Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Мета-анализи потврдуваат дека витаминот Д штити од КОВИД 19

 

Анализа од д-р Џозеф Меркола

 

 

НА КРАТКО:

-Покрај многуте студии од декември 2021 година, објавени се четири големи систематски мета-анализи (1,2), кои ги разгледуваат нивоата на витамин Д, суплементите или и двете. Во сите случаи, податоците постојано покажуваат дека ниските нивоа на витамин Д го зголемуваат ризикот од КОВИД, додека повисоките основни нивоа и/или суплементацијата ги намалува сите ризици за 1,5 до три пати.

-Во првата од овие четири мета-анализи, шансите за развој на КОВИД-19 кај оние со ниско или недоволно ниво на витамин Д беа 1,46 пати повисоки од оние со доволно витамин Д. Нивниот ризик од тешка болест исто така беше 1,9 пати поголем,  нивниот ризик од смрт е 2,07 пати поголем.

-Во втората студија, шансите за прием на Интензивна нега, врз основа на статусот на витамин Д беа 2,63 пати повисоки кај оние со тежок недостаток на витамин Д, 2,16 пати повисоки кај оние со недостаток и 2,83 пати повисоки кај оние со недоволно ниво. Смртноста беше исто така многу повисока кај сите пациенти со ниски нивоа

-Во третата анализа, само 12,19% од пациентите со КОВИД кои примиле витамин Д барале прием на Интензивна нега, во споредба со 26,27% од оние кои не добиле витамин Д.

-Четвртата и најнова анализа откри „значајни асоцијации на витаминско дополнување со КОВИД-19, што ги опфаќа ризиците од влошување на болеста и смртност“, особено во сезоните кои се карактеризираат со недостаток на витамин Д и кај пациенти со блага до умерена инфекција.

Во овој момент, едноставно нема сомнение дека оптимизацијата на витамин Д е клучна компонента за превенција и третман на КОВИД-19. Покрај многуте студии објавени во текот на 2020 и 2021 година, од декември 2021 година, четири големи систематски мета-анализи се објавени, гледајќи ги или нивоата на витамин Д, додатоците или двете. Во сите случаи, податоците постојано покажуваат дека ниските нивоа на витамин Д го зголемуваат ризикот од КОВИД додека повисоките основни нивоа и/или суплементацијата ги намалува сите ризици за 1,5 до три пати.

 

 

Терапевтската улога на витаминот Д кај КОВИД

 

Во првата од овие четири мета-анализи, „Прогностичка и терапевтска улога на витаминот Д при КОВИД-19: систематски преглед и мета-анализа“ (3), објавена на 11 декември 2021 година, истражувачите се обидоа да ја утврдат „поврзаноста помеѓу недостаток/недоволност на витамин Д и чувствителноста на КОВИД-19, неговата сериозност, смртност и улогата на витаминот Д во неговото лекување“.

Вкупно 72 опсервациски студии, опфатени 1.976.099 пациенти, ги исполнија критериумите за вклучување. Во споредба со оние со доволно витамин Д, шансите за развој на КОВИД-19 кај оние со дефицит или недоволно ниво на витамин Д биле 1,46 пати поголеми. Нивниот ризик од тешка болест исто така бил 1,9 пати поголем, а ризикот од смрт 2,07 пати поголем. Еден потенцијален недостаток беше тоа што сите студии беа рангирани „високо“ за ризик од пристрасност. Студиите, исто така, се разликуваа во нивните дефиниции за тешка болест и недостаток/недоволност на витамин Д, што ги прави апсолутните споредби тешки. Така, авторите заклучија (4):

„Повеќето набљудувачки студии кои вклучуваат речиси два милиони возрасни сугерираат дека недостатокот/недоволноста на витамин Д ја зголемува подложноста на КОВИД-19 и тешкиот КОВИД-19, иако со висок ризик од пристрасност и хетерогеност. Поврзаноста со смртноста беше помалку цврста“.

 

Статусот на витаминот Д и клиничките резултати

 

Во втората студија, „Статус на витамин Д и САРС-КоВ-2 инфекција и клинички исходи на КОВИД-19“ (5), објавена на 22 декември 2021 година, истражувачите процениле „дали статусот на витамин Д е поврзан со сериозноста на КОВИД-19, дефиниран како ARDS кој бара прием во единицата за интензивна нега или смртност (примарни крајни точки) и со подложност на SARS-CoV-2 и хоспитализација поврзана со КОВИД-19 (секундарни крајни точки).“ Овде, тие вклучиле 54 набљудувачки студии (1.403.715 пациенти) во кои ја мереле поврзаноста помеѓу статусот на витамин Д и ризикот од инфекција со КОВИД, хоспитализација, прием на Интензивна нега и смрт за време на хоспитализацијата.

Мерките за статусот на витамин Д беа како што следува:

Инсуфициенција – помалку од 75 nmol/L (30 ng/mL),
Недостаток – помалку од 50 nmol/L (20 ng/mL),
Тежок недостаток – помалку од 25 nmol/L (10 ng/mL).

Седумнаесет студии објавија поврзаност помеѓу статусот на витамин Д и инфекцијата со САРС-КоВ-2; Девет пријавиле поврзаност со хоспитализација поврзана со КОВИД-19, 27 пријавиле прием во ИН поврзан со КОВИД-19, а 35 пријавиле смртност поврзана со КОВИД-19. Накратко, шансите за прием на ИН врз основа на статусот на витамин Д беа како што следува:

Тежок недостаток – 2,63 пати поголеми,
Недостаток – 2,16 пати поголеми,
Инсуфициенција — 2,83 пати поголеми.

Оние со тежок недостаток, исто така, имале 1,68 пати поголема веројатност да бидат позитивни на тестот; оние со недостаток имале 1,83 пати поголема веројатност да бидат позитивни на тестот; а оние со инсуфициенција имале 1,49 пати поголеми шанси да бидат позитивни на тестот.

Како заклучок, авторите изјавија (6):

„Пациентите со ниски нивоа на витамин Д имаат зголемен ризик од ARDS и да бараат прием во единицата за интензивна нега или смртност поради инфекција со SARS-CoV-2 и поголема подложност на инфекција  и со SARS-CoV-2 поврзана хоспитализација“.

 

 

Ефектот на суплементацијата со витамин Д

 

Третата студија, „Ефектот на суплементацијата на витамин Д врз смртноста и приемот на пациенти со КОВИД-19 во единицата за интензивна нега. Систематски преглед, мета-анализа и мета-регресија“ (7), беше објавена во мај 2022 година.

„Утврдено е дека ефектот од суплементацијата на витамин Д е доста значаен – 12,19% од пациентите кои примиле витамин Д барале прием во интензивна нега, во споредба со 26,27% од оние кои не добиле витамин Д“.

Шест студии, во кои беа вклучени 860 пациенти, имаа податоци за прием во ИН. Од тие 860 пациенти, 369 примиле суплементација на витамин Д, а 491 не,  ефектот на витамин Д-суплементација се покажа дека е доста значаен – 12,19% од пациентите кои примиле витамин Д барале прием во ИН, во споредба со 26,27% од оние кои не примиле витамин Д. Податоците во сите шест студии силно го фаворизираа витаминот Д. Идеалната доза, сепак, останува неизвесна, бидејќи не беше забележана линеарна врска помеѓу дозата и односот на шансите за прием во ИН.

 

 

Витаминот Д и САРС-КоВ-2 инфекција, сериозност и смртност

 

Четвртата и најнова студија, „Витамин Д и САРС-КоВ-2 инфекција, сериозност и смртност: систематски преглед и мета-анализа“ (8), беше објавена на 6 јули 2022 година, во PLOS ONE. Овде, тие го разгледаа КОВИД-19 во однос и на основниот статус на витамин Д и на суплементацијата.

Беа вклучени 38 студии – вклучително и две рандомизирани контролирани испитувања – кои имаа проценки на ризик за најмалку една крајна точка (ризик од инфекција, сериозност и/или морталитет). Севкупно, податоците за статусот на витамин Д беа достапни за 205.565 пациенти и 2.022 на кои им била дадена суплементација на витамин Д.

Според авторите:

„- Моделите со случајни ефекти покажаа дека суплементацијата е поврзана со значителен помал ризик и од тешка КОВИД-19 болест (SRR 0,38, 95% CI 0,20-0,72, 6 студии) и со смртност (SRR 0,35, 95% CI 0,17-0,70, 8 студии ).

-Немаше статистички значајни разлики во дозите помеѓу студиите: збирните проценки со редовни дози остануваат статистички значајни, што сугерира дека повисоки дози не се неопходни. За пациентите кои примаат витаминско дополнување, се појави поголемо намалување на ризикот од смртност кај постарите поединци и на повисоки географски широчини.

– Во однос на квалитетот на студиите, оценет со помош на скалата за квалитет Њу Касл-Отава, анализата во повеќето случаи не откри никакви статистички значајни разлики помеѓу студиите со низок, среден или висок квалитет.

– Најдовме значителни асоцијации на суплементација на витамин Д со КОВИД-19, што ги опфаќа ризиците од влошување на болеста и смртност, особено во сезоните што се карактеризираат со недостаток на 25OHD и со не тешко болни пациенти“.

.

 

Зошто не се потребни рандомизирани контролирани испитувања

 

Како што е забележано во постот на Твитер од д-р Карл Флегер, податоците јасно покажуваат дека витаминот Д е во силна корелација со сите ризици од КОВИД-19 и всушност не ни се потребни рандомизирани контролирани испитувања за да го извлечеме овој заклучок (10):

„Повеќето основни студии се набљудувачки, но барем знаењето за тоа дали некој зема суплементи витамин Д или неговиот витамин Д статус, е силно предвидливо за нивните ризици/исходи од КОВИД. Како што забележав претходно, РКИ не се потребни за овој заклучок да биде здрав и несомнен. Ова го утврдува факторот на ризик и повеќето други добро познати фактори на ризик од КОВИД се исто така целосно засновани на податоци од набљудување. Податоците кои ја покажуваат возраста, над нормалната тежина и коморбидитетите се значајни ризични фактори, исто така, целосно се засноваат на корелација. Ниту еден РКИ не ги утврдува овие фактори на ризик, но никој не се сомнева дека се. Недостатокот на витамин Д треба да се смета како друг коморбидитет, исто како дијабетесот“.

Навистина, во овој момент, важноста на витаминот Д во борбата против КОВИД треба да биде општо познато насекаде, особено во здравствените кругови. Сепак, генералниот хирург од Флорида, Џозеф Ладапо, е единствениот службеник за јавно здравје кој всушност препорачува оптимизација на витамин Д за КОВИД (11). Ова е лудо, бидејќи ефектите на витаминот Д беа очигледни многу рано во пандемијата.

Информативната кампања за витаминот Д започна уште во јуни 2020 година, која вклучуваше објавување на научен извештај што може да се преземе и кој ја детализира науката зад витаминот Д. Овој извештај, како и двеминутниот квиз за ризик од КОВИД е достапен на StopCovidCold.com.

Во декември 2020 година, повеќе од 100 доктори, научници, доктори на науки и водечки авторитети од 33 земји, исто така, потпишаа отворено писмо (12) до владите и здравствените власти во светот, повикувајќи на употреба на витамин Д против КОВИД. Оттогаш, листата на потписници се зголеми на 220. Во писмото се препорачува да се земе доволно витамин Д за да се постигне ниво во крвта од најмалку 30 ng/mL (75 nmol/L), се бара тестирање на сите хоспитализирани пациенти со КОВИД-19 и додавање на витамин Д во протоколот за третман за секој пациент чие ниво е под 30 ng. /mL.

Не само што здравствените агенции целосно го игнорираа овој здрав совет, туку и јавно се обидоа да ја дискредитираат идејата дека витаминот Д може да има каква било корист, и го нападнаа секој што ја споделува добрата вест за витаминот Д.

Како само еден пример, во летото 2020 година, Центарот за наука од јавен интерес (Center for Science in the Public Interest – CSPI), самопрогласена група за застапување на потрошувачите, финансирана од Фондацијата Рокфелер, меѓу другите, започна кампања против Mercola.com. CSPI лажно ме обвини дека „профитирам од пандемијата“ со продажба на додатоци во исхраната, вклучително и витамин Д, додека споделував научна вистина за неговите придобивки. Кампањата кулминираше со предупредувачко писмо од Агенцијата за храна и лекови на САД, во кое ме предупредија да престанам да зборувам за витаминот Д. Го разгледав овој обид за цензура во „ Зошто се потиснуваат информациите за КОВИД и недостатокот на витамин Д?” Факт е дека податоците покажуваат дека суплементацијата на витамин Д го намалува ризикот од позитивен тест, го забрзува виралниот клиренс, го забавува ширењето на инфекцијата и го намалува ризикот од тешка инфекција, хоспитализација и смрт, како што е резимирано во „ Недостаток на витамин Д и сериозност на КОВИД-19 “ и многу други написи.

 

 

Механизми на витаминот Д

 

На крајот на октомври 2020 година, го објавив мојот сопствен преглед на витамин Д(13) во рецензираното списание Nutrients, напишано заедно со д-р Вилијам Грант и д-р Керол Вагнер, двајцата се дел од панелот за експерти за витамин Д на  GrassrootsHealth. Можете да го прочитате трудот бесплатно на веб-страницата на списанието.

Како што е наведено во тој труд, темната боја на кожата, зголемената возраст, веќе постоечките хронични состојби и недостатокот на витамин Д се сите карактеристики на тешката болест КОВИД  и, од нив, недостатокот на витамин Д е единствениот фактор што брзо и лесно може да се измени. Можеби ќе можете да ја промените хроничната болест, но за тоа обично е потребно време. Оптимизирањето на вашиот витамин Д, од друга страна, може да се постигне за само неколку недели, со што значително ќе го намалите ризикот од тежок КОВИД-19. Во нашиот труд, разгледуваме неколку механизми со кои витаминот Д може да го намали вашиот ризик од КОВИД-19 и други респираторни инфекции, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на следново (14):

-Намалување на преживувањето и репликацијата на вирусите (15) и инфламаторно производство на цитокини;

– Одржување ендотелијален интегритет – Ендотелната дисфункција придонесува за васкуларно воспалување и нарушено згрутчување на крвта, два карактеристични знаци на тешкиот КОВИД-19.

– Зголемување на концентрациите на ангиотензин-конвертирачкиот ензим 2 (ACE2), што го спречува вирусот да навлезе во клетките преку рецепторот ACE2; -ACE2 се намалува со SARS-CoV-2 инфекција, а со зголемување на ACE2, исто така избегнувате прекумерна акумулација на ангиотензин II, пептиден хормон познат по зголемување на сериозноста на КОВИД-19.

Витаминот Д е исто така важна компонента за превенција и третман на КОВИД-19 поради фактот што:

-Ја зајакнува вашата целокупна имунолошка функција со модулирање на вашите вродени и адаптивни имунолошки одговори и го намалува респираторниот дистрес (16) и ја подобрува целокупната функција на белите дробови;

– Го регулира воспаленото производство на цитокини, кое е еден од смртоносните знаци на КОВИД-19;

– Помага во производството на сурфактанти во вашите бели дробови кои помагаат во чистењето на течноста (17) и го намалува ризикот од коморбидитети, вклучително и дебелина (18), дијабетес тип 2 (19), висок крвен притисок (20) и срцеви заболувања (21).

Податоци од 14 набљудувачки студии – сумирани во Табела 1 од нашиот труд (22)— сугерира дека нивоата на витамин Д во крвта се во обратна корелација со инциденцата и/или сериозноста на КОВИД-19 и, најважно, дека моментално достапните докази генерално ги задоволуваат Хиловите критериуми за каузалност во биолошкиот систем (23).

 

 

Зошто изложувањето на сонце е најдобар начин за оптимизирање на витаминот Д

 

Идеалниот начин да го оптимизирате нивото на витамин Д е изложување на големи делови од гола кожа на Сонце. Секојдневно пешачам за време на сончевото пладне, носам само шорцеви и бејзбол капа и не ми треба орална суплементација на витамин Д повеќе од 13 години. Ова не е некоја теоретска опсесија што ја имам. Сега сум многу убеден дека голтањето витамин Д е експоненцијално инфериорно во однос на добивањето од Сонцето. Би ве охрабрил да направите сѐ што е во ваша моќ за да го добиете од Сонцето. И, кога ќе го добиете од Сонцето, не треба да го голтате.

Важно е редовно да ги проверувате нивоата на витамин Д за да видите како функционира вашата програма. Идеално, вашето ниво треба да биде помеѓу 60 ng/mL и 80 ng/mL. Моето ниво беше околу 90 летово без орални додатоци. Запомнете, витаминот Д е биомаркер за сите добри работи што ги прави Сонцето за вас. Изложеноста на Сонце обезбедува и други биолошки здравствени придобивки над и надвор од производството на витамин Д. Ако ве интересира науката за изложување на Сонце, погледнете го предавањето на д-р Роџер Шеулт за МедКрам. Во него, тој ги објаснува деталите за тоа како сончевата светлина влијае на вашето здравје. Една навистина важна здравствена придобивка која може да ја добиете само од сончевата светлина, а не од оралните додатоци е митохондријалното производство на мелатонин. Најдобар преглед за ефектот на Сонцето врз мелатонинот е трудот од февруари 2020 година (24), „Мелатонинот во митохондриите: Ублажување на јасни и сегашни опасности“, објавено во списанието Physiologyjournal. Напишано е од најдобриот истражувач на мелатонин, д-р Расел Рајтер. Клучното откритие на Рајтер е дека 95% од мелатонинот што го произведува вашето тело се создава во вашите митохондрии како одговор на блиско инфрацрвено (IR) зрачење од сонцето или други блиски IR извори. Само 5% од мелатонин се произведува во вашата епифиза.

Мелатонинот е главен хормон (25), моќен антиоксиданс(26) и антиоксиданс рециклатор(27), и моќен регулатор на воспаление  и клеточна смрт (28). Овие функции се дел од она што го прави мелатонинот толку важна антиканцерогена молекула (29). Значи, за да се произведе мелатонин во вашите митохондрии, всушност има совршена смисла, бидејќи на вашите митохондрии очајно им треба заштита од штетата предизвикана од оксидативниот стрес произведен во синџирот на транспорт на електрони. Накратко, вашите митохондрии произведуваат АТП, енергетската валута на вашите клетки. Следен производ од ова производство на АТП се реактивни оксидативни видови (ROS), кои се одговорни за оксидативниот стрес. Прекумерните количини на ROS ќе ги оштетат вашите митохондрии, придонесувајќи за неоптимално здравје, воспаление и хронични здравствени состојби како што се дијабетес, дебелина и тромбоза (згрутчување на крвта).
Добрата вест е дека вашето тело има вграден начин да се спротивстави на овие ROS. Внатре во вашите митохондрии, имате и антиоксидативен систем, а главниот антиоксиданс е мелатонин.

Мелатонинот, исто така, го регулира вашиот пат на глутатион, кој е уште еден пат на моќен антиоксиданс кој се покажа дека игра важна улога кај КОВИД. Како и витаминот Д, дефицитот на глутатион е поврзан со сериозноста на КОВИД. Накратко, вашето тело е добро дизајнирано за справување со оксидативниот стрес, но ви треба изложување на Сонце за да може тој механизам да работи.

Еден аспект на изложеноста на Сонце што Seheult не го спомна е дека исто така природно ќе го зголеми вашето ниво на тестостерон. Повеќето луѓе не се свесни дека најголемата концентрација на хормони кај мажите и жените е тестостеронот. Очигледно нивоата се далеку пониски кај жените, но тестостеронот е повисок од естрогенот кај жените и тој е важен за оптимална биолошка функција – само уште една причина зошто сакате да се стремите кон дневна изложеност на Сонце на што е можно повеќе кожа. Исто така, запомнете дека Сонцето не е главната причина за изгореници и рак на кожата: Тоа е покачена линолеинска киселина (LA) во семките, јаткастите плодови и маслата од семки што ги консумирате. LA треба да биде само 1% до 2% од дневните калории, а тоа е над 20% кај повеќето луѓе. Потребни се години за да се намали нивото на вашиот LA бидејќи останува во вашето тело околу седум години, затоа почнете да го исфрлате од вашата исхрана уште денес.

 

Упатство за орална суплементација на витамин Д

 

Ако се одлучите за орална суплементација, како апсолутна последна опција, има дополнителни размислувања што треба да се земат предвид. На пример, ви треба 244% повеќе орален витамин Д доколку не земате и магнезиум и витамин К2 (30), па овие три идеално би требало да се спојат заедно. Можете да дознаете повеќе за ова во „ Магнезиумот и К2 го оптимизираат вашиот додаток на витамин Д“.

Запомнете, најважниот фактор кога станува збор за витаминот Д е вашето ниво во крвта, а не дозата, бидејќи дозата што ви треба зависи од неколку индивидуални фактори, вклучувајќи го и вашето основно ниво во крвта. Целното нивото  е помеѓу 60 ng/mL и 80 ng/mL (150 nmol/L до 200 nmol/L); 40 ng/mL треба да се смета за ниско ниво.

Пред да започнете со орална суплементација, ќе сакате да добиете основно мерење. Еден од најлесните и најисплатливите начини за мерење на нивото на витамин Д е да учествувате во GrassrootsHealth персонализираниот проект за исхрана, кој вклучува комплет за тестирање на витамин Д. Откако ќе дознаете кое е вашето ниво во крвта, можете да ја процените дозата потребна за одржување или подобрување на вашето ниво. Табелата подолу може да биде корисна. Погрижете се повторно да го измерите нивото на витамин Д за три до шест месеци, за да оцените како вашата изложеност на сонце и/или дозите на додатоците функционираат за вас и соодветно приспособете се.

 

 

 

 

 

Изворите и референците, како и оргиналниот текст  можете да ги симнете овде benefits-of-vitamin-d-against-covid-pdf.

 


 

Правно оградување: Текстовите објавени на страната НЕ служат за давање на медицински совети, дијагнози и третмани и секогаш не го одразуваат ставот на Здружението.

 

 

 

 

2024 © Developed by PROCESS IN. Hosted by  INHOST.