Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Научна конференција 2019: Гордана Гоџо

 

Гордана Гоџо  – Претседател на Здружнието Од нас за нас

 

Отворање на Конференцијата и актуелните состојби во Република Македонија

 

Како се прогласи епидемија?

Дали постои законска основа за непримање на децата во градинка и училиште?

Судски пресуди

 

2024 © Developed by PROCESS IN. Hosted by  INHOST.