Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Запишување во градинка и вакцинален статус

  Прашање: Од градинката усно ми кажуваат дека нема да го запишат детето во градинка доколку не однесам потврда за примени сите вакцини (или само МРП, варира од градинка до градинка) Прашање: Детето оди…

2024 © Developed by PROCESS IN. Hosted by  INHOST.