Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Корвелва за ситуацијата со корона вирусот

Со оглед на ситуацијата во Италија со корона висусот, Ви го пренесуваме обраќањето до јавноста на италијанското здружение Корвелва. Здружението КОРВЕЛВА е формирано 1993 година и како свој принцип го има слободниот избор…

Корвелва: Збирен извештај со потврдени податоци од други лабаратории

Здружението CORVELVA - Регионален координативен комитет за слобода при вакцинациите -  Венето, е основано во 1993 година. Се залага за слободен избор при вакцинација, како и правна поддршка. Нуди помош на семејствата кои…

2024 © Developed by PROCESS IN. Hosted by  INHOST.