Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Испитувањата на Фајзеровата вакцина за ковид покажуваат алармантни докази за патогенен прајминг кај постарите возрасни групи

Извештајот од Советодавниот комитет за вакцини и поврзаните кон нив биолошки производи, направен за вакцината на Фајзер-БиоНтек против Ковид19, содржи вознемирувачки индиции кои се можеби безбедносен сигнал за предизвикувачи на патогенен прајминг особено…

МРП на Мерк и ГСК со еднаков, голем ризик за несакани реакции

Двајца високо котирачки научници на Мерк, Стивен Крахлинг и Џоан Влоховски, во 2010 година поднесоа Федерална тужба за свиркачи (Federal whistleblower lawsuit), во која тврдат дека Мерк додале зајачки антитела на примероци од…

2024 © Developed by PROCESS IN. Hosted by  INHOST.