Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Во мозокот на аутистичните пронајдени високи количини алуминиум

Студија објавена во почетокот на 2018 година идентификуваше многу високи количини на алуминиум во мозокот на повеќе луѓе со аутизам. Знаеме малку за тоа каде тешките метали, што се користат како засилувачи…

2024 © Developed by PROCESS IN. Hosted by  INHOST.