Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Д-р Сузан Хемфрис: Натриум аскорбат/Витамин Ц како третман на голема кашлица

  Д-р Хемфрис е конвенционално образован лекар кој работеше во конвенционалните болнички системи од 1989 до 2011 година како интернист и нефролог. Таа ја напушти  конвенционална болница во која работеше, по своја…

Витаминот Ц и КОВИД-19

    Според Orthomolecular Medicine News Service, како и според многу истражувања, има само еден постоечки третман за новиот корона вирус - витаминот Ц.   Витаминот Ц го поддржува вашиот имунолошки систем. Витаминот Ц помага…

2024 © Developed by PROCESS IN. Hosted by  INHOST.