Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Нов преглед: Употребата на парацетамол кај бебињата го зголемува ризикот од аутизам

    Авторите на новиот преглед на лекот ацетаминофен (парацетамол), кој се продава под различни имиња Tylenol и Panadol, алармираат за употребата на лекот кај доенчиња и деца, наведувајќи ја поврзаноста на лекот со нарушување…

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ ДО ПОТРОШУВАЧИТЕ: Смртоносната причина заради која парацетамолот треба да се отстрани од пазарот

  Tylenol, заштитена форма на хемикалија позната како ацетаминофен или парацетамол, е еден од најчесто користените лекови против болки во САД и светот денес, но исто така е и едna од најопасните. На пример,…

Полисорбат 80 (Tween 80), својства и употреба

Студијата од Annals of Allergy, Asthma & Immunology со наслов „Полисорбат 80 во медицински производи и неимунолошките анафилактоидни реакции“, покажува  дека полисорбат 80, кој е една од најчестите состојки во вакцините, може да…

2024 © Developed by PROCESS IN. Hosted by  INHOST.