Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

БСЖ вакцината влијае на микробиомот на плацентата кај идните вакцинирани мајки

  Во студијата на бугарските научници ( Dimova et al., 2017) се разгледува темата за микобактериските L-форми (самореплицирачки бактериски форми со дефектен или целосно исчезнат клеточен ѕид). Особено за БСЖ (М. Bovis) способноста на…

2024 © Developed by PROCESS IN. Hosted by  INHOST.