Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Полисорбат 80, примена, токсичност и студии

Полисорбат 80 е сурфактант кој најчесто се користи во фармацевтската, козметичката и прехранбената индустрија. Сурфактантите се соединенија кои го намалуваат површинскиот напон и ја зголемуваат растворливоста помеѓу две течности кои вообичаено не можат да се растворат заедно, на пр. масло во вода. Поради нивната способност да ја намалат површинската тензија помеѓу течностите, површински активни супстанции се познати по нивните карактеристики на ширење и мокрење. Затоа, сурфактантите дејствуваат како детергенти, емулгатори, средства за мокрење, средства за пенење и распрскувачи.

За да се спречи одвојувањето на течности, Полисорбат 80 е присутен во неколку формули на производи за нега на кожата, шампони, шминка, сладолед, преработени салатни преливи и сосови. Во фармацевтската индустрија, полисорбатот 80 се користи за подобрување и одржување на конзистентноста на гел капсули – помагаат во задржување на лековите во течности; во подготовка на интравенозни течности; како ексципиенс во таблетите и во производството на вакцини.

Во вакцините, полисорбатот 80 делува како емулгатор за рамномерно распределување на сите состојки во рамките на течноста.

Повеќе за полисорбат 80 прочитајте овде или овде.

Студии за полисорбат 80

Крвно-мозочна бариера – тесно грло при развој на лекови за третирање на мозокот.

Подготовка и терапевтска ефикасност на наночестички на Амфотерицин Б / ПЛА-б-ПЕГ обложени со полисорбат-80.

Липидни наноемулзии кои содржат Tween 80, за доставување на индинавир во мозокот .

Хибридни наночестички од липиден полимер збогатени со рутин за ефикасна испорака во мозокот – компаративна студија со златниот стандард (Tween 80): оптимизација, карактеризација и биодистрибуција.

Суперпарамагнетни наночестички од железен оксид, модифицирани со Tween 80 , преминуваат низ непроменета крвно – мозочна бариера кај стаорци под магнетно поле.

Полисорбат 80 во медицински производи и неимунолошки анафилактоидни реакции.

Одложени ефекти на неонатална изложеност на Tween 80 кај женските репродуктивни органи кај стаорци.

 

2024 © Developed by PROCESS IN. Hosted by  INHOST.