Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Дали искоренувањето на морбилите преку вакцинацијата е реална цел?

  Кога САД започнаа со вакцинирање против морбили во 1960-тите години, помогнато со дарежливо федерално финансирање. И во тоа време имаше експерти кои ја доведоа во прашање потребата за вакцина, со оглед на ниската…

2024 © Developed by PROCESS IN. Hosted by  INHOST.