Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

За јавното здравје

  Проблемот со задолжителна вакцинација како политика за јавно здравје     Задолжителните  вакцини за детските болести кои имаат ниска инциденца, па дури и помала смртност и кои исчезнаа пред почетокот на програмите за вакцинација, не…

2024 © Developed by PROCESS IN. Hosted by  INHOST.