Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Човечки и животински клетки во составот на вакцините

  Дали вакцините содржат човечки и животински клетки? Како тоа се одразува кај вацинираната личност?     ЧОВЕЧКИ КЛЕТКИ   Фетални Клеточни Линии   Самиот чин на абортирање е контрoверзна тема која подига низа религиозни, морални и…

2024 © Developed by PROCESS IN. Hosted by  INHOST.