Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Вистината за ХПВ вакцините – Дел 4: Опасните состојки во ХПВ вакцините го зголемуваат ризикот за младите луѓе

Ова е четврти дел од серијата на истражувања за ХПВ вакцината во кој се разгледуваат проблематичните адјуванти во ХПВ вакцината, нивното влијание, како и можниот начин на предизвикување на пост - вакцинални авоиумуни…

И покрај вакцината против ХПВ, стапката на рак на грлото на матката постојано расте

Анализа на д-р Џозеф Меркола   На кратко: -Идентификувани се повеќе од 200 видови на хуман папиломавирус (ХПВ), а околу 40 од нив може да предизвикаат рак, вклучувајќи рак на грлото на матката, рак на пенисот,…

25 причини да се одбие вакцината Гардасил

Роберт Ф.Кенеди, Јуниор, Видео презентација на Денот на науката, за Гардасил: „Многу од работите кои ќе ги кажам денес би биле клевета, ако не беа вистина. А ако не се вистина, тогаш Мерк…

2024 © Developed by PROCESS IN. Hosted by  INHOST.