Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Пропагандата за КОВИД вакцината на Модерна од медиумите расте, а ризиците никаде не се прикажуваат

Медиумите главно молчат за безбедносните проблеми и недостатокот на транспарентност околу експерименталната вакцина за КОВИД на Модерна, додека заинтересираните страни стануваат сѐ побогати.   По втор пат во една недела, веста за „ветувачка“ вакцина…

2024 © Developed by PROCESS IN. Hosted by  INHOST.