Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Студии за инјектирање на синтетички витамин К

Дали знаете дека витаминот К има „black box warning“, што претставува најстрого предупредување означено на упатството, коешто го издава FDA, кога има основани докази кои асоцираат на сериозна опасност при користење? Ако не ви беше кажано, навистина не сте добиле информирана согласност…

Бебињата природно почнувата да синтетизираат витамин К на возраст од 8 дена.


 

Случајна администрација на ергот алкалоид кај новороденче,Pediatrics1996

http://pediatrics.aappublications.org/content/98/3/457.long

Анафилактичен шок поради витамин К кај новороденче и преглед на литература, The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine 2014

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/24059412

Детски карцином, интрамускулен витамин К и петидин даден за време на породувањето,BMJ 1992

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/1392886

Клинички сомнителен случај на анафилактоидна реакција на инјекција на витамин К кај дете – извештај за случај и преглед на литература

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/27756962/

Ненамерна аплицирање на Метилергоновин кај новороденче, American Journal of Case Reports 2016

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/27765939

Закаснето крварење поради недостаток на витамин К, после интрамускулна профилакса при раѓање – извештај за случај, Journal of Perinatology 2009

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/19177046

Локализирана кожна реакција на интрамускулен витамин К кај пациент со акутен замастен црн дроб од бременоста, Dermatology Online Journal

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/21199642

Неонатално труење со ергот: постојана јатрогена болест,American Journal of Perinatology 2005

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/16041632

Николау синдром предизвикан од интрамускулен витамин К кај предвремено новороденче,  Journal of Pediatrics 2009https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/19277707

Набудувања за недостаток на витамин К кај фетусот и новороденче – дали природата направила грешка?, Seminars in Thrombosis and Hemostasis 1995

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/8747698

Орален наспроти интрамускулен фитоменадион: споредена безбедност и ефикасност,Drug Safety 1999

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/10433349/

Потекло и решенија за неонатални грешки во дистрибуција на лекови,American Journal of Health-System Pharmacy 2010

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/20044369/

Управување со ризик преку пријавување на критични инциденти – Замена на витамин К со ефедрин при пораѓање, American Journal of Health-System Pharmacy 2010

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/11590951

Појава на промена како склеродерма на бутот кај новороденчиња по инјекција со витамин К при раѓање – шест случаи, Annales De Dermatologie Et De Venereologie 1996

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/9615122

Необична мимикрија на епидемија на сепса – ерготна интоксикација,European Journal of Pediatrics 2011 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/20972685

Крварење со недостаток на витамин К кај новороденче и покрај соодветна профилакса, Nederlands Tijdschrift Voor Geneeskunde 2003                             

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/12731461

Зошто ни треба клиничко испитување за витамин К,BMJ 1984

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/8173376

Детски карцином, интрамускулен витамин К и петидин даден за време на породувањето

„Заклучоци – единствените две истражувања досега за да се испита врската помеѓу ракот во детството и интрамускулниот витамин К покажаа слични резултати, а односот е биолошки веродостоен. Профилактичките придобивки од хеморагично заболување веројатно нема да ги надминат потенцијалните негативни ефекти од интрамускулниот витамин К.

Бидејќи оралниот витамин К има големи придобивки, но нема очигледни негативни ефекти, тоа би можело да биде профилакса по избор “.

2024 © Developed by PROCESS IN. Hosted by  INHOST.