Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

200 сигнали за повреди поврзани со вакцинацијата

  Медиумите, вашиот педијатар, политичарите и здравствените власти како и CDC и FDA тврдат дека вакцините се недвосмислено безбедни и ефикасни. Па, зошто стотици рецензирани студии укажуваат точно на спротивното, што е и случај…

2024 © Developed by PROCESS IN. Hosted by  INHOST.