Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Вистината за ХПВ вакцините – Дел 4: Опасните состојки во ХПВ вакцините го зголемуваат ризикот за младите луѓе

Ова е четврти дел од серијата на истражувања за ХПВ вакцината во кој се разгледуваат проблематичните адјуванти во ХПВ вакцината, нивното влијание, како и можниот начин на предизвикување на пост - вакцинални авоиумуни…

Вистината за ХПВ вакцините – Дел 3: Дали може да го спречи ракот на грлото на матката?

  Не постојат валидни студии кои покажуваат дека вакцината за хуманиот папиломавирус или ХПВ го спречува ракот на грлото на матката. Сепак, постојат студии кои сугерираат дека вакцината може да го зголеми ризикот од…

И покрај вакцината против ХПВ, стапката на рак на грлото на матката постојано расте

Анализа на д-р Џозеф Меркола   На кратко: -Идентификувани се повеќе од 200 видови на хуман папиломавирус (ХПВ), а околу 40 од нив може да предизвикаат рак, вклучувајќи рак на грлото на матката, рак на пенисот,…

Џули Гербердинг продаде акции во вредност од 9,1 милиони долари – дали скока од бродот?

    Поднесоците во Комисијата за хартии од вредност на САД (SEC Securities and Exchange Commission) откриваат дека претседателот на Мерк за одделот за вакцини - Џули Гербердинг, продала над половина од акциите што…

Корвелва: Збирен извештај со потврдени податоци од други лабаратории

Здружението CORVELVA - Регионален координативен комитет за слобода при вакцинациите -  Венето, е основано во 1993 година. Се залага за слободен избор при вакцинација, како и правна поддршка. Нуди помош на семејствата кои…

25 причини да се одбие вакцината Гардасил

Роберт Ф.Кенеди, Јуниор, Видео презентација на Денот на науката, за Гардасил: „Многу од работите кои ќе ги кажам денес би биле клевета, ако не беа вистина. А ако не се вистина, тогаш Мерк…

Генетски модифицираните квасни габи во составот на некои вакцини

Добро е познато дека инциденцата на автоимуни болести се зголемува со огромна стапка. Една студија покажува дека значаен фактор во зголемувањето на автоиумуните болести, може да биде честата пекарска и пивска габа (квасец)…

2024 © Developed by PROCESS IN. Hosted by  INHOST.