Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Како вирус од мајмун, кој предизвикува рак, заврши во вакцини против детска парализа

Во 1950-тите и 1960-тите, истражувањето спроведено во потрагата по вакцина против детска парализа вклучуваше „преминување“ на полиовирусот низ мајмуните - процес што доведе до контаминирање на некои од вакцините со симиан вирус што…

2024 © Developed by PROCESS IN. Hosted by  INHOST.