Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Научна конференција 2019:Љупка Еленова

 

Љупка Еленова – адвокат по граѓанско, деловно, семејно, наследно, облигационо право.

 

„Родена сум 1982 година, во Скопје.

Правен факултет завршив во 2005 година. Од 2010 година, работев како адвокатски стручен соработник, а од февруари 2018 година сум самостоен адвокат.

Застапувам во предмети од повеќе области на правото, граѓанско, деловно, семејно, наследно, облигационо…

Постојан правен застапник сум на две компании.

Посредувам при добивање на работни дозволи на странци, давам стручни мислења, советувања и препораки“.

 

 

Тема на излагање:

Правата и обврските кои произлегуваат од Уставот, законите и ратификуваните меѓународни конвенции во однос на правото на избор и слободата на убедување

 

2024 © Developed by PROCESS IN. Hosted by  INHOST.