Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Корвелва: Збирен извештај со потврдени податоци од други лабаратории

Здружението CORVELVA – Регионален координативен комитет за слобода при вакцинациите –  Венето, е основано во 1993 година. Се залага за слободен избор при вакцинација, како и правна поддршка. Нуди помош на семејствата кои изгубиле блиски поради вакцина или добиле трајно оштетување, нивно обесштетување и битката со правниот систем. Информации за целокупното научно истражување во врска со ефективноста на вакцинациите и можните несакани реакции на истите.

Успеаја да соберат средства преку донации и да направат анализи на неколку вакцини кои се присутни на глобалниот пазар. Ваквите анализи ги потврдија и други независни реномирани лабаратории.

Резултатите за тоа што сѐ содржат вакцините, се во најмала рака – шокантни, имајќи го во предвид фактот дека точната формулација на одредена вакцина е „деловна тајна“.


Драги пријатели,

го презентираме овој извештај со поинаква и поемотивна состојба на умот, бидејќи е последен за 2019 година и дојдовме до крајот на она што го планиравме за оваа година.

Извештајот е документ збир на се она што сме направиле и само го потврдува она што претходно беше хипотетичко, а сега е сигурен податок.

Како што почнавме од 2017 година, ние ги самофинансираме нашите проекти благодарение на членарините и донациите и ќе продолжиме во 2020 година, со цела низа истражувања што треба да го доведат прашањето на повисоко ниво.  Во меѓувреме, ќе ги посветиме следните неколку месеци да ги информираме и да комуницираме со странски здруженија за да се продолжи со меѓународна жалба, за неприфатливата ситуација. Имаме многу работа, искрено има повеќе идеи од достапните ресурси и економски можности.

Заедно, започнавме патување кое трае долго време, а денес успеавме да ги направиме резултатите од овој проект познати на целиот свет. Нашата решеност, како родители и италијански граѓани, е денес пример за многу други нации, кои за жал се подготвуваат да се борат со истите битки за одбрана на основните човекови права.

Да, тоа е многу точно, институциите се прават глуви и сеуште не се придвижува ништо – барем не на јасен начин. Најстрашно е што нашите деца се исклучени од училиштата, но ајде да погледнеме наоколу. Светскиот систем гравитира околу догмата за вакцинирање поддржана од „научна заедница“ која, само во Италија, за неколку години доби повеќе од половина милијарда евра. (1) Навистина многу пари се дадени на голем број псевдо-научници, лекари и мрзливи, најмени политичари, подготвени да ги заштитат интересите на оние субјекти што проф. Ренди Шекман (Нобелова награда за медицина во 2013 година), ги дефинира како „касти“. (2)

„Науката е во опасност – повеќе не е сигурна затоа што е во рацете на затворена каста и на нешто друго освен независно“ и ова е сега евидентно дури и за најскептичните посматрачи – ако се со добра волја. Спроведува интереси на оние што не се придружуваат на научната метода, барем не како што треба. Произведува студии кои, за да бидат објавени, мора да бидат во согласност со некои наметнати догми, изоставајќи некои податоци што „не се согласуваат“ или потенцирајќи други „ попогодни“. Ова е нешто што го доживеавме директно, иако само ние го гледаме овој свет.

Во оваа очајна состојба, се најдовме себеси да мораме да се соочиме со правно наметнување во администрација на фармацевтски производи, преку закони што директно ја збогатува и ѝ ја зголемува моќта на кастата, како што ја нарекува Нобел Шекман.

Пред ваквата социјално-политичка состојба, ние како свесни и решени граѓани и родители се охрабривме самите себеси, со помош на други граѓани како нас. Оние активности што ги презедовме се чинеа поефективни или едноставно „поприфатливи“, засновани на нашите можности. Покажавме дека со мала сила, но со решеност, можеме да дадеме одлични резултати.

Започнавме со овие неколку воведни реченици затоа што денес, како последен извештај на „Корвелва“, ќе зборуваме за најновите резултати, кои се потврдени преку анализи извршени и од престижен европски универзитет и од други овластени лаборатории лоцирани во различни делови на светот . Податоците кои беа се поизвесни и веројатни со тоа што се претпоставуваше и претходно, сега се демонстрирани!

Меѓу другото, испитавме неколку токсични и / или канцерогени соединенија, како што се NDMA нитросодиметиламини и цијанохидрини, а резултатите од анализите се навистина вознемирувачки. Ние нужно ќе разговараме за ова со рецензирани публикации в рака, за да не ги загрозиме самите публикации.

Како што е објаснето, овие длабински студии, како и оние за секвенционирање на феталната ДНК, се предмет на следната публикација која моментално се рецензира, па затоа навистина соопштуваме само мал дел од она што ќе биде објавено, но ова е она што го бара науката, датумот да е нов. Останува фактот дека контролните тела добија сè, во оригинал!

Ќе продолжиме со информации и ќе се бориме вознемирувачките резултати да се разгледуваат такви какви што се, чисти аналитички податоци без предрасуди или идеологии. Производите анализирани од нас треба да бидат повлечени масовно и треба да се постави големо прашање за интересите што гравитираат кон оние што самите се поставени против нашите анализи и / или во корист на догмата за вакцинирање.

Заедно можеме да се обидеме да го запреме сето ова лудило.

Резиме на потврдени резултати добиени за секоја вакцина

За да се спроведе ова истражување, ОДЛУЧИВМЕ да користиме лимит во нанограми и микрограми, што всушност е над границата за соединенија, кои се остатоци од производствениот процес и што не се пријавени во техничкиот лист.

Треба да се потенцира дека кумулативната количина на овие загадувачи е над микрограми по доза, иако во моментот не е можно да се направи точна квантификација, бидејќи повеќето загадувачи не се познати и затоа не е можно да се спроведе студијата со користење на стандарди за аналитичка контрола.

Од резултатите од скринингот и контролите со стандардите, се чини дека метаболичката фракција покажува соединенија чие присуство може да се објасни само со лоша контролa и следствено, со слабиот квалитет на суровините и реагенсите. Особено, вкрстената контаминација со хемиски соединенија со позната фармаколошка активност е надвор од контрола, иако е можно производствениот процес на вакцини во меѓувреме да се промени, а со тоа и составот.


Збирен извештај од анализата на вакцините Infanrix hexa,Hexyon, Priorix tetra и Gardasil 9

 

Спецификација на добиените резултати

На крајот од ова резиме, ќе ги поставиме сите извештаи за извршените анализи, ве молиме проследете ги за детално разбирање на резултатите, бидејќи овде подолу ќе разговараме само за потврдените анализи преку скрининг на второ ниво , контролни стандарди и / или меѓу лабораториски.

Пример за подобро разбирање: овластен давател на услуга изврши одредена анализа по наше барање. Од нив беше побарано да работат на цели, да идентификуваат присуство или отсуство на некои органски или неоргански соединенија во одредени вакцини (не сите) или генетски секвенци. Затоа, резултатот е само за тоа што баравме да се потврди, што е неопходен елемент за потврдување на валидноста на методот користен од нас.

Причината за неупотреба на бројни контролни стандарди и други вакцини на пазарот има економски и логични корени: ние не сме институција за истражување иако правиме детални студии. Откако ќе го пријавиме непридржувањето кон стандардите до регулаторните тела, за да го побиеме она со што треба да се натпреваруваме, на сите намери и цели несоодветно ги заменуваме регулаторните тела. Сами во истрага што ќе зависи од нив после извештај со оваа големина и тоа го правиме затоа што нашите податоци ги нарекоа нецелосни.

Анализа на вакцината Hexyon®

Метагеномска

Присуството на контаминација со генетски материјал беше потврдено со меѓу-лабораториска анализа кај европски овластени даватели на вакви услуги.

Присутната ДНК е еднаква на 6,88 ng вкупно по доза (оваа количина се однесува на откриениот извештај. Податоците на интер-лабораториската анализа е предмет на рецензија и затоа не е откриен, но го потврдува редоследот на големината), од кои 0, 1% потенцијално доаѓаат од веро клетки (Cercopithecidae), тоа е 688 pg / доза. Ние ги идентификувавме Clostridium phage phiCT453A и SV40 заедно со други вектори за клонирање.

Присуство на полио вируси тип 1 и 2

Во овој случај, одговорот на ЕМА на отсуство на полиовирус 3 беше многу генеричко – отсуството на полиовирус 3 не е несообразност за нив, затоа што тие го сметаат присуството на антигенот Д, како способност да создаде имунизација. Очигледно, ние го баравме овој протеин, но не успеавме да го најдеме. Би било одлично да се развие детална анализа за ова точка.

ДНК и РНК на бактерии кои се користат за производство на Corynebacterium diphtheriae (дифтерија), Clostridium tetani (тетанус), Bordetella pertussis (пертусис) и антигени на хемофилус инфлуенца

ЗАБЕЛЕШКА: адвaнтниот генетски материјал присутен во вакцината, може да се поврзе со алуминиумскиот додаток / засилувач, со можно зајакнување на токсичните ефекти (воспалителни, автоимуни и капацитети на тумор). Повторно повторуваме дека, од потврдените податоци од другите контролни лабаратории  – безбедноста и ефикасноста на оваа вакцина останува сомнителна, што резултира во целосно некомпатибилен производ во однос на квалитетот.

Анализа на Gardasil 9®

Хемиско – протеинска

По претходните резултати, ОДЛУЧИВМЕ да истражиме понатаму, со меѓу-лабораториска потврда, идентификувавме соединение APDB (нелегален амфетамин), Веќе е пријавено во NAS (Санитарна полиција на Италија) на 23.05.2019 година. Две различни лаборатории потврдуваат присуство на супстанција која припаѓа на класата на нелегални APDB соединенија.

Повторно повторуваме: не можеме да го купиме стандардот за контрола, затоа што APDB е класифициран како наркотик (3) и не може да го добијат лица без конкретно овластување, затоа ја доставивме целата документација која потврдува присуство на супстанција која припаѓа на АПДБ класа и можното потекло на контаминацијата. (Забелешка: за регистрација на Гардасил 9® ЕМА оценува дека Л-тирозин се користи како суровина за производство на оваа вакцина и е екстрахирана од човечка коса со потекло –  Кина. (4) Главното производство на оваа суровина доаѓа од Кина. Зависниците од наркотици имаат многу високо ниво во косата.)

Метагеномска

Присуството на генетски материјал е потврдено и со меѓу-лабораториска анализа кај европски овластен давател на вакви услуги. Откриено е:

 • ДНК од човек и глушец (под границите на детекција на инструментот);
 • Адвантни вируси;
 • L1 фрагмент од двојно синџиреста ДНК на ХПВ вирус;
 • Фаги;
 • Вирус Molluscum contagiosum;
 • Ретровируси:

              Мурин леукемија вирус;

                     Човечки ендоген ретровирус К;

                      Saccharomyces.

ЗАБЕЛЕШКА: адвантниот генетски материјал што се наоѓа во вакцината може да биде врзан за алуминиумскиот додаток, со можно зајакнување на токсичните ефекти (воспалителни, автоимуни и туморни способности).

Анализа на Priorix Tetra вакцина

Метагеномска

Присуството на генетски материјал е потврдено и со лабораториска анализа, кај европски овластен давател на вакви услуги.

Количините се однесуваат на објавените извештаи. Податоците на интер-лабораториската анализа се предмет на рецензија и затоа не се откриени, но тие го потврдуваат редоследот на големината.

ДНК – Вкупната количина на ДНК присутна во оваа вакцина се движи од: 1,7 – 3,7 мг / доза и таа е со сила како главна компонента на вакцината. Има околу 80% човечката ДНК (74-88%) и пилешка ДНК (0-4%).

Човечкиот геном е комплетен е, со висока молекуларна тежина, квалификувано дека припаѓа на феталната линија MRC-5. Тоа е континуираната клеточна линија добиена од пулмонално ткиво на машки абортиран фетус од 1960-тите. Секвенцирањето на оваа клеточна линија покажа дека е многу генетски модифицирана и потенцијално канцерогена. Анализата на секвенционирање на целиот ДНК геном беше извршена во американски давател на услуги (лабораторија).

РНК – Човечка 68-87%, пилешка 0-0,2%.

Атенуирани вируси – следниве ослабени вируси се пронајдени во вакцината со сериски број A71CB256A:

Варичела (ДНК) 11%;
Заушки (РНК) 0,008%;
Сипаници (РНК) 0,004%;
Рубеола 0,00004%. (114 од 260 милиони секвенци)

Во вакцината ирелевантно е присуство на рубеола (пониско од адвантните вируси, прикажано подолу) кое беше потврдено меѓу-лабораториски. Ова сериозно ја поткопува ефикасноста на вакцината.

Вирусни квази-видови

245 варијации се идентификувани во геномот пронајден во  вакцинита која содржи варичела, во однос на референтниот геном користен за анализа (див сој од видот Dumas). Од овие варијации, 154 се главни, додека останатите 91 се варијанти на квази видови. Нема разлика помеѓу варијациите што се наоѓаат во двете лотови. Во геномот на заушки, 40 квази видови, варијации се идентификувани во однос на референтниот геном користен за анализа (геном на сој Jeryl-Lyn). Споредбата помеѓу варијантите кои се наоѓаат во двата лота (4) ги истакнува разликите. ЕМА не беше во можност да ни ги обезбеди секвенците за вирусите што ги користи производителот за оваа вакцина, бидејќи тие се трговски тајни, поради што не знаеме колку вирусите во вакцините се сменети во споредба со она што го изјавува производителот.

Поради малата количина, не беше можно да се откријат квази видови варијации за геномите на морбили и рубеoла.

Адвантни вируси

Го потврдивме присуството на овие адвантни вируси:

     Човечки ендоген ретровирус К;
     Вирус на птичја леукоза;
     HERV-H / env62.

Општо за сите вакцини

Анализа на хемиски загадувања со контролни и меѓу-лабораториски стандарди

Две соединенија беа избрани да бидат анализирани со сертифицирани стандарди за контрола, засновани на достапноста и конзистентноста на полу-квантитативните податоци и влијанието врз здравјето. Овие соединенија беа потврдени како слични (т.е. со структурен идентитет од 75 – 80%: изомери / изобари). Исто така со интер-лабораториска анализа. Структурата на овие соединенија ќе биде откриена со рецензирана публикација.

Скрининг на второ ниво на хемиски загадувања

Извештајот за скрининг на второ ниво, како што веќе споменавме, е поделен на три анализи:

 • Детален скрининг на потопениот дел (65% од вкупните сигнали) и споредба со базата на податоци за откриените супстанции, вклучително и во базата на податоци за токсини.
 • Анализа на неутрални загуби: откривањето на стабилни неутрални фрагментации ни овозможуваат да претпоставиме кои молекули што се содржат во вакцината, од непозната структура, се со потенцијални токсични ефекти доколку функционалните групи имаат канцерогена и мутагена активност [„Група на загриженост“ создаден од ЕМА за орални лекови вклучува соединенија слични на афлатоксин, Н-нитрозо и алкил-азокси, како што е објавено во ICH директивите М7 (Р1). (6)

Нови кандидати за соединенија: кај сите вакцини беа откриени потенцијално токсични соединенија (вкрстено загадување) врз основа на споредба со бази на податоци. Би било корисно да се направи анализа со употреба на стандарди за проверка, за да се потврди нивниот идентитет.

Неутрални загуби: ги испитувавме цијанилните групи (дериват на цијанидната киселина користена за подготовка на вакцината за хемофилус Б) и нитросодиметиламинот, канцероген контаминант што се наоѓа во други лекови и е предмет на проценка од ЕМА. (7)

За да ја разберете функционалната група на нитросодиметиламини, земете го во предвид фактот дека се од истата класа на загадувачи како оние кои што се во лековите Ранитидин и Сартан, кои беа неодамна повлечени од пазарот во Европа. Втората функционална група е онаа на цијаниди, од кои знаеме дека има декларирано присуство на натриум цијанид како што е прикажано во техничките листови со податоци за вакцината Превнар. (9)

Скринингот на второ ниво, даде позитивен одговор за сите вакцини. Во моментот не можеме да ги објавиме деталните анализи, зошто се во фаза на рецензија. Сите регулаторни тела се запознаени со нашите резултати.

Легислатива

Забележете што мора да се направи со закон за комерцијални лекови: (10)

Годишна програма за контрола овозможува да се гарантира дека составот на лековите кои се во продажба, соодветсвува со спецификациите за квалитет, кои произлегуваат од процедурите за авторизација. Таа е основана секоја година од страна на AIFA , откако ќе го слушне мислењето на Националниот институт за здравство, а го одобрува Техничкиот научен комитет на AIFA . Канцеларијата за квалитет на производите на AIFA, бара од NAS (Санитарна полиција) одговорност за спречување на малверзации во  прехранбени производи, лекови и пијалоци, кои се во програмата, преку  земање на примероци од лековите кои се праќаат во ISS за анализа во аптеките или веледрогериите.

Ако резултатите од анализата откриваат разлики од она што е декларирано, Канцеларијата за квалитет на производот на AIFA ги презема неопходните мерки. Анализите се базирани и се извршуваат во контекст со пријавените спецификации за квалитет, за секој регистриран лек. Канцеларија за квалитет на производите, исто така, управува со одземање на лиценца и суспензија на одреден лек на пазарот.

Овластувањето за продажба на лек може да се отповика, со последователно дефинитивно повлекување од пазарот кога:

-лекот е штетен во нормални услови на употреба;

-лекот го нема терапевтскиот ефект или ефектот за кој е наменет;

-односот ризик / корист не е поволен во нормални услови на употреба;

-лекот не го има декларираниот квалитативен и квалитативен состав;

-лекот се произведува во неовластени установи.

Овластувањето може да се отповика дури и кога информациите за апликацијата за лиценцирање на лекот се смета дека не се точни или има отсуство на контроли на готовиот производ, неговите компоненти или меѓупроизводите во производството.

Покрај интервенциите усвоени на национално ниво, мерките на системот „Брзи сигнали“, дефинирани врз основа на споделени европски процедури, се спроведуваат во исто време; Овие се состојат во различни активности и известувања според функционален тип на сериозност на дефектот, по класификација на итни случаи.

Сликата ја опишува класификацијата на дефектите и поврзаните активности што треба да се преземат.

Забележете дека дефектите откриени со анализата спроведена од Corvelva спаѓаат во Класа I и II, бидејќи вакцините се лекови за употреба со инјектирање, а откриените загадувања се од хемиски и генетски вид.

Истакнуваме дека до сега не е преземена никаква мерка од регулаторните агенции и покрај известување за резултатите  на AIFA, од прелиминарните анализи и до санитарната полиција, за присуството на APBD соединението во вакцината Гардасил 9®. Ова е сериозно кршење на принципот на претпазливост и потреба од брза интервенција, како што е предвидено од страна на Системот за брза сигнализација за заштита на јавното здравје.

Тимот на Корвелва

Превземете го збирниот извештај овде.

Забелешки:

 1. https://www.corvelva.it/it/approfondimenti/sistema-sanita/case-farmaceutiche/efpia-italia-tutti-i-trasferimenti-di-valore-delle-big-pharma.html
 2. http://www.medicinapiccoledosi.it/medicina-convenzionale/premio-nobel-la-medicina-randy-schekman-la-scienza-mano-ad-casta/
 3. http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Legge_79_2014.pdf
  http://www.rivistagiuridica.aci.it/fileadmin/Documenti/Decreto_25_giugno_M_Salute_02.pdf
 4. https://www.unodc.org/documents/scientific/Trends_and_Patterns_of_ATS_and_NPS_2017.pdf
 5. Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS) Analysis Journal of Food and Drug Analysis, Vol. 13, No. 3, 2005, Pages 193-200Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS) Analysis of Amphetamine, Methamphetamine, 3.4 -Methylenedioxy- amphetamine and 3,4-methylenedioxymethamphetamine in Human Hair and Hair SectionsDONG-LIANG LIN1,2 *, REA-MING YIN1 aND RAY H. LIU3
 6. https://www.ema.europa.eu/en/documents/ … /ich-guideline-m7r1-assessment-control-dna-reactive-mutagenic-impurities-pharmaceuticals-limit_en.pdf
 7. http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/comunicazione-ema-sul-principio-attivo-valsartan-19112018 
 8. https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/ … / news / non_solo_ranitidina_per_l_ema_vanno_testati_tutti_i_farmaci_per_impurita_cancerogene-237010173 /
 9. https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-discussion/prevenar-epar-scientific-discussion_en.pdf
 10. http://www.bollettinosifo.it/r.php?v=2598&a=26744&l=329640&f=allegati/02598_2016_06/fulltext/05_EspOpin_Cannizzo.pdf

 

2024 © Developed by PROCESS IN. Hosted by  INHOST.