Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Запишување во градинка и вакцинален статус

  Прашање: Од градинката усно ми кажуваат дека нема да го запишат детето во градинка доколку не однесам потврда за примени сите вакцини (или само МРП, варира од градинка до градинка) Прашање: Детето оди…

Прашања – упис првачиња

Прашање: На објавениот список за запишани првачиња го нема името на моето дете. Како треба да постапам? Прашање: Добив писмено известување дека моето прваче нема да биде запишано во училиште. Како треба да…

2024 © Developed by PROCESS IN. Hosted by  INHOST.