Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Студии за алуминиумот во вакцините

Дали вакцините кои содржат алуминиум се безбедни или токсични? Што вели науката за инјектираниот алуминиум?

За алуминиумот во вакцините и неговата токсичност повеќе прочитајте овде.

Студии за алуминиумот и вакцините

 

 

 

2024 © Developed by PROCESS IN. Hosted by  INHOST.