Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Видеа за алуминиумот

 

Ова се предавања од само неколку научници кои говорат за алуминиумот, како адјуванс во вакцините. Зошто тој е присутен во вакцините, за неговата токсичност и како неговото присуство е врзано за голем број на автоимуни заболувања. Дали присуството на алуминиум во вакцините е поврзано со аутизмот, Алцхајмеровата болест?

Алуминиумот е токсичен за сите живи организми – Др – Сузан Хамфрис


Интервју со д-р Кристофер Ексли


Ерата на алуминиумот – Документарен филм

 


 

 

 

 

Токсичноста на алуминиумските адјуванти во вакцините – Д-р Кристофер Ексли


Системска токсичност на алуминиумските адјуванти – Д-р Кристофер Ексли

 

 

 

Синдромот ASIA – Д-р Јехуда Шонфилд

 

 

Алуминиумот како невротоксин – доказ од клеточна култура, in vivo – Д-р Крис Шо


2024 © Developed by PROCESS IN. Hosted by  INHOST.