало да се заснова на фармакокинетски податоци кај повеќе новороденчиња.

За да ја проценат нивната стапка на апсорпција на алуминиум, што ги претставува честичките од алуминиум кои „се раствораат со јони на цитрат во интерстицијалните течности на мускулите“ и се апсорбираат во крвта, тие користеа податоци од студија која ја истражува апсорпцијата на алуминиум администриран интрамускулно кај два зајаци. За секој од двата типа алуминиумски адјуванси кои се користат во детските вакцини (алуминиум хидроксид и алуминиум фосфат). На пример, тие забележуваат дека ако 100 проценти од инјектираниот алуминиум моментално се апсорбира во крвта (што исто така би било случај за интравенска за разлика од интрамускулна инјекција), тогаш ќе има „кратки ‘екскурзии’ на телесните нивоа на алуминиум над MRL по вакцинацијата“. Тие образложија дека со оглед на тоа што апсорпцијата на алуминиум во крвта се случува бавно наместо моментално, ризикот од токсичност е помал. Сепак, тоа размислување е повторно погрешно бидејќи претпоставката дека количината на честички алуминиум што останува во телото е нетоксична – е лажна. Масон и сор. исто така коментираa за овој аспект од студијата на FDA:

„Миткус и сор. ја зеде предвид бавната апсорпција (солубилизација) на Al од адјувансите прикажани од Фларенд и притоа, најде навидум висока безбедносна маргина. За да го изградат својот модел, Миткус и сор. образложија на следниов начин: бидејќи апсорпцијата на алуминиум во крвта беше 51% за фосфатен адјуванс на 28 дена по инјекциите во студијата на Flarend, ќе бидат потребни уште 28 дена за да се апсорбира целата инјектирана доза на адјуванс (вкупно 56 дена). Слично на тоа, бидејќи апсорпцијата на Al во крвта беше 17% за алуминиум хидроксид на 28 денови, целосната апсорпција ќе трае 137 дополнителни денови (вкупно 165 дена). Пресметаното кумулативно количество на алуминиум апсорбирано од вакцините беше значително поголемо од внесувањето на алуминиум преку исхраната. . . но остана под безбедносното ниво за Al фосфат и многу под нивото за Al хидроксид. Заклучокот на авторот е дека Al од вакцините веројатно нема да има значително влијание врз оптоварувањето на телото со Al кај организмот на доенчето, што значи добра безбедност на адјувантите со Al на возраст од 0 до 12 месеци“.

Сепак, студијата на АХЛ „страда од голем број важни предрасуди“. Како што веќе беше забележано, истражувачите на АХЛ користеа несоодветно минимално ниво на ризик што веќе беше фалсификувано од други студии кои покажуваат негативни ефекти кај животните на многу пониски нивоа на изложеност. Тие, исто така, ја игнорираа токсичноста на алуминиумските честички што остануваат во телото наместо да се апсорбираат во крвта. Дополнително, тие инкорпорираа погрешно толкување на студијата за зајаци од Фларенд и сор. во нивниот модел (нагласено е):

„Како Фларенд пред него, Миткус и сор. очигледно сметале дека единствено растворливиот Al има токсичен потенцијал. Неговата проценка за времетраењето на целосната транслокација на Al од местото на инјектирање во крвта. . . се заснова на поедноставена пресметка (види погоре) не земајќи предвид дека кривите на Фларенд сугерираат дека завршувањето на транслокацијата на Al во плазмата е или во тек (фосфат) или речиси е постигнато (хидроксид) на 28-от ден (види погоре). Последица на оваа премногу едноставна пресметка, е потценување на времето на био-упорноста на Al во одредена форма. Хистолошките студии спроведени по [интрамускулна] инјекција на Ал хидроксид покажаа дека честичките Al и грануломите што ги предизвикува, сè уште се детектираат во инјектираниот мускул по месеци во студии на животни и неколку години (до 12 години) кај возрасни пациенти со хроничен  синдром на замор по вакцинација. Иако генетските фактори може да ја објаснат ниската интрацелуларна растворливост на Al хидроксидот кај осетливи индивидуи, потценувањето на Миткус на стабилноста кон растворање на алуминиумските адјуванти е сигурно и значајно“.

Алуминиумот од вакцините, исто така, не останува на местото на инјектирање, но „може да мигрира подалеку од мускулот во неговата форма на честички“. Студијата на FDA образложи дека е „охрабрувачко“ што „долгорочното складирање во депоа“ на алуминиум растворен од местото на инјектирање најверојатно е првенствено во коските, а не во органите како мозокот. Во однос на ова размислување, Масон и сор. дадоа дополнителен коментар (нагласено е):

„Имајќи го предвид само растворливиот Al, Миткус сметаше дека ‘долгорочните складишни депоа (на растворен Al од местото на инјектирање), најверојатно ќе бидат скелетни и дека не е зафатен некој почувствителен систем на меки органи – е смирувачки’. Оваа смирувачка претпоставка не ја зеде предвид судбината на честичките на алуминиумот. На ист начин, една неодамнешна студија изведена кај предвремено родени бебиња вакцинирани на возраст од 2 месеци, фокусирана само на растворливиот Al што може да се открие во телесните течности: авторите се почувствуваа ‘охрабрувачки’  од фактот што не забележаа покачување на Al во серумот и урината 24 часа по администрацијата на вакцините кои содржат вкупна доза од 1200 μg Al (околу 200 μg/kg). Отсуството и на забележлива апсорпција и на брза елиминација на Al од адјувантите, попрво претставува легитимна причина за загриженост, бидејќи, како последица, веројатно укажува на системска упорност на имуностимулирачките и невротоксични честички на Al кои се префрлаат во лимфоидните органи и потенцијално стигнуваат до мозокот“.

Студија на Грант Мекфарланд и сор. објавена во Journal of Trace Elements in Medicine and Biology во декември 2019 година, на сличен начин ја критикува студијата на Миткус, опишувајќи ја како „темелно проучена како само математичко патување засновано на погрешната претпоставка дека оралните дози на алуминиум (со различна форма од оние што се наоѓаат во вакцините) кај возрасни глувци може да се користат за да се предвиди влијанието на вакцините со адјуванти , како тие податоци да можат да се трансформираат преку математика во релевантни податоци за инјектираните форми кај возрасни луѓе и деца“. Како што Мекфарланд и сор. сумира (нагласено е):

„Накратко, трудот на Миткус изврши проценка на безбедноста на нерастворливите во вода форми на инјектиран алуминиум кај возрасни луѓе – со една студија на диетални форми на алуминиум растворливи во вода кај возрасни глувци. Оваа студија, избрана меѓу многуте од ATSDR, беше искористена за да се тврди дека дозите на алуминиум што се користат кај луѓето се безбедни. . . . Студии кои користат администрација на алуминиум преку орален раствор на цитрат. . . не се од значење за проучување на токсичноста на типот на алуминиум од вакцините. . . . Студиите врз животни се дополнително ограничени поради нивната неможност да ја решат хипотезата за генетска варијација во толеранцијата на алуминиум кај луѓето“.

Во однос на важноста  спрема тоа како истражувачите на АХЛ ја наведоа студијата на зајаци дека нуди уверување за безбедноста на алуминиумските адјуванси во вакцините, Масон и сор. слично коментираа (нагласено е):

„Наместо да се зборува за смирувачката природа на овие резултати, авторите требаше да донесат обратен заклучок од гледна точка на безбедноста на вакцините, нагласувајќи ја ниската елиминација на растворливите Al адјуванти, особено адјувантот базиран на хидроксид, и потребата за понатамошни долгорочни студии на поголем број животни. Самите регулаторни агенции би требало да бидат советувани да нарачаат комплементарни токсико-кинетички студии со цел да се избегне ширење на опасни информации за брзата елиминација на адјувантите со Al, особено откако ќе дознаат за следните студии кои покажуваат фагоцитоза, интрацелуларна перзистенција, миграција на далечина и невротоксичност на Al адјувансите“.

 

 

Заклучок

 

Сега размислете повторно како ЦКБ ја цитира студијата на АХЛ од Миткус и сор.  што „покажа“ дека алуминиумот од вакцините „не се апсорбира лесно од телото“. Неизбежниот логичен заклучок е дека ова тврдење од установата „јавно здравство“ е опасна дезинформација.

ЦКБ вели дека целта на алуминиумот во вакцините е да им помогне на вакцините „да работат подобро“, но тоа што навистина значи е дека им овозможува на производителите да го постигнат нивото на циркулирачки антитела потребни за да добијат лиценца од FDA, без разлика дали или не тоа ниво на антитела е во корелација со имунолошката заштита од болести.

ЦКБ вели дека алуминиумот се користи во вакцините повеќе од 70 години, но секако тоа не значи дека затоа кумулативните нивоа на алуминиум на кои се изложени децата денес според препорачаниот распоред на ЦКБ се „безбедни“.

ЦКБ вели дека секоја адјувантна вакцина се подложува на клинички испитувања пред да добие лиценца, но АХЛ им дозволува на производителите на вакцини да се откажат од рандомизираните плацебо-контролирани испитувања во корист на споредување на стапките на несакани настани помеѓу поединци кои примаат експериментална вакцина и друг производ што содржи алуминиум.

ЦКБ вели дека владините агенции ги следат податоците од постмаркетиншкиот надзор за да се осигури безбедноста на вакцините, но таквите податоци не се замена за рандомизирани плацебо-контролирани испитувања, а овие владини агенции едноставно немаат кредибилитет со оглед на нивниот вроден судир на интереси и историски запис за погрешно карактеризирање на науката за да одговара на нивните политички цели.

Д-р Френк ДеСтефано, постар автор на неодамнешната студија на ЦКБ во која се признава поврзаноста помеѓу адјувантните вакцини и астмата, во 2015 година го призна отсуството на набљудувачки студии кои конкретно ги испитуваа асоцијациите помеѓу здравствените исходи и вакцините што содржат алуминиум.

ЦКБ вели дека „количината на изложеност на алуминиум кај луѓето кои го следат препорачаниот распоред за вакцини е мала и не се апсорбира лесно од телото“, но тоа тврдење се заснова на фатално погрешна студија за моделирање на АХЛ која го заснова својот заклучок на веќе фалсификувано „минимално ниво на ризик“ за изложеност на алуминиум и намерното непознавање на АХЛ за токсичноста на честичките од алуминиум во вакцините што остануваат во ткивата и органите наместо да се раствораат и апсорбираат во крвта, каде потоа може да се обработи преку бубрезите и да се излачува во урината.

Како едноставен мисловен експеримент, размислете каков ќе биде одговорот од естаблишментот за „јавно здравје“ и мејнстрим медиумите доколку наодите од таквата студија го поддржат заклучокот дека количината на алуминиум на која се изложени деца од вакцините предизвикува штета. Некако, секоја студија која сугерира дека вакцините можат да предизвикаат штети е фатално погрешна, додека секоја студија чии наоди може да се толкуваат, или погрешно да се протолкуваат – како поддршка на владината политика за вакцини, несомнено е прифатена како уште поголем доказ дека вакцините се „безбедни“, без оглед на какви било методолошки ограничувања или огромни разлики помеѓу заклучоците на авторите и нивните вистински наоди.

 

Накратко, тврдењето на ЦКБ дека алуминиумот во вакцините е докажано „безбеден“, вклучително и за доенчињата, е целосна лага и показател за тоа како владата е подготвена да изврши научна измама за да ги одржи нејзините постојни препораки. Фактот дека ЦКБ толку грубо погрешно ја карактеризира состојбата на научното знаење за токсичноста на алуминиумот е јасна илустрација за неговата недоверливост. Очигледно, владата повеќе се грижи да им служи на финансиските интереси на фармацевтската индустрија отколку на јавното здравје.

 

 

Автор: Џереми Хамонд

Извор

2024 © Developed by PROCESS IN. Hosted by  INHOST.