Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Зошто е потребна информирана согласност

 

Коосновачот и претседател на NVIC, Барбара Ло Фишер, повикува на отфрлање на утилитаризмот како основа за законите за јавно здравје и прифаќање на подобра етика базирана на почитување на автономијата и информирана согласност. Таа дава силна одбрана на слободата на мислата, говорот, совеста и религиозното убедување, како и краток преглед и анализа на историјата на филозофијата и идеологијата што влијаеше врз политиките за јавното здравје и законите за вакцини во САД. Слушајте, погледнете или прочитајте го овој коментар, за да научите повеќе за информираната согласност како човечко право.

 

 


За референците од видеото, посетете ја страната на National Vaccine Information Center – NVIC.

2024 © Developed by PROCESS IN. Hosted by  INHOST.