Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Научна конференција 2019: Д-р Владимир Трајковски

  Д-р Владимир Трајковски, редовен професор по човечка генетика, медицинска основа за инвалидитет, физиологија и функционална анатомија, нарушувања на спектарот на аутизам, Претседател на МНЗА (Македонија)     Тема на излагање на конференцијата: Дали вакцините имаат улога во…

За д-р Владимир Трајковски

  Д-р Владимир Трајковски е роден во Скопје, Македонија во 1968 година. Редовен професор по Хумана генетика, Медицински основи на инвалидноста, Физиологија и функционална анатомија, Аутистичен спектар на нарушувања на Универзитетот Свети Кирил и Методиј,…

2024 © Developed by PROCESS IN. Hosted by  INHOST.