Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Приказна за детскатa парализа, пестицидите и значењето на науката

Ни кажаа дека науката за детска парализа е востановена, но тоа можеби не е случај. Има научници кои веруваат дека симптомите слични на детска парализа може да бидат предизвикани од токсични супстанции, вклучително…

„Исчезнувањето“ на полиото – Др Сузан Хамфрис

По инфицирање со полио, околу 95% од луѓето немаат никакви симптоми. Околу 4% имаат минори симптоми кои се слични на грипот. Околу 1 % од заразените добиваат перманентна парализа, најчесто на долните екстремитети.…

Морбилите и вакцината за морбили – Прв дел

  „Повеќе од 100 години, постои силна поврзаност со дефицит на витаминот А и негативните исходи од мали сипаници, особено кај мали деца. Дали дојде време за медицинската заедница да препознае дека…

2024 © Developed by PROCESS IN. Hosted by  INHOST.