Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Документи


БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ КОПИЈА ОД МЕДИЦИНСКО ДОСИЕ (ВАКЦИНАЛЕН СТАТУС)

БАРАЊЕ ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УПИС ВО УЧИЛИШТЕ

ПРЕТСТАВКА ДО ДРЖАВЕН ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОРАТ

ПРЕТСТАВКА ДО ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА

ПРЕТСТАВКА ДО НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ

2024 © Developed by PROCESS IN. Hosted by  INHOST.