Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Треба ли да се плашиме дека морбилите можат да предизвикаат амнезија на имунолошкиот систем?

  Дали сипаниците го потиснуваат вашиот имунолошки систем преку имунолошка амнезија? Да направиме проверка на „фактите“.     Во 2002 година, д-р Питер Аби и коавтори, објавија студија спроведена во рурален Сенегал, во областа што имало…

2024 © Developed by PROCESS IN. Hosted by  INHOST.