Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Пронајдена ДНК од фетални клетки во вакцина!

Италијанската организација Корвелва, неодамна објави нови податоци во врска со употребата на абортирани фетални клетки во производството на вакцините. Извештајот ги прикажува добиените резултати од анализата на MRC-5 клетките, особено оние што…

2024 © Developed by PROCESS IN. Hosted by  INHOST.