Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

По 20 години истражување – катастрофа со Денгаваксија, а што ќе се случи со избрзана вакцина за КОВИД 19?

  Развојот на вакцините е тема што се наоѓа во сечија мисла, бидејќи светот се обидува да најде начини како да го заштитиме нашето здравје и здравјето на нашите најблиски од корона вирус.…

2024 © Developed by PROCESS IN. Hosted by  INHOST.