Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Вистината за ХПВ вакцините – Дел 2: Загриженост за зголемени невролошки и автоимуни настани по ХПВ вакцините

Истражувачите кои внимателно ја разгледаа ХПВ вакцината Гардасил заклучија дека ризиците од вакцината се чини значително ги надминуваат сè уште недокажаните долгорочни придобивкиобјaвено на The Epoch Times

Овој втор дел од серијата од повеќе делови за вакцината за хуманиот папиломавирус или ХПВ ги испитува студиите што ги поврзуваат вакцините со зголемен ризик од сериозни невролошки и автоимуни нарушувања. Прочитајте го првиот дел овде.

 

 

Резиме на клучните факти

 

-Данскиот преглед на 79.102 женски и 16.568 машки испитаници покажа дека вакцините за ХПВ значително ја зголемиле стапката на сериозни нарушувања на нервниот систем. Синдромот на постурална ортостатска тахикардија (POTS) и комплексниот регионален синдром на болка (CRPS) беа оценети како „дефинитивно поврзани“ со ХПВ вакцината.

– Голема данска и шведска студија, вклучувајќи речиси 300.000 девојчиња, откри значајна поврзаност помеѓу вакцината против ХПВ и зголемените стапки на Беше-ов синдром (стапка 3,37), Рејно-ова болест (1,67) и дијабетес тип 1 (1,29).

-Голема студија вклучувајќи 3 милиони Данки и Швеѓанки на возраст од 18 до 44 години, идентификуваше седум несакани настани со статистички значајни зголемени ризици по вакцинацијата против ХПВ: тироидитис Хашимото, целијачна болест, лупус еритематозус, пемфигус вулгарис, Адисонова болест, Рејноова болест и миелитис или енцефаломиелитис.

-Француско истражување од 2017 година на над 2,2 милиони млади девојки откри докази за 3,78 пати зголемен ризик од Гилен-Баре синдром (ГБС).

-Студијата во САД од 2011 година покажа речиси два и пол до 10 пати поголем ризик од стекнување на ГБС во рок од шест недели по вакцинацијата со Гардасил.

-Додека основните механизми кои ги предизвикуваат овие автоимуни реакции сè уште не се целосно разбрани, некои истражувачи шпекулираат дека значителното преклопување во протеинските секвенци помеѓу ХПВ и човечкиот геном може да предизвика имунолошкиот систем да се нападне самиот себе. Други се загрижени дека адјувантите (како што е алуминиумот) што се користат за привлекување на вниманието на имунолошкиот систем може да предизвикаат штета.

 

 

 

Данскиот преглед откри зголемено нарушување на нервниот систем

 

Во 2020 година, група дански научници спроведоа систематски преглед на севкупните придобивки и штети од вакцините за ХПВ. Издвоени се 24 подобни рандомизирани контролирани клинички студии, со вкупно 95.670 учесници, главно жени и 49 месеци средно време за следење.

Речиси на сите контроли им беше дадена активна компараторна вакцина (обично вакцина против хепатитис со споредлив адјуванс на база на алуминиум). Со оглед на тоа што адјувантот е високо имуноген по дизајн (тој е наменет да го привлече вниманието на имунолошкиот систем), овој дизајн на студијата го отежнува откривањето на вишокот ризик со вакцините за ХПВ. Без вистински контроли (како плацебо со солен раствор), реалните ризици од вакцинацијата против ХПВ не можат точно да се проценат.

Во групата со вакцини, откриени се 367 видови на рак, наспроти 490 во групата која се споредува. Помладите учесници (од 15 до 29 години) се чинеше дека имаат повеќе корист од вакцината за спречување на умерена интраепителна неоплазија поврзана со ХПВ во споредба со постарите учесници (од 21 до 72 години). Помладите учесници, исто така, имаа помалку фатални повреди. И покрај тоа што студиите беа погрешни во нивниот дизајн, четири години по вакцинацијата, оние кои примиле ХПВ вакцини имале значително зголемена стапка на сериозни нарушувања на нервниот систем: 49 проценти, како и општи штети од вкупно 7 проценти.

Сериозните штети кои беа проценети како „дефинитивно поврзани“ со вакцините за ХПВ беа синдромот на постурална ортостатска тахикардија (POTS) и комплексниот регионален синдром на болка (CRPS). POTS имаше речиси двојно поголем број во вакцинираната група.

До јули 2017 година, беа објавени само две третини од резултатите од испитувањата на ХПВ вакцините, а само околу половина од резултатите беа објавени, поради ограничувањата на должината на текстот, пристрасноста на известувањето и збунувачките написи во списанието кои нудат ограничен поглед на исходите од испитувањето. Овој дански систематски преглед собра податоци од сите испитувања на ХПВ за да понуди резиме на доказите досега. Сепак, истражителите признаа дека и покрај тригодишната работа, ограничувањата на нивната анализа останале. Тие вклучуваат пристрасност во известувањето, нецелосно известување, фрагментација на податоците и ограничено следење на испитувањата. Овие истражувачи на сличен начин забележуваат дека испитувањата биле поттикнати да ги проценат придобивките од вакцинацијата против ХПВ, а не ретките штети. Затоа, не е познат степенот до кој придобивките ги надминуваат ризиците. Тие заклучија дека идните истражувања треба внимателно да ги проценат штетите од Gardasil 9 во споредба со Gardasil бидејќи првиот содржи повеќе од двојно  вирусни протеини и адјувант (што содржи алуминиум) од истата доза на Gardasil.

 

 

 

Големи студии откриваат автоимуни настани

 

 

Во 2009 година, вакцината против ХПВ4 беше интегрирана во данската програма за детски вакцини.

Оттогаш, спроведени се две големи кохортни студии за несаканите настани од вакцината HPV4 со користење на болнички регистри за здравствена заштита на Данска и Шведска. Првата студија во Данска и Шведска опфатила 296.826 девојчиња на возраст од 10 до 17 години кои примиле вкупно 696.420 дози на  ХПВ4 вакцина. Научниците го процениле односот на стапката за автоимуни настани и не откриле значајна поврзаност за 20 од 23 настани. Тие открија значајна поврзаност помеѓу вакцината за ХПВ4 и Беше-ов синдром (стапка 3,37), болеста на Рејно (1,67) и дијабетес тип 1 (1,29). Но, по дополнително разгледување, тие заклучија дека нема доволно докази за каузална поврзаност, поради слабоста на сигналот и недостатокот на основниот механизам за објаснување на биолошката веродостојност.

Во втората голема кохортна студија, истиот тим го прошири своето истражување на повеќе од 3 милиони возрасни жени од Данска и Шведска на возраст од 18 до 44 години. Авторите идентификуваа седум несакани настани со статистички значајни зголемени ризици по вакцинацијата против ХПВ4: тироидитис Хашимото, целијачна болест, лупус еритематозус, пемфигус вулгарис, Адисонова болест, Рејноова болест и енцефалитис, миелитис или енцефаломиелитис. По анализите на чувствителноста, поврзаноста помеѓу вакцинацијата против ХПВ4 и целијачната болест беше најцврстиот наод. Целијачна болест е состојба кога имунолошкиот систем на една личност ги напаѓа сопствените црева на телото откако ќе јаде глутен. Како што покажува графиконот подолу, научниците користеле два ризични периоди по вакцинацијата против ХПВ4: првите 180 дена и потоа.

 

 

Epoch Times Photo
Време од првата доза на ХПВ4 вакцината кај вакцинирани случаи на целијакија кај група жени од Данска и Шведска. (Journal of Internal Medicine)

 

 

Авторите напишаа дека забележаниот 56 отсто зголемен ризик од целијачна болестбеше силен, а зголемувањето беше неверојатно слично во двата ризични периоди по вакцинацијата“. Целијачната болест е недоволно дијагностицирана во Данска. Значи, едно од можните објаснувања е дека посетите за вакцинација овозможуваат шанса за оваа и другите состојби да се дијагностицираат и истражат. Ова објаснување сугерира дека поврзаноста помеѓу ХПВ вакцината и автоимуните нарушувања може да биде случајна. Меѓутоа, имајќи го предвид недостатокот на вистински контролни групи во овие студии, како и зголемениот број на научна литература од земји ширум светот кои покажуваат проблеми со вакцината против ХПВ, отфрлањето на овие безбедносни сигнали како случајност изгледа кратковидно.

 

 

 

Голема француска и американската студија на VAERS ги идентификуваа ризиците од Гилен-Баре синдром

 

Загриженоста за несаканите настани со автоимуните болести придонесе за ниско прифаќање на вакцинацијата против ХПВ во Франција. Студијата од 2017 година на над 2,2 милиони млади девојки во Франција откри вознемирувачки докази за поврзаноста со Гилен-Баре синдромот (GBS). GBS е состојба која се јавува кога нашите сопствени антитела ги напаѓаат нервите. Утврдено е дека инциденцата на ГБС е 1,4 на 100.000 луѓе-години кај вакцинираните девојчиња во споредба со 0,4 на 100.000 кај невакцинираните, што резултира со зголемен ризик од ГБС за повеќе од 200 проценти. Асоцијацијата се чинеше дека е „особено присутна во првите месеци по вакцинацијата“.

Овој наод е потврден со моделот на несакани реакции пријавени ширум светот. Податоците од голем број извештаи за случаи документираат слични сериозни несакани дејства поврзани со администрацијата на Гардасил, при што најчесто пријавени се нарушувања на нервниот систем од автоимуно потекло.

Едно американско истражување од 2011 година откри дека проценетата неделна стапка на известување за пост-Гардасил ГБС во првите шест недели (6,6 на 10.000.000) била повисока отколку кај општата популација и повисока од вакцинациите по Менактра и по вакцинацијата против грип. Поточно, постоеше речиси два и пол до 10 пати поголем ризик од добивање на ГБС во рок од шест недели по вакцинацијата, во споредба со општата популација. Дополнително, студијата покажа дека вакцинацијата со Гардасил е поврзана со приближно осум и пол пати повеќе посети на Одделот за итни случаи, 12,5 пати повеќе хоспитализации, 10 пати повеќе опасни по живот настани и 26,5 пати повеќе инвалидитет од вакцинацијата со Менактра.

 

 

 

Веројатни механизми на штета

 

И покрај спротивставените податоци во научната литература до денес, јасно е дека вакцините за ХПВ можат да предизвикаат автоимуни нарушувања кај подложни луѓе.

Но како? Автоимунитетот е пријавен како компликација на природна инфекција, како и вакцинација против вируси. Овој феномен е забележан кај многу вируси, вклучувајќи го вирусот Епштајн-Бар, КОВИД-19 и ХПВ.

Според студија од 2019 година, вакцината против ХПВ содржи епитопи – делови од протеините на вирусот, кои се преклопуваат со човечките протеини. Ова значи дека ако развиеме антитела на тие вируси, може да генерираме и автоантитела на нашите сопствени клетки, што е основната причина за автоимуна дисфункција. Студијата покажа дека повеќето од имунореактивните HPV L1 епитопи се преклопувачки пептиди присутни во човечките протеини. Авторите објаснија дека оваа „неочекувана огромна големина на пептидното преклопување помеѓу епитопите на ХПВ и човечките протеини“ е релевантна, и можеби е причината зошто се пријавени широк спектар на автоимуни болести по вакцинацијата против ХПВ, вклучително и оваријална инсуфициенција, системски лупус еритематозус, рак на дојка и ненадејна смрт, меѓу другото. Не е јасно зошто некои луѓе ги развиваат овие состојби, а други не. Авторите сугерираат дека вакцините треба да ги таргетираат неколкуте пептиди кои не се преклопуваат со човечките протеини, но кои се преклопуваат со другите ХПВ. И покрај ова преклопување и потенцијалот за предизвикување автоимуна болест, лекарите обично ја игнорираат или отфрлаат врската. Ни кажуваат дека овие болести се ретки.

Човечкото тело има нешто што се нарекува имунолошка толеранција. Ова го штити имунолошкиот систем на една личност од самиот напад. Затоа, ХПВ инфекцијата исто така е „имуно толерирана“, што значи дека мирува некое време додека не стане канцерогена. Вакцинацијата против ХПВ всушност беше дизајнирана со оваа имунолошка толеранција на ум. Со оглед на вградената одбрана на човечкото тело од автоимуни состојби, вакцинацијата бара имуноген катализатор за да го привлече вниманието на телото. Ова е работа на адјувансот. Адјуванс е состојка што се користи во вакцината која телото ја препознава како туѓа. Се додава во вакцините за телото да има посилен имунолошки одговор. Идејата е дека при напад на адјувантот, телото ќе ги препознае и другите состојки на вакцината (во овој случај, прочистени ХПВ протеини). Дополнително, дозата на антигенот е многу повисока отколку кај природните инфекции и капсидите во вакцината се директно изложени на системски имунолошки реакции за разлика од вирусот, кој може да остане релативно скриен во природната бариера на кожата по инфекцијата. Вакцината беше добро дизајнирана за да предизвика имунолошки одговор, но оваа предност може да има цена: генерирањето антитела на ХПВ протеините преку вакцинација, теоретски, може да ја постави сцената за автоимун напад.

 

 

 

Врската помеѓу дисфункцијата на нервниот систем поврзан со ХПВ-вакцината и автоимунитетот

 

Данска и германска студија од декември 2022 година беше дизајнирана да го разјасни можниот механизам на штета. Водечкиот автор, д-р Јеспер Мелсен, специјалист за третман на автоимуни состојби, забележа дека антигенот на главниот капсид L1s на ХПВ личи на рецепторите на човековите автономни нерви, вклучувајќи ги и рецепторите поврзани со Г-протеин (GPCR). Според истражувачите, во изминатите неколку години, сериите на случаи на сомнителни несакани ефекти од вакцинацијата укажале на три ентитети на болеста: POTS, мијалгичен енцефаломиелитис/синдром на хроничен замор (ME/CFS) и комплексен регионален синдром на болка (CRPS).

Овие синдроми може да бидат поврзани со невроендокрини GPCR антитела. Од 2011 до 2018 година, истражувачите видоа 845 пациенти (839 жени, шест мажи) со сомнителни несакани ефекти по вакцината против ХПВ4. Контролната група вклучуваше вакцинирани луѓе без несакани ефекти. Умерен до тежок замор е забележан кај 83,3 проценти (pdf) од пациентите, но во ниту една од контролите.

Високата преваленца на симптоми, како што се вртоглавица (91 отсто), срцеви палпитации (71 отсто), гадење (80 отсто) и хиперактивен мочен меур сугерираат дека пациентите доживуваат некаков вид на автономна дисфункција. Автономната дисфункција се јавува кога делот од нервниот систем кој ја контролира благосостојбата и рамнотежата не функционира правилно.

 

Epoch Times Photo
Најчести симптоми пријавени од 612 пациенти во Данска. (Journal of Autoimmunity)

 

24 проценти повисоки антинуклеарни антитела (ANA, вообичаен тип на автоантитела) се пронајдени кај пациентите, што укажува на можен автоимунитет.

Epoch Times Photo
Беше пронајдено дека поголем дел од симптоматските пациенти беа со заеднички тип на автоантитела во споредба со здравите контроли. (Journal of Autoimmunity)

 

 

Антителата против адренергичните ß-2-рецептори и мускаринските М-2 рецептори, исто така, беа значително повисоки кај пациентите. Многу од симптомите, вклучително и имунолошка активација и автономна дисрегулација, може да бидат посредувани или влошени од нерегулирани автоантитела против адренергичните рецептори и нарушена периферна адренергична функција. Авторите сугерираа дека девојчињата и жените со веројатни несакани ефекти од вакцинацијата против ХПВ имаат симптоми и биолошки маркери компатибилни со автоимуна болест која е многу слична на онаа забележана кај ME/CFS. Интересно, луѓето кои веќе имале ХПВ инфекции во одреден момент се чини дека се изложени на поголем ризик за несакани настани по вакцинацијата. Авторите забележаа дека „претходната болест може да ги предуслови некои поединци за несакани настани поврзани со вакцината“. Тие, исто така, забележаа дека некои од несаканите настани личат на долгогодишни симптоми на КОВИД.

 

 

Универзалната вакцинација против ХПВ е доведена во прашање

 

Академскиот истражувач на Универзитетот во Британска Колумбија – Лусија Томљеновиќ и невронаучникот Кристофер Шо, кои внимателно го разгледале Гардасил, тврдат дека ризиците од вакцината се чини значително ги надминуваат сè уште недокажаните долгорочни придобивки.

Во коментарот од 2012 година објавен во Американскиот весник за јавно здравје, тие се спротивставија на „нецелосни и неточни“ податоци и лошо дизајнирани испитувања. Вакцинацијата е неоправдана ако вакцината носи значителен ризик, бидејќи здравите тинејџери се соочуваат со мал или никаков ризик да умрат од рак на грлото на матката. Мора да се спроведат анализи на ризик-придобивка за да се утврди севкупната рамнотежа на придобивките и штетите и на индивидуално и на општествено ниво.

 

 

 

Извор: The Epoch Times

Автор:д-р Јухонг Донг

Д-р Јухонг Донг, лекар кој исто така има докторат по заразни болести во Кина,  главен научен директор и ко-основач на швајцарска биотехнолошка компанија и поранешен виш медицински научен експерт за развој на антивирусни лекови во Новартис Фарма во Швајцарија.

 

Видете го првиот дел овде:

Вистината за ХПВ вакцините – Дел 1: Колку е навистина безбедна?

 

 

2024 © Developed by PROCESS IN. Hosted by  INHOST.