Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

МРП на Мерк и ГСК со еднаков, голем ризик за несакани реакции

Двајца високо котирачки научници на Мерк, Стивен Крахлинг и Џоан Влоховски, во 2010 година поднесоа Федерална тужба за свиркачи (Federal whistleblower lawsuit), во која тврдат дека Мерк додале зајачки антитела на примероци од крв, за да ги наведат службениците на FDA да веруваат дека вакцината е 95% ефикасна и со тоа да освојат монопол за МРП вакцината. Кога научниците се заканиле дека ќе ја изложат измамата, службениците на Мерк им понудиле мито, им се заканувале со затвор, а потоа ги уништиле лабораториските докази во вреќи за ѓубре.


Дефектната MMRII на Мерк, во моментов предизвикува опасни епидемии на заушки кај целосно вакцинирани возрасни лица ширум светот.

Како што случајот со свиркачите од Мерк, со скандалозната измамата за ефикасноста на МРП вакцината, продолжува кон решавање, официјалните претставници на Министерството за здравство и човечки услуги (DHHS), се свртеа кон преземање на МРП верзијата на ГСК, за да го пополнат идниот вакуум.

За остварување на таа цел од страна на FDA беше наложено да се направи истражување за ефикасноста и безбедноста на набрзина лиценцираната Priorix на ГлаксоСмитКлајн.

Знаејќи дека ниту една МРП вакцина не може да помине безбедносни тестови против инертен плацебо, FDA дозволи на ГСК да го тестира Приорикс против MMR II на Мерк.

По наредба на FDA,  ГСК неодамна ги објави резултатите од клиничките испитувања во САД (Klein et al. 2019 ).

Резултатите беа толку застрашувачки за формулациите на двете вакцини, што ГСК и  FDA решија да не ги објават во главниот труд, закопувајќи ги во табела, скриена во додатокот.

Табелата 6 ги прикажува шокантните резултати:

Скоро 50% од примателите на вакцини доживеале несакани рекации во рок од 42 дена од вакцинирањето и кај над 10% од овие случаи, неопходна била посета на Брза помош. Околу 2% од овие несакани реакции биле „сериозни“ и 3,5% од примателите на вакцини биле дијагностицирани со „почеток на ново хронично заболување“, во рок од 6 месеци по вакцинирањето.

Овие документирани резултати за безбедноста, се астрономски повисоки од тоа што вели индустријата за вакцини, кои тврдат дека несаканите реакции од вакцините се „една на милион“. Тие се многу повеќе во согласност со резултатите на Лазарус студијата на DHHS, каде 1 од 39 приматели на вакцини покажале неповолна реакција.Извор

2024 © Developed by PROCESS IN. Hosted by  INHOST.