Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Студии за имунитетот од вакцини

Овие студии покажуваат дека вакцините не секогаш создаваат имунитет.


112-годишната одисеја на пертусис и вакцината за пертусис – Направени грешки и импликации за иднината.

Индукција на секреторниот имунитет и меморија на мукозните површини.

Вродениот имунолошки одговор се разликува кај примарна и секундарна инфекција со салмонела.

Имунолошкиот одговор кој започнува во клетките на мукозната мембрана се борат со повеќе болести отколку што знаеме. – Вродена антивирусна патека што делува пред интерфероните на епителните површини.

Нормална структура, функција и хистологија на лимфоидното ткиво поврзано со мукоза.

Хемокини и миграција на лимфоцити специфични за ткивата.

Варијабилност во хуморалниот имунитет предизвикан од вакцина за морбили. – Нови случувања.

Неуспех на инактивираната вакцина за инфлуенца А, да обезбеди заштита на здрави деца на возраст од 6-24 месеци.

Менингитис во краток период по вакцинација за Haemophilus influenzae Тип Б. – Потсетник за феноменот на очигледен неуспех на вакцината.

Тежка форма на тетанус кај имунизирани пациенти со висок број на анти-тетанус титри.

Специфичната Т-клеточна фреквенција и профилот на изразување на цитокините, не се во корелација со заштитата против туберкулозата по вакцинацијата на новороденчиња со БСЖ.

Туберкулоза II. – Неуспех на БСЖ вакцината.

 

2024 © Developed by PROCESS IN. Hosted by  INHOST.