Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Научна конференција 2019: Д-р Јована Стојковиќ

  Доктор по медицина, специјалист по психијатрија. Претседател е на Здружението на граѓани Право на избор, кое се залага за политика на доброволна вакцинација. Здружението поднело петиција за расправа со преку 10.000 потписи од граѓани. Претседател на…

2024 © Developed by PROCESS IN. Hosted by  INHOST.