Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

За Безбедноста И Ефикасноста На Вакцините

Ви инјектираат токсини, добивате болести. Толку е едноставно. Во последниве години, распоредот во вакциналните календари е зголемен до лудо ниво, бидејќи никој не сноси одговорност. Се зголемува бројот на деца заболени со рак. Колку повеќе вакцини се додаваат, толку е поголема стапката на хронично болни деца.

Но, еве да видиме што вели науката!


Студии  – Алергија И Вакцините

Анафилактички реакции на вакцина против мали сипаници-рубела-паротит, кај три деца со алергии на јајце на кокошка и кравјо млеко.

Анафилакса по Zoster вакцина: Имплицира алфа-гал алергија како можен механизам.

Клиничка анализа на алергија на желатин и одредување на нејзината каузална врска со претходната администрација на ацелуларна вакцина против пертусис со желатин, комбинирана со дифтерија и тетанусни токсоиди.

Ефекти од дифтерија-тетанус-пертусис или тетанус вакцинација на алергии и респираторни симптоми поврзани со алергија кај децата и адолесцентите во САД.

Алергија на храна (на желатин) кај деца со системски моментални реакции, вклучувајќи и анафилакса, предизвикана од МРП вакцина.

Гастроинтестинална имунопатологија и алергија на храна.

Инфекцијата на човечки Б лимфоцити со МРП вакцината, предизвикува префрлување на IgE класите.

Дали имунизацијата на доенчиња е фактор на ризик за детска астма или алергија?

Адјувант  со  пертусис антиген  предизвикува хиперсензитивноста на цревата.

Можен централен механизам во нарушувањата на аутистичкиот спектар, дел 1.

Потенцијален ризик од повторна назална вакцинација која предизвикува алергиска реакција со мукозна ИгЕ и еозинофилна инфилтрација на дишните патишта кај циномолгус макаки инфицирани со високо патоген вирус на птичји грип H5N1.

Пост-изложеност  на профилакса за беснило кај дете со тешка алергиска реакција на вакцината против беснило.

Примерок со  вакцина против беснило – Присуство на миелински основен протеин и протеолипиден протеин и неговата активност во експерименталниот алергиски енцефаломиелитис.

Времето на рутински вакцинации за новороденчиња и ризик од алергија на храна и егзема на една година.

Студии  – Анемија И Вакцините

Апластична анемија по вакцина против варичела.

Хемолитичка анемија поврзана со вакцините кај модел – куче.

Студии  – Артритис И Вакцините

Автоимунитет предизвикан од адјувантите и вакцините кај животински модели.

Една година следење на хроничниот артритис по вакцинацијата против рубеола и хепатитис Б, врз основа на анализата на базата на податоци за системот за пријавување на несакани реакции од вакцините, во САД. (VAERS)

Контролна студија на случаи поврзани со автоимуни реакции , по ХПВ вакцинацијата.

Автоимун / авто-инфламаторен синдром индуциран од адјувантите (ASIA) по четиривалентна вакцинација со хуман папилома вирус кај Колумбијци -Повик за персонализирана медицина.

Автоимун / воспалителен синдром индуциран од адјувантите и автоимунитетот на тироидната жлезда.

Безбедност на бивалентна ХПВ вакцина во зависност од подтиповите и малолетнички идиопатски артритис.

Случај на системски лупус еритематозус (СЛЕ), по вакцинација со хуман папилома вирус (ХПВ) .

Развој на ревматоиден артритис по вакцинација со рекомбинантна вакцина против хепатитис Б.

Микобактериски артритис на 19 месеци по вакцинација со Bacille Calmette-Guérin (BSG) вакцина.

Постпартална имунизација со рубела – Асоцијација со развој на пролонгиран артритис, невролошки секвели и хронична рубеола виремија.

Реактивен артритис по вакцинација против грип .

Вакцинации и ризик од системски лупус еритематозус и ревматоиден артритис -Систематски преглед и мета-анализа.

Студии  – Астма И Вакцините

Одложувањето на дифтерија, пертусис, тетанус вакцинација е поврзано со намален ризик од детска астма.

Ефекти од дифтерија-тетанус-пертусис или тетанус вакцинација на алергии и респираторни симптоми поврзани со алергија кај децата и адолесцентите во САД.

Дали имунизацијата на доенчиња е фактор на ризик за детска астма или алергија?

Односот помеѓу одбивањето на вакцината и само-пријавувањето на атопичната болест кај децата.

Студии  –
Пореметување Со Недостаток На Внимание (ADD) И Вакцините

Методолошките проблеми и доказите за злоупотреба во истражувањата, кои настојуваат да покажат дека тимеросалот во вакцините е безбеден.

Невроразвојните нарушувања, мајчината Rh-негативност и Rho (D) имуноглобулините- Мултицентрична проценка.

Изложеност на тимеросал кај бебиња и невроразвојни нарушувања – проценка на компјутеризирани медицински картони во Датотеката за безбедност на вакцина.

Двофазна популациона епидемиолошка студија за безбедноста на вакцините кои содржат тимеросал – Анализа на следење.

Студии  –
Автоимуни Заболувања И Вакцините

Доказ дека протеините од храната, кои се присутни во вакцините, предизвикуваат развој на алергии на храна и нејзините импликации со вакцините.

Синдром на хроничен замор и фибромијалгија по имунизација со вакцината против хепатитис Б – Друг агол на “автоимуниот (автоинфламаторен) синдром индуциран од адјувантите” (ASIA).

Гигантски клеточен артеритис и полимиалгија реуматика по вакцинација со инфлуенца – Извештај за 10 случаи и преглед на литературата.

Автоимунитет по вакцината против хепатитис Б како дел од спектарот на автоимуни (авто-инфламаторен) синдром индуциран од адјувантите (ASIA) – Анализа на 93 случаи.

Вакцини, адјуванти и автоимунитет.

Епидемиологија на автоимуни реакции предизвикани од вакцинација.

Вакцинација и автоимунитет – “вакциноза” – Опасна врска?

Имунизацијата предизвикува ревматоиден артритис?

HLA-DR класа II асоцијација со заеднички манифестации предизвикани од вакцина против рубеола.

Пациентите кои развиваат воспалителен полиартритис (ВП) по имунизација, клинички се разликуваат од другите пациенти со ВП.

Вакцинација како активирачки агенс за развој на ревматоиден артритис.

Макрофагните лезии на миофасцитисот – долготрајна перзистенција на алуминиум хидроксид добиен од вакцина во мускулите.

Псоријатична артропатија.

Полисорбат 80 во медицинските производи и неимунолошки анафилактоидни реакции.

Guillain- Barré синдром – класична автоимуна болест предизвикана од инфекција или вакцинација.

Еволуција на мултиплекс склероза во Франција од почетокот на вакцинацијата против хепатитис Б.

Абнормални антитела на морбили,заушки,рубела и ЦНС автоимунитет кај деца со аутизам.

Акутна автоимуна хемолитична анемија по вакцинација со ДТП – Извештај за фатален случај и преглед на литературата .

Стекнатиот автоимунитет по вирусна вакцинација (со вирус) е предизвикана од молекуларна мимикрија и антиген комплиментност во присуство на имунолошки адјуванс и специфични ХЛА шаблони.

Акутен трансверзален миелитис секундарно по вакцинација против хепатитис Б.

Автоимунитет предизвикан од адјувантите во вакцините кај животински модели.

ANCA – поврзан васкулитис по вакцинацијата против грип: Причинско – последична асоцијација или само случајност?

Примена на континуумот на имунолошката болест за проучување на автоимуни и други воспалителни настани по вакцинацијата.

ASIA- автоимун / воспалителен синдром индуциран од адјувантите.

Автоимун / авто-воспалителен синдром индуциран од адјувантите (ASIA) по четири-ватилентна хуман папиломавирусна вакцинација кај Колумбијците: Повик за персонализирана медицина.

Автоимун / автоинфламаторен синдром индуциран од адјувантите (ASIA синдром) кај комерцијални овци.

Автоимуни опасности од хепатитис Б вакцина.

Автоимун хепатитис тип 2 по вакцинација против папилома вирус кај 11-годишно девојче.

Автоимун / воспалителен синдром индуциран од адјувантите и автоимунитетот на тироидната жлезда.

Автоимун / воспалителен синдром индуциран од адјувантите (ASIA) 2013 – Откривање на патогени, клинички и дијагностички аспекти.

Автоимун / воспалителен синдром индуциран од адјувантите (синдром на Шоенфелд) – Ажурирање.

Автоимуни реакции по годишна вакцинација против грип, кај 92 очигледно здрави возрасни.

Контролна студија на случаи со автоимуни несакани реакции, поврзани со вакцинација со четиривалнетна ХПВ вакцина.

Случај на Евансовиот синдром по вакцина против грип.

Случај на системски лупус еритематозус (СЛЕ) по вакцинација со хуман папилома вирус (ХПВ).

Синдром на хроничен замор и фибромијалгија по имунизација со вакцината против хепатитис Б – Друг агол на автоимуниот (автоинфламаторен) синдром индуциран од адјувантите (ASIA).

Синдром на хроничен замор со автоантитела – резултат на зголемен адјувантен ефект на хепатитис Б вакцина и силиконски имплант.

Честа имуногена етиологија на синдром на хроничен замор – Oд инфекции до вакцини преку адјувантите на ASIA синдромот.

Демиелинизирачка болест и поливалентна ХПВ вакцинација.

ХПВ вакцинација и примарна оваријална инсуфициенција – Уште еден аспект на автоимуниот / воспалителниот синдром индуциран од адјувантите.

Хуман папиломавирус вакцина и системски лупус еритематозус.

Индукција на лупус автоантитела со адјувантите.

Лимфом на тироидната жлезда кај пациент со автоимун тироидитис и извештај од случај на Сјогренов синдром.

Механизми на токсичноста на адјувантот алуминиум и автоимунитетот кај педијатриските популации.

Мултиплекс склероза и хепатитис Б вакцинација – Може ли контаминација на вакцината со делумна полимераза на хепатитис Б вирусот да игра улога преку молекуларната мимикрија?

Микобактериски артритис на 19 месеци, по вакцинација со Bacille Calmette-Guérin. (2017)

Невролошки и автоимуни нарушувања по вакцинација против пандемична инфлуенца A (H1N1) со моновалентна адјувантна вакцина. Популациона кохортна студија во Стокхолм, Шведска.

Една година следење на хроничен артритис по вакцинација против рубела и хепатитис Б врз основа на анализата на базата на податоци за системот за пријавување на несакани настани од вакцини (VAERS).

Фенотипска експресија на автоимуно аутистично нарушување (AAD) – Главен претходник на аутизмот.

Предвидување на автоимунитетот по вакцинацијата. – Кој може да биде изложен на ризик?

Рекомбинантна вакцина против хепатит Б и ризик од мултиплекс склероза.

Односот помеѓу одбивањето на вакцината и само-извештајот за атопичната болест кај децата.

Тешки манифестации на автоимун синдром индуциран од адјувантите (синдром на Шоенфелд).

Тешки соматоформни и дисавтономни синдроми по вакцинацијата против ХПВ. – Серија случаи и преглед на литературата.

Шоенфелдовиот синдром по вакцинација со пандемиски грип А / Х1Н1.

Статус епилептикус и лимфоцитен пневмонитис по вакцинација против хепатитис Б.

Времето на рутински вакцинации за новороденчиња и ризик од алергија на храна и егзема на возраст од една година.

Активирање на трансверзален миелитис пост Х1Н1 имунизација – случај на адјувантна индукција?

Трансверзален миелитис и вакцините.

Откривање на феномен во една студија за безбедност на пост-лиценцирање кај адолесцентни девојчиња и млади жени.

Вакцинација како предизвикувачки настан за автоимун хепатитис.

Вакцинации и ризик од системски лупус еритематозус и ревматоиден артритис. – Систематски преглед и мета-анализа.

Вакцинации и секундарна имуна тромбоцитопенија со антифосфолипидни антитела од хумана папиломавирусна вакцина.

Студии – Белова Парализа И Вакцините

Беловата парализа како можна компликација од вакцинацијата против хепатитис Б, кај дете.

Невролошки и автоимуни нарушувања по вакцинација против пандемична инфлуенца A (H1N1) со моновалентна адјувантна вакцина – Популациона кохортна студија во Стокхолм, Шведска.

Безбедноста на четиривалентната конјугирана менингококна вакцина, кај лица од 11 до 21 година.

Транзиентна парализа на лицевиот нерв (парализа на Бел) по администрација на рекомбинантна вакцина против хепатитис Б – Извештај за случаи.

Студии – Ракот И Вакцините

Активирање на метастатски потенцијал кај клеточните линии од бубрежните клетки на африканските зелени мајмуни со продолжена култура на in vitro.

Проценување на туморогенскиот фенотип на VERO клетките кај возрасните и новородените голи глувци.

Асоцијација помеѓу SV40 и не-Хочкинов лимфом.

Рак во детството, интрамускулен витамин К и петидин даден за време на породувањето.

Рак на грлото на матката по хумана папиломавирусна вакцинација.

Ендогени ретровируси како потенцијални опасности во вакцините.

Епидемиолошки карактеристики на акутна лимфоцитна леукемија во детството. Анализа со имунофенотип.

Екстранодален МАЛТ лимфом на десниот трицепс (мускул) по инјектирање на вакцина против инфлуенца – Редок случај со интересна презентација.

Хетерогеност на туморигенскиот фенотип изразен од Мадин-Дарби, кучешки бубрежни клетки.

Високотемпературен, високопропусен метод за мониторинг на остаток на формалдехид во вакцинските формулации.

ХПВ-негативен гастричен тип на аденокарцином на грлото на матката – Спектар на ретки лезии што ја изразуваат гастричната и интестиналната диференцијација.

Лихеноиден дерматитис на местото на инјектирање по вакцинација со пневмокок – Извештај и преглед на кожните состојби кои се појавуваат на местата за вакцинација.

Лимфом на тироидната жлезда кај пациент со автоимун тироидитис и Сјогренов синдром – Извештај од случај.

Малигни тумори како доцна компликација од вакцинација.

Заушки и рак на јајници – Модерно толкување на историска асоцијација.

Набљудувања за недостатокот на витамин К кај фетусот и новороденчето – Дали природата направила грешка?

Орална вакцина против полио и рак кај човекот – Проценка на SV40 како загадувач, врз основа на правни документи.

Орален наспроти интрамускулен фитоменадион – Споредбена безбедност и ефикасност.

Полио, хепатит Б и СИДА – Интегративна теорија за можна пандемија предизвикана од вакцина.

Сквамозен карцином во чир, по вакциација со БСЖ.

Систематски експериментални испитувања за карциногенеза или туморигеност на VERO клеточните линии од различни кариотипи кај голи глувци in vivo, кои се користат за производство на вирусни вакцини.

Туморгеност на Vero клетки.

Студија за контрола на случаи на карцином на јајниците.

Фебрилни инфекции и малигни меланоми – Резултати од студија за контрола на случаите.

Дали претходната инфекција со вирусот варичела-зостер влијае врз ризикот од глиом, кај возрасните?

Фебрилни инфективни детски болести во историјата на пациенти со рак и соодветни контроли.

Дали детските болести влијаат на ризикот од НХЛ и ХЛ? – Студија за контрола на случаи од северна и јужна Италија.

Мета анализа на асоцијацијата помеѓу посетувањето на градинки и акутната лимфобластна леукемија во детството.

Студии – Кардиоваскуларни Болести И Вакцините

Акутен фулминантен миокардитис по дифтерија, полио и тетанус вакцинација.

Акутен миоперикардитис по повеќе вакцини кај адолесценти: извештај за случај и преглед на литературата.

Несакани дејства по вакцинација кај недоносени доенчиња.

Апнеа по имунизација на недоносени доенчиња.

Случај на ненадејна смрт по вакцинација за јапонски енцефалитис.

Идентификување на вродени дефекти од автоматски извори на податоци во Датотеката за безбедност на вакцини. 2017

Инциденца на апнеа и брадикардија кај недоносени деца по имунизација со три антигена.

Ефекти поврзани со инфламација од адјувантна инфлуенца А вакцинација со тромбоцитната активација и срцева автономна функција.

Можни индикатори за кардиореспираторни настани по имунизација кај предвремено породување.

Потенцијална вкрстена реактивност помеѓу HPV16 L1 протеин и антигени поврзани со ненадејна смрт.

Повторување на кардиореспираторните настани по повторна ДТаП-базирана комбинирана имунизација, кај предвремено родени бебиња со многу мала родилна тежина.

Студии – Хроничен Замор И Вакцини

Фибромијалгија, инфекција и вакцинација. – Уште два дела во етиолошката загатка.

Хепатитис Б вакцинација и придружни орални манифестации. – Несистематски преглед на литературата и извештаи за случаи.

Стелт вирус поврзан со симијан цитомегаловирусот, изолиран од цереброспиналната течност на пациент со биполарна психоза и акутна енцефалопатија.

Биоперсистенција и системска дистрибуција на интрамускулно вбризгувани честички. – Какво влијание има врз долготрајната толеранција на адјувантите што содржат алуминиум?

Синдром на хроничен замор и фибромијалгија по имунизација со вакцината против хепатитис Б. – Друг агол на „автоимуниот (автоинфламаторен) синдром индуциран од адјувантите“ (ASIA).

Синдром на хроничен замор со автоантитела – резултат на зголемен адјувантен ефект на хепатит Б вакцина и силиконски имплант.

Честа имуногена етиологија на синдром на хроничен замор. – Од инфекции до вакцини преку адјувантите до ASIA синдромот.

Ендогени ретровируси како потенцијални опасности во вакцините.

Инфекција, вакцинација и автоантитела кај синдром на хроничен замор, причина или случајност?

Нелинеарен дозен одговор на честички на адјувантите на алуминиум хидроксид. – Селективна невротоксичност со ниска доза.

Улога на алуминиумот кај макрофагичниот миофасцитис асоциран со вакцина и синдром на хроничен замор.

Студии – Смрт и Вакцините

Несакани настани поврзани со детски вакцини, освен пертусис и рубеола. – Извештај од Институтот за медицина.

Несакани ефекти по вакцините со Haemophilus influenzae тип б во Системот за пријавување на несакани ефекти од вакцината (VAERS), 1990-2013.

Несакани ефекти пријавени по тетанусен токсоид, намален токсоид на дифтерија и ацелуларни пертусис вакцини кај бремени жени.

Дали токсичните биометали ја уништуваат иднината на вашите деца?

Бета-триптаза и квантитативно зголемување на телесните клетки при ненадејна смрт кај новороденчиња по шествалентна имунизација.

Смртни случаи пријавени во Системот за пријавување на несакани настани од вакцини(VAERS) – САД, 1997-2013.

Компликации од имунизација за пертусис.

Контаминација на реконституираните мултидизни вакцини за морбили со вакумска ампула и токсичен шок синдром во Тамилнаду.

Цената на небезбедните инјекции.

DTaP со или после вакцинацијата против морбили ја зголеми смртноста во болницата во Гвинеја-Бисао.

Епидемиологијата на смртни случаи пријавени во системот за пријавување на несакани настани за вакцини (VAERS) од 1990 до 1997 година.

Фатална варичела поради вакцинален вирус.


Guillain-Barré-ов синдром по вакцинација во САД. – Податоци CDC, FDA и VAERS(1990-2005).

Вакцинација за хепатит Б и придружни манифестации. – Несистематски преглед на литературата и извештаи за случаи.

Век на инјектирање – масивни нестерилни инјекции и појава на човечки патогени.

Јапонското искуство во епидемиологијата на пертусис и вакцинација во изминатите триесет години.

Смрт од вакцина против морбили. Ставот на IAP-COI.

Неонатални смртни случаи по хепатит Б вакцина. – Систем за пријавување на несакани настани од вакцини, 1991-1998.

Невропатологија на вакцинација кај доенчиња и деца.

Потенцијална вкрстена реактивност помеѓу HPV16 L1 протеин и ненадејна смрт поврзана со антигени.

Студии – Дијабетот И Вакцините


Асоцијација помеѓу тип 1 дијабетес и Hib вакцина.


Голем број случаи на инсулинки зависен дијабетес (IDDM) кои се појавуваат три години по имунизација со хемофилус инфлуенца Б (HiB), ја поддржуваат причинската врска помеѓу имунизацијата и (IDDM).

На јавноста треба да и се каже дека вакцините може да имаат долгорочни несакани ефекти.

Студии – Деменција И Вакцините

Стапката на смртност поради деменција е зголемена двојно, вели CDC:

„Новиот извештај од Националниот центар за здравствени статистики покажа дека стапката на смртни случаи поврзани со деменција е повеќе од двојно зголемена во текот на изминатите две децении“.

Врската помеѓу алуминиумот и патогенезата на Алцхајмеровата болест.

Подолгото изложување на ниско ниво на алуминиум води до промени поврзани со стареењето на мозокот и невродегенераци.

Невротоксичноста на алуминиумот во животната средина сè уште е проблем.

Администрацијата на алуминиум кај неонатални глувци во количини релевантни за вакцината е поврзана со негативни долгорочни невролошки исходи.

Алуминиум и Алцхајмерова болест – По еден век контроверзии, дали постои веродостојна врска?

Засилувачите со алуминиум во вакцините – Дали се безбедни?

Зголемено количество на алуминиум во мозокот и рана појава на Алцхајмерова болест, кај индивидуа професионално изложена на алуминиум. Извештај за случајот.Journal of Medical Case Reports, 2014

Студии – Ушите И Вакцините

Епидемија на комплицирани заушки кај претходно вакцинирани млади возрасни лица во југозападниот дел на Франција, 2014.


Вакцини кои содржат живи атенуирани вируси на мали сипаници и заушки и губење на слухот: Систем за известување за несакани настани од вакцина (VAERS), САД, 1990-2003.

Извештаи за сензоневрална глувост по имунизација со вакцина за мали сипаници, заушки и рубеола.

Студии – Егзема И Вакцините


Односот помеѓу одбивањето вакцина и самопријавување на атопична болест кај децата.

Времето на рутински вакцинации за новороденчиња и ризик од алергија на храна и егзема на една година.

Распространета егзема вакцинатум стекната од контакт. Извештај од случај на аутопсија.

Студии – Очите И Вакцините

Амбигинозен хороидитис по четиривалентна вакцина за хуман папилома вирус.

Преден увеитис и катаракта по вакцинацијата против рубеола – Извештај за случај на 12 месечно девојче.

Асоцијација помеѓу акутна церебеларна атаксија и вакцина за ХПВ. Извештај за случаи.

Бенигна рекурентна абдукција парализа на (шести) нерв.

Билатерален оптички невритис со оклузија на гранковидната ретинална артерија поврзан со вакцинација.

Билатерална оптичка невропатија со губење на видот по вакцинација со инфлуенца, кај пациент кој страда од болест на сврзното ткиво.

Хроничен антериски увеитис по БСЖ вакцинација. – Молекуларна мимикрија во акција?

Одвојувањето на мрежницата како можна компликација по вакцинацијата со БСЖ. Опис на случајот.

Дифузна ретинопатија по МРП вакцина.

Енцефаломиелитис и билатерален оптички периневритис по вакцинација против грип.

Брз почеток на оптички нервритис по вакцинација со МРП.Иззвештај за случајот.

Хепатитис Б вакцинација и придружни орални манифестации. – Несистематски преглед на литературата и извештаи за случаи.

Стромален кератитис од варичела зостер, по бустер вакцина против варичела кај педијатриски пациент.

Уветитис поврзан со ХПВ вакцина.

Повеќекратен прогресивен синдром на бели точки по хепатит Б вакцина.

Студии – Вакцините и фетална смрт

Несакани реакции по ДТаП вакцина, кај бремени жени.

Споредба на извештаите VAERS за загуба на фетусот, во текот на три последователни сезони на грип: има ли синергистичка токсичност на фетусот поврзана со двете вакцини од сезоната 2009/2010?

Изборно прекинување на бременоста по вакцинацијата пријавено во Системот за пријавување на несакани настани по вакцинирање (VAERS): 1990-2006.

Набљудување на несакани дејства по сезонска вакцинација на грип кај бремени жени и нивните новороденчиња во Системот за пријавување на несакани настани од вакцини, јули 2010-мај 2016 година.

Вакцини, биотехнологија и нивната поврзаност со индуциран абортус.

Вакцинирање против жолта треска за време на бременоста и спонтан абортус: студија за контрола на случаи.

Студии – Вакцините И Фибромијалгија

Синдром на хроничен замор и фибромијалгија по имунизација со вакцината против хепатитис Б: друг агол на „автоимуниот (автоинфламаторен) синдром предизвикан од адјуванси“(ASIA).

Етиологија на фибромијалгијата – можната улога на инфекцијата и вакцинацијата.

Фибромијалгија, инфекција и вакцинација – уште два дела во етиолошката загатка.

Студии – Алергии На Храна И Вакцините

Анафилактички реакции на вакцина против мали сипаници-рубела-паротит, кај три деца со алергии на јајце на кокошка и кравјо млеко.

Анафилакса по Zoster вакцина: Имплицира алфа-гал алергија како можен механизам.

Клиничка анализа на алергија на желатин и одредување на нејзината каузална врска со претходната администрација на ацелуларна вакцина против пертусис со желатин, комбинирана со дифтерија и тетанусни токсоиди.

Ефекти од дифтерија-тетанус-пертусис или тетанус вакцинација на алергии и респираторни симптоми поврзани со алергија кај децата и адолесцентите во САД.

Алергија на храна (на желатин) кај деца со системски моментални реакции, вклучувајќи и анафилакса, предизвикана од МРП вакцина.

Гастроинтестинална имунопатологија и алергија на храна.

Инфекцијата на човечки Б лимфоцити со МРП вакцината, предизвикува префрлување на IgE класите.

Дали имунизацијата на доенчиња е фактор на ризик за детска астма или алергија?

Адјувант  со  пертусис антиген  предизвикува хиперсензитивноста на цревата.

Можен централен механизам во нарушувањата на аутистичкиот спектар, дел 1.

Потенцијален ризик од повторна назална вакцинација која предизвикува алергиска реакција со мукозна ИгЕ и еозинофилна инфилтрација на дишните патишта кај циномолгус макаки инфицирани со високо патоген вирус на птичји грип H5N1.

Пост-изложеност  на профилакса за беснило кај дете со тешка алергиска реакција на вакцината против беснило.

Примерок со  вакцина против беснило – Присуство на миелински основен протеин и протеолипиден протеин и неговата активност во експерименталниот алергиски енцефаломиелитис.

Времето на рутински вакцинации за новороденчиња и ризик од алергија на храна и егзема на една година.

Анафилакса на сукцинилиран желатин кај пациент со алергија на месо: галактоза-α (1, 3) -галактоза (α-гал) како антигенска одредница.

Докази дека протеините од храна во вакцините, предизвикуваат развој на алергии на храна и нејзините импликации врз политика на вакцинација.

Алергија на храна која содржи желатин кај деца со системски реакции од непосреден вид, вклучително и анафилакса, од вакцини.

Гастроинтестинална имунопатологија и алергија на храна.

Студија за асоцијацијата помеѓу вакцините и инјекциите со алергии на храна.

Студии – Гастроинтестинални Проблеми И Вакцините

Несакани ефекти по вакцините од хемофилус инфлуенца тип B, во Системот за пријавување на несакани рекации од вакцини (VAERS), 1990-2013

Анализа на ротавируснa вакцинa во VAERS: Повеќе од само интусусцепција?

Студија – контрола на случаи кај администрирана четиривалентна ХПВ вакцина, поврзана со автоимуни несакани ефекти.

Детекција на ширење на ротавирус преку фецес кај новороденчиња, по првата петвалентна доза на ротавирус вакцина.

Гастроинтестинална имунопатологија и алергија на храна.

Вакцинирање против хепатитис Б и гастроинтестинални реакции кај возрасни: последователна анализа .

Листата продолжува овде.


2024 © Developed by PROCESS IN. Hosted by  INHOST.