Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Повеќе од 400 студии за неуспехот на задолжителните интервенции против КОВИД

„Не постојат убедливи докази кои ги поддржуваат тврдењата дека некоја од овие рестриктивни мерки делувала на намалување на преносот на вирусот или бројот на смртни случаи. Заклучувањата беа неефикасни, затворањето на училиштата беа…

2024 © Developed by PROCESS IN. Hosted by  INHOST.