Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Нова студија за здравствените исходи кај вакцинирани наспроти невакцинирани деца

Постојат голем број на студии помеѓу вакцинирани и невакцинирани деца, но се цензурираат по секоја цена, а официјалните здравствени институции одбиваат да спроведат нивна студија - бидејќи „било неетички“.   Новата рецензирана студија, објавена…

Првата студија на невакцинирани и вакцинирани деца – Повлечена, избришана од интернет

Последниве години тежишната точка на скептицизмот е свртена кон темата вакцини, правејќи огорчена поделба меѓу родителите и жолчна расправа меѓу лекарите од современата медицина – ама, без разлика каков е вашиот став за…

Студија на вакцинирани и невакцинирани глувци со хепатит Б вакцина

  „Овој  труд открива за прв пат дека раната вакцинација со хепатит Б, предизвикува пореметувања во однесувањето и хипокампалната неврогенеза. Оваа работа дава иновативни податоци кои ја поддржуваат долго сомневаната потенцијална асоцијација на…

Д-р Ендрју Вејкфилд: За колективниот имунитет, за вакцинацијата, за МРП…

  Вакцинацијата го уништува природниот колективен имунитет     Здолжителноста на вакцините се базира на идејата дека таа е „потребна“ за да се постигне колективен имунитет, со цел да се „заштитат“ оние кои не можат…

2024 © Developed by PROCESS IN. Hosted by  INHOST.